عمومیکسب و کار برتر

بهترین میلگرد برای ساختمان سازی

محتوای این مطلب پنهان

معرفی انواع آرماتورهای طولی، عرضی، تنگ و کاربرد آن ها

انتخاب بهترین نوع ورق و قیمت ورق برای پروژه های ساختمان سازی بسته به نوع کاربری ساختمان، شرایط اقلیمی محل ساختمان، انتخاب نوع سیستم سازه ای بکار رفته در ساختمان، نوع طراحی سازه، توجیهات اقتصادی طرح و غیره دارد. بنابراین انتخاب یک نوع به عنوان بهترین میلگرد برای ساختمان سازی بطور کلی وجود ندارد و ما همواره نمی توانیم از یک نوع میلگرد به عنوان بهترین استفاده نماییم.

بتن جسمی شکننده است ولی در مقابل نیروهای فشاری مقاومتی قابل توجه دارد، اما مقاومت آن در برابر نیروهای کششی ناچیز است. به همین دلیل در محاسبات بتن آرمه این مقاومت در نظر گرفته نمی شود. مقاومت بتن در برابر نیروهای کششی تقریبا ۱/۰ مقاومت فشاری آن در نظرگرفته می شود. با توجه به اینکه قطعات بتنی مدام تحت تاثیر انواع نیروهای فشاری و برشی و کششی قرار می گیرند، لازم است قطعات بتن برای مقاومت کافی در مقابل این نیروها با عنصر مناسبی مسلح گردند، که بهترین عناصر فلزاتی هستند که بنام آرماتور معروف می باشند.

انواع آرماتور استفاده شده در شناژ عبارتند از آرماتور طولی و عرضی. وظایف آرماتور طولی عبارتست از تقویت ستون در مقابل بارهای فشاری و خمشی، اما آرماتورهای عرضی وظیفه نگه داشتن آرماتورهای طولی در جای خود و جلوگیری از کمانه کردن آرماتورهای طولی در هنگام وارد شدن نیروهای فشاری را برعهده دارند.

تقویت ستون در جهت عرض و در مقابل بارهای جانبی از وظایف دیگر آرماتورهای عرضی می باشد. آرماتور عرضی را خاموت می گویند و اگر این آرماتور در ستون با مقطع مربع استفاده شود به آن تنگ گفته می شود. بسته به نوع شکل هندسی ستون از تنگهای متنوعی استفاده می شود.

اگر ستونها استوانه ای یا دایره ای شکل باشند و یا برای ساخت شمعها از خاموتهای دایره ای شکل به نام دورپیچ یا اسپیرال استفاده می کنند. دورپیچها علاوه بر داشتن عملکرد خاموتها باعث محصور شدن هسته داخلی ستون و افزایش مقاومت آن می شوند و همچنین در حین زلزله رفتار شکل پذیرتری دارند یعنی بدون ترک خوردن تغییر شکلهای خوبی نشان می دهند. اگر دورپیچ بصورت صحیح اجرا نشود، ستون در اثر فشار پکیده می شود و باعث تخریب ستون می گردد.

خواص شیمیایی و میکانیکی بهترین میلگردها چگونه است؟

میلگرد باید در محلی از کارگاه قرار گیرد که به‌ راحتی جهت قطع و خم به محل مورد نظر رسانده شود و سعی می شود که در قطرهای متفاوت به صورت جداگانه قرار بگیرند تا به راحتی در دسترس باشند. توصیه می گردد که تمامی میلگردهای مصرفی در بتن از نوع آجدار باشند.

میلگردهای موجود در بازار بسیار متنوع بوده و انواع رایج آنها در ایران به AI،AII،AIII،AIV موسوم هستند که حدودا به ترتیب معادل S220،S300،S400و S500 می باشند. در جدول زیر به ترتیب ویژگیهای میکانیکی و ترکیب شیمیایی آرماتورهای ساده و آجدار گرم نورد شده کارخانه ذوب آهن اصفهان به عنوان بهترین و با کیفیت ترین نوع برای مصرف در ساختمان سازی درج گردیده است.

میلگردهای فولادی باید تمیز و عاری از پوسته های رنگ، گرد و خاک و هر نوع آلودگی دیگر باشند، زیرا این آلودگی ها سبب کاهش چسبندگی بین بتن و آرماتور می شود. استفاده از میلگردهای زنگ زده و پوسته پوسته شده مجاز نیست، مگر این که با برس زدن یا ماسه پاشی کاملا تمیز شوند. در این صورت چنانچه سطح مقطع آرماتور ضعیف شده باشد، سطح مقطع واقعی ضعیف شده باید در محاسبات مورد استفاده قرار گیرد. مقطع آرماتور ساده معمولی باید دایره و یکنواخت بوده و در هیچ نقطه ای به واسطه عواملی مانند زنگزدگی تضعیف نشده و ویژگیهای مکانیکی آن مطابق مندرجات آیین نامه بتن ایران باشد.

اگر پروژه در فصل تابستان در حال انجام باشد با توجه به آن که احتمال بارندگی بسیار کم است، می توان به مدت حدود یک ماه بدون پوشش و تکیه گاه بر روی زمین قرار داد. اما با توجه به وجود اختلاف دما در شب و روز و امکان ایجاد شبنم و زنگ زدگی ، بهتر است قبل از مصرف آن ها مورد بازبینی دقیق قرار گیرند.

بررسی شیوه آرماتوربندی در پروژه های ساخت و ساز

برای ایجاد مقاومت در مقابل نیروهای کششی در بتن داخل شناژ بتنی چند ردیف در بالا و پایین میلگردهای طولی قرار می دهند و آن ها را بوسیله خاموت به همدیگر متصل می کنند. در تصویر زیر، یک عدد خاموت که یک سر آن با زاویه ۱۳۵ درجه خم شده و سر دیگر آن با زاویه ۹۲ درجه خم شده نشان داده شده است.

میلگردهای طولی و عرضی را از قبل در کارگاه آرماتوربندی می بافند و بعد در داخل قالب بندی شناژ قرار می دهند. باید توجه داشت که پهنای این قفسه بافته شده باید از هر طرف در حدود ۵ سانتیمتر کوچکتر از پهنای قالب شناژ باشد بطوریکه کاملا در بتن غرق شده و آن را از خورندگی در مقابل عوامل جوی محفوظ نگه دارد. این ۵ سانتیمتر در مناطق مختلف آب و هوایی و همچنین محل قرار گرفتن قطعه بتن و همچنین میزان سولفاته بودن آبهای مجاور آن متفاوت است که میزان آن بوسیله موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تعیین شده است.

بررسی و ارزیابی شیوه خم کردن میلگردها و ابزار مورد نیاز آنها

 با توجه به سنگینی نسبی کار میلگرد خم کنی و فشار زیادی که در هنگام خم کردن بر دستها و کمر و بعضا تمامی اعضای بدن وارد می شود، برای کاهش این فشارها از میز میلگرد خم کنی استفاده می شود. آرماتورها به این صورت خم می شوند، که یک سری تخته روی پایه هایی قرار دارد و روی این تخته ها سه یا چهار پایه فلزی محکم، در فاصله های مشخص سوار شده است. میلگرد بین این پایه ها قرار گرفته و در اندازه های مشخص خم می شود. این اندازه ها توسط یک سری میخ ریز که روی تخته نصب شده است، کاملاً مشخص شده است. البته برای خم کردن آرماتورهای با ضخامت بالاتر از یک سری اهرم استفاده می شود تا براحتی در محل مورد نظر خم شود.

ارتفاع این میز معمولا ۸۰ سانتیمتر و عرض آن یک متر است و طول آن با توجه به طول میلگردها و امکانات کارگاه می تواند بین یا ۳ تا ۹ متر در نظر گرفته شود. صفحه خم کن، میلگرد را از طریق پیچهایی بر روی میز ثابت کرده و با استفاده از آچار F یا آچار گوساله، آن ها را به شکلهای مورد نظر خم می کنند.

انواع روشهای صاف کردن میلگرد قبل از خم کردن آن

با وارد شدن نیرو به میلگرد مقطع آن باید در مقابل نیروی وارده مقاومت کند، در نوع ناصاف قبل از اینکه مقطع مقاومتی بروز دهد به دلیل طول اضافی ناشی از ناصافی، فاصله بین دونقطه ای که بر آنها نیروهای عمل و عکس العمل وارد می شوند می تواند زیاد شود که این امر در قطعات بتنی جایز نیست بنابراین نوع مصرفی در بتن باید حتما صاف و عاری از خمیدگی باشند.

در کارگاههای ساختمانی میلگردهای خم شده را از طریق کشیدن بوسیله دستگاههای کشش برقی صاف می کنند اما در کارگاههای کوچک که فاقد این دستگاهها هستند برای صاف کردن از پتک یا سندان استفاده می شود. در این صورت باید وزن پتک انتخابی با توجه به قطر میلگرد سنگین نباشد. چنانچه ضربات پتک سنگین باشد امکان ایجاد تنش در وجود دارد یا ممکن است در بعضی از قسمتها لهیدگی ایجاد شود و سطح مقطع از مقدار محاسبه شده کمتر گردد.

همانطور که در تصویر قبل قابل مشاهده است ، برای خم کردن طولی ، با توجه به قطر زیاد آنها  با جا دادن میلگرد مقاومی در داخل بتن و روی زمین ، میلگرد طولی را از زیر آن عبور می دهند و بوسیله ی لوله، سر آن را خم می کنند.

برش دادن میلگردها از چه شیوه هایی امکانپذیر است؟

برش به دو روش سرد و گرم انجام می شود که برش سرد از مزایای بیشتری برخوردار است. اما معمولا برش گرم ممنوع است (همانند استفاده از هوا گاز) و استفاده از آن تنها با اجازه دستگاه نظارتی امکان پذیر می باشد. ساده ترین وسیله برای برش سرد ، قیچی دستی ساده است.

نوع دیگری از قیچیهای دستی بر روی پایه قرار دارند، این قیچیها دارای ظرفیت برش بالاتری می باشند و می توان با آنها میلگردهای قطور را نیز برید. بریدن باید با وسایل مکانیکی صورت گرفته و خم کردن آرماتور باید به روش سرد انجام شود. استفاده از حرارت برای خم کردن فولاد، مجاز نیست. خم کردن میلگردهای انتظار یا باز کردن میلگردهای خم شده مجاز نیست، مگر در مواردی که در نقشه های اجرایی پیش بینی شده باشد.

آچارخم کن میلگرد یا آچارF:

ساده ترین وسیله دستی برای خم کردن مناسب میلگردهای نازک، آچاری است به شکل F که اصطلاحا به آن آچار گوساله نیز می گویند که قسمت سر آچار از فولاد سخت ساخته می شود تا در اثر نیروهایی که هنگام خم کردن به آن وارد می شود فشرده و له نشود.

شیوه بستن میلگردها به یکدیگر چگونه می باشد؟

آرماتورهای فولادی باید قبل از بتن ریزی بر اساس طرح و محاسبه به یکدیگر بسته و یکپارچه شوند تا از جابجا شدن آنها طی عملیات بتن ریزی تا گیرش بتن جلوگیری شود. بستن میلگردها به یکدیگر از نظر زمان و مکان بستگی به وضعیت کارگاه و نوع قطعه دارد که تصمیم گیری در مورد چگونگی آن به عهده تکنسین ساختمان می باشد تا حداکثر کارآیی حاصل شود.

گاهی تمام یا قسمتی از میلگردها را خارج از قالب می بندند و یک شبکه را تشکیل می دهند و سپس آنرا در قالب می گذارند مانند شبکه کف فونداسیون تکی و گاهی نیز آن ها را در روی قالب به یکدیگر می بندند مانند میلگردهای سقف بتنی. برای بستن دو میلگرد به یکدیگر از مفتول فلزی نرم با قطر ۱.۲ تا ۱.۵ استفاده می کنند که اصطلاحا به این عمل گره زدن می گویند.

نحوه ساخت شناژهای افقی و عمودی به چه صورت می باشد؟

نحوه ساخت شناژهای افقی و عمودی بدین صورت است که برای درست کردن خاموتها، ابتدا میلگردهای آجدار نمره ۱۰ به اندازه مشخص شده قطع می شود و سپس روی میز خم کنی گذاشته شده و با چند حرکت آن را بصورت مربع یا مستطیل خم می کنند و این کار را با آچار F یا یک لوله که میلگرد را داخل آن می گذاشتند انجام داده می شود و در انتها به خاموت، خم ۱۳۵ درجه داده می شود که این کار برای خاموتهای شناژهای افقی به تعداد مشخص شده انجام می شود.

برای میلگردهای طولی از شماره ۲۰ استفاده می شود، بطوری که ۴ عدد میلگرد به طول پی بعلاوه طول خم(قلاب) بریده می شود، که مجموعا برای یک قسمت پی، ۴ عدد میلگرد با خاموت به فاصله ۲۰ سانتیمتر با سیم بندی و وسیله ای بنام سیم چین بسته می شود. به این سازه قفسه ی شناژ می گویند. بعد از آن شناژها روی بتن مگر گذاشته می شوند و در جاهای عمود بر هم شناژها با سیم به هم محکم بسته می شوند.این کار برای تمام شناژهای عمودی نیز انجام داده می شود و بعد از آماده شدن شناژها آنها را در جای خود قرارمی دهند.

بررسی و ارزیابی انواع روشهای وصله کردن آرمارتور

حتی المکان میلگردهای مصرفی بایستی به صورت یکپارچه باشند. تمام اتصالات باید در نقشه های اجرایی منعکس گردد و تعداد اتصالات به حداقل ممکن کاهش یابد. در صورتی که وجود اتصال اجتناب ناپذیر باشد، این اتصالات باید در مقاطعی قرار داده شوند که تنش وارده بر عضو یا قطعه بتنی حداکثر نباشد و از تمرکز تمامی وصله ها در یک مقطع نیز خودداری شود. وصله کردن میلگردها باید به روشهای پوششی، اتکایی، جوشی، مکانیکی و بالاخره وصله های مرکب مطابق آئین نامه بتن ایران و زیر نظر دستگاه نظارت انجام شود. طول وصله برای آرماتور صاف، دو برابر طول وصله مشابه در آرماتورهای آجدار می باشد.

بررسی و ارزیابی روش اتصال پوششی برای وصله کردن آرماتور

متداولترین روش وصله کردن روش پوششی است. برای این منظور دو میلگرد را روی یکدیگر قرار می دهند، به طوری که در طول معینی یکدیگر را بپوشانند ؛ سپس آنها را بوسیله مفتول محکم می کنند. اتصال پوششی فقط در مورد میلگرد با قطر ۳۶ میلیمتر و کمتر از آن مجاز است. برای میلگردهای کششی حداقل طول پوشش لازم، باید ۱.۲۵ برابر طول چسبندگی مهاری میلگرد کوچک تر باشد و در عین حال این طول نباید هیچ گاه کمتر از ۲۵ برابر قطر میلگرد به اضافه ی ۱۵ سانتی متر انتخاب شود .

در نوع فشاری، حداقل طول پوشش باید یک برابر طول چسبندگی مهاری میلگرد کوچک تر باشد و در عین حال، این طول نباید هیچ گاه کمتر از ۲۲ برابر قطر آرماتور، به اضافه ۱۵ سانتی متر انتخاب شود.

بررسی و ارزیابی قلاب انتهای میلگرد و اندازه استاندارد آن:

برای افزایش چسبندگی بین میلگردها و بتن باید در انتهای میلگردهای فولادی قلاب ایجاد کرد. این قلابها در مواقعی که قطعه بتنی به کشش می افتد باعث جلوگیری از هم گسیختگی قطعه می شود . قلابها انواع مختلف و اشکال متفاوتی از قبیل چنگک و گونیا و قلاب ۱۸۰درجه دارند. ایجاد یک نوع از قلابها الزامی می باشد.

میلگردهای اصلی :

-خم ۱۸۰درجه (خم تیر دایره) به اضافه ی طول مستقیم (حداقل ۴ برابر قطر)، مشروط بر این که طول مستقیم از ۶ سانتی متر کم تر نباشد .

-خم ۱۳۵ درجه ( چنگک ) به اضافه ی طول مستقیم (حداقل ۸ برابر قطر) در انتهای آزاد .

-خم ۹۰ درجه (گونیا) به اضافه ی طول مستقیم (حداقل ۱۲ برابر قطر) در انتهای آزاد .

میلگردهای تقسیم و خاموت :

-برای میلگردهای به قطر ۱۶ میلیمتر و کمتر ، خم ۹۰درجه ( گونیا) به اضافه ی طول مستقیم (حداقل ۶ برابر قطر)، مشروط بر این که از ۶ سانتی متر کمتر نباشد.

-برای میلگردهای به قطر بیش از ۱۶ میلی مترو کمتر از ۲۵ میلی متر ، خم۹۰ درجه (گونیا) به اضافه ی طول مستقیم (حداقل ۱۲ برابر قطر) در انتهای آزاد .

-خم ۱۳۵ درجه ( چنگک ) به اضافه ی طول مستقیم ( حداقل ۶ برابر قطر) به شرطی که از ۶ سانتی متر کمتر نباشد .

-خم ۱۸۰ درجه ( خم نیم دایره) به اضافه ی طول مستقیم ( حداقل۴ برابر قطر) به شرطی که از ۶ سانتی متر درانتهای آزاد کمتر نباشد .

بررسی ضوابط آیین نامه ای مربوط به آرماتور بندی

برای بستن آرماتورها نباید میلگردهای متقاطع را به هم جوش داد .

حداقل فاصله آزاد بین میلگردهای موازی در یک ردیف نباید از هیچ یک از دو مقدارd یا ۵/۲ سانتی متر کمتر باشد ( فاصله آزاد باید بزرگتر یا مساوی ۴ برابر قطر بزرگترین دانه شن موجود در مصالح بتن باشد)

در مواردی که آرماتورهای موازی در دو یا چند ردیف قرار می گیرند ، میلگردهای ردیف بالایی باید مستقیماً روی ردیف پایینی واقع شوند و فاصله ی آزاد بین ردیف ها باید حداقل برابر با ۲.۵ سانتی متر باشند.

ضخامت پوشش بتنی روی میلگردها نباید کمتر از مقادیر زیر اختیار شود:

-قطر میلگردها

-بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه های تا ۳۲ میلیمتر ، یا ۵ میلیمتر بیشتر از بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه های بزرگتر از ۳۲ میلیمتر .

-ضخامت پوشش بتنی محافظ متناسب با شرایط محیطی و نوع قطعه مورد نظر می باشد.

-در صورتی که بتن مستقیما روی خاک ریخته شود و به طور دائم در تماس با خاک باشد، باید حداقل ضخامت پوشش ۷۵ میلیمتر انتخاب شود. اگر سطح بتن نقش دار یا دارای شکستگی باشد، ضخامت پوشش از عمق فرورفتگی اندازه گیری می شود.

معرفی انواع قطعات میلگرد در پروژه های ساخت و ساز

میلگرد های ممان منفی:

اگر دو تیرچه به یک تیر یا شناژ ختم شوند میلگرد فوقانی تیرچه ها را بوسیله قطعه ای به طول ۲تا ۲.۵ متر به همدیگر متصل می کنند. قطر این میلگردها بوسیله محاسبه تعیین می شود و معمولا از قطر۸ یا ۱۰ یا ۱۲ استفاده می شود .

در آخرین دهانه ای که تیرچه به یک تیر یا شناژ ختم می شود نیز آن را بصورت گونیا خم نموده و قسمت کوتاه گونیا را داخل آهنهای تیر بتونی قرار داده و قسمت مستقیم را روی بخش فوقانی تیرچه گذاشته و چند جای آنرا با سیم بندی می بندند به این قطعات میلگرد ممان منفی می گویند. استفاده از ممان منفی در سقفهای تیرچه بلوک الزامی است. در تقویت ممان منفی تیرچه ها حداقل می بایستی سطح مقطعی برابر ۰.۱۵ سطح مقطع نوع کششی همان تیرچه را دارا باشد و طول آنها از هر طرف یک پنجم طول تیرچه باشد. باید توجه نمود که این میلگردها را با نوع تقویت برشی (اوتکای سر تیرچه) اشتباه نکنیم. این میلگردها درون جان تیرچه خم نمی خورد بلکه بصورت صاف به  تیرچه ها بسته می شود.

میلگرد اوتکا

از آنجا که تیرچه باید به اندازه کافی وارد تکیه گاه شود تا درگیری برشی لازم را با تکیه گاه بوجود آورد درصورت برآورد نشدن این مورد یا برش قابل توجه که معمولا در تکیه گاه بیشتر است از اوتکا استفاده می گردد که می تواند دوطرفه یا یکطرفه باشد .شکل، عملکرد و نحوه اجرای اوتکا با میلگرد ممان منفی متفاوت است.

میلگردهای حرارتی:

بعد از اتمام سقف و گذاشتن کلیه آهنها یک سری میلگرد در جهت عمود بر  بالای تیرچه به فاصله تقریبی ۲۵ الی ۲۰ سانتیمتر قرار می دهند. قطر این میلگردها به وسیله محاسبه تعیین می شود و معمولا ۶ یا ۸ یا ۱۰ میلیمتر می باشد. به این آهنها میلگرد حرارتی می گویند و باید به کلیه آهنهای تیرچه بوسیله سیم بندی بسته شوند. هنگام سفت شدن بتن و از دست دادن آب، یک سری تنش در سقف ایجاد می شود که تنش های حرارتی است و آرماتورهای حرارتی این تنش ها را می گیرد

امروزه در ساختمان‌ها برای فراهم نمودن بهترین شرایط از نظر استحکام و مقاومت، از ابزارهای بسیاری استفاده می‌شود که از جمله آنان می‌توان به میلگرد و بتن و تیرچه اشاره نمود. تیرچه‌ها در واقع سازه‌‌هایی از پیش‌ساخته هستند که در ساختن سقف تیرچه ‌بلوک استفاده خواهند شد؛ این سازه‌ها تشکیل شده از بتن و خرپای فلزی هستند. قسمت خرپا در تیرچه‌ی بتنی، از میلگرد فولادی ساخته می‌شود. در این مقاله به بررسی دقیق تیرچه، میلگرد و بهترین نوع آن برای استفاده در تیرچه پرداخته شده است؛ بنابراین در ادامه با ما همراه باشید. در سایت پیوان به عنوان یکی از پرکاربردترین محصول فولادی به صورت روزانه و متناسب با نوسانات بازار آهن درج می‌شود.

راهنمای محاسبه میلگرد تیرچه

بعد از آشنایی با مرحله بعد آگاهی از روش محاسبه میلگرد تیرچه است. برای محاسبۀ مشخصات میلگرد تیرچه به‌طورکلی می‌توان از دو شیوه رایج زیر استفاده کرد:

جدول ميلگرد تيرچه

این جدول يكي از مهم‌ترین موارد در نقشه‌های اجرايي بوده و فرد با استفاده از این جدول می‌تواند خصوصیات و مشخصات میلگردهای استفاده‌شده در ساختمان را مشخص نماید.

روش میلگرد گذاری

در این روش نیز بارگذاری بار زنده و مرده مطابق با قوانین ملي ساختمان محاسبه می‌شود و با بهره‌گیری از نشريه استاندارد تيرچه به‌صورت يك جدول آماده خواهد شد.

نکات مهم در مورد انتخاب میلگرد تیرچه

در ارتباط با تعیین نوع و سازگاری میلگرد تیرچه با سازه، باید به یک‌سری از نکات و موارد ضروری توجه کرد؛ در بخش زیر به عمده‌ترین نکات در مورد تعیین میلگرد تیرچه اشاره خواهد شد:

تیرچه‌ها نباید بیشتر از 70 سانتی‌متر با یکدیگر فاصله داشته باشند.

در قسمت بالای تیرچه‌ها، بتن پوششی باید از ضخامت بیش از 5 سانتی‌متر برخوردار باشد.

برای انتخاب بهترین نوع میلگرد تیرچه باید در ابتدا به مواد اولیه بکار رفته در آن توجه ویژه شود.

در انتخاب تیرچه‌های دارای تکیه‌گاه ساده نباید ضخامت سقف از 20/1 دهانه آن كمتر در نظر گرفته شود.

در موقع كار با تیرچه‌ها، بلوک‌ها باید از حداقل فاصله افقي ممکن میان دو سطح قائم (كمتر از 6/5 سانتی‌متر) برخوردار باشند.

از دیگر نکات مهم در انتخاب میلگرد تیرچه، توجه به قیمت آهن و  میلگرد است.

بهترین نوع میلگرد در مصالح ساختمانی

در ارتباط با بهترین نوع میلگرد برای فعالیت‌های ساختمانی باید در ابتدا به نوع کاربری ساختمان، بررسی شرایط اقلیمی مکان اولیه پی یا سازه، تعیین نوع سیستم سازه‌ استفاده‌شده در ساختمان، نوع شکل و طراحی ساختمان، توجیهات اقتصادی پروژه و… توجه نمود. درنتیجه نمی‌توان یک نوع میلگرد را به عنوان بهترین مورد پیشنهاد کرد و بهترین نوع را بایستی با توجه به موارد و شرایط ذکر شده انتخاب نمود.

تارهای فولادی تیرچه پیش‌ تنیده

در داخل بیش‌تر تیرچه‌های بازار، تارهاي فولادي قرار گرفته و در حالت كلي تیرچه‌های پیش ‌تنیده به سه دسته زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

واير (سیم)

مفتول یا کابل

ميلگرد

ميلگرد تيرچه پیش ‌تنیده شده

با استفاده از جدول راهنمای میلگرد تیرچه می‌توان نتیجه گرفت که در درون میلگرد تیرچه، سیم‌ها با قطر 5 میلی‌متر به سرتاسر قرقره 0.7 تنیده می‌شود. این قطعه‌ها اساساً براي كشش مورد نیاز پيش تنيدگي استفاده خواهند شد. در صورتی که به سیم‌ها نیاز داشته باشیم، به شیوه‌های مستقيم از قرقره خارج نمی‌شوند؛ بلكه به‌صورت پيش صاف تبدیل خواهند شد و به‌آسانی از بین غلاف‌ها رد می‌شوند.

 سیم‌های داخل میلگرد تیرچه معمولاً براي اين امر تحت نظر گرما و كشش قرار گرفته می‌شوند. ميلگردهای تیرچه به‌صورت‌کلی جزء رایج‌ترین نوع تارهای كششي در تيرچه پیش ‌تنیده شده می‌باشند. از نوع‌های معروف و پرکاربرد ميلگرد برای ایجاد چسبندگي ایده‌آل میان فولاد و بتن، می‌توان به ميلگرد آجدار اشاره نمود.

اهميت میلگرد تیرچه

قدرت مقاومت اعضاي سازه یا ساختمان مدنظر در مقابل نيروي خمشی و كششي، اساساً به نوع ميلگرد کارشده در تيرچه پیش ‌تنیده و ارتباط آن‌ها میان فولاد و بتن بستگي خواهد داشت. به‌همين علت مهندسین بايد از دقت لازم در انتخاب ميلگردهای تيرچه پیش‌تنیده شده برخوردار باشند و آن‌ها را از کارخانه‌های رایج سازنده میلگرد مانند (كه یکی از بهترین کارخانه‌های کشور است) تهیه نمایند.

خط توليد تيرچه پیش‌تنیده شده اساساً از دستگاه‌های اكسترودر كه جزء بروزترین و جدیدترین نوع دستگاه اروپايي است، استفاده می‌کند؛ این دستگاه دارای استانداردها و گواهینامه‌های لازم برای شروع به کار است.

مشخصات میلگرد تیرچه

می‌توان اذعان نمود که راهنمای محاسبه میلگرد تیرچه، در اصل توضیحی درباره جدول مشخصات فنی میلگرد تیرچه پیش ‌تنیده و اندازه و طول میلگرد تیرچه است. ميلگرد تيرچه پیش‌تنیده شده دارای یک‌سری معیار و فاكتور بوده كه در طي فرايند ساخت‌وساز باید موردتوجه ناظران و مهندسین مربوطه قرار گیرد. طبق بخش‌نامه‌های از پیش تعیین‌شده، براي تیرچه‌های پیش‌ تنیده باید از سيمان رده c35 بر روي ميلگرد تيرچه استفاده شود. تعداد ميلگرد تيرچه نیز طبق محاسبات مهندسین با یکدیگر فرق دارد. در حالت كلي از یک تا پنج عدد در تيرچه، ميلگرد استفاده می‌شود. تيرچه در حالت کلی به سه نوع حالت تكي، دوبل و سه‌تایی قرار می‌گیرد.

انواع قطعات موجود در میلگرد تیرچه

از رایج‌ترین قطعه‌های موجود در میلگرد تیرچه می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

ميلگردهاي ممان منفی

در قسمت دهانه که در آنجا تيرچه به شناژ يا تير ختم می‌شود، میلگرد به شکل گونيا خم خواهد شد و بخش كوتاه گونيا نیز در درون آهن‌های تير بتني قرار می‌گیرد. بعد از پایان کار چند قسمت از آن سيم بندي خواهد شد که به اين قطعه‌ها، ميلگرد ممان منفي گفته می‌شود. از این نوع قطعه‌ بیش‌تر در سقف‌های تیرچه ‌بلوک استفاده می‌شود.

میلگرد اوتكا

درصورتی‌که تیرچه به‌اندازه كافي وارد تکیه‌گاه نشود، می‌توان از وسیله‌ای به اسم اوتکا استفاده نمود. اوتکا معمولاً به‌صورت یک‌طرفه يا دوطرفه بوده و شكل، عملكرد و اجزای اوتكا با ميلگرد ممان منفی نیز بسیار متفاوت است.

ميلگرد حرارتي

این نوع قطعه یکی از بهترین انواع مصالح در ساختمان‌سازی است. از این نوع میلگرد پس از تمام شدن كار سقف و گذاشتن کلیه‌ی آهن‌ها در جهت عمود بر تيرچه، در فاصله 20 الي 30 سانتی‌متر استفاده می‌شود. قطر ميلگرد حرارتي اساساً با استفاده از محاسبات از قبل انجام‌شده تعیین می‌شود و دارای قطر 6، 8، 10 است.

در پایان کار تمامی آهن‌های تیرچه باید با استفاده از سیم بندی به هم بسته شوند. در موقع سفت شدن بتن و از دست دادن آب، یک تنش در سقف ایجاد می‌شود و آرماتورهای حرارتی نیز این تنش‌ها را در برمی‌گیرند.

خواص شیمیایی و مکانیکی بهترین میلگرد تیرچه چگونه است؟

در بخش زیر به بهترین نوع میلگرد و همچنین خواص آن‌ها پرداخته خواهد شد:

میلگرد از نوع فولاد کربن

این نوع میلگرد به نوار سیاه معروف بوده و بیشتر در مکان و محیط‌های خشک استفاده می‌شود. این نوع میلگرد در مقابل زنگ‌زدگی بسیار ضعیف بوده و می‌توان اذعان نمود که برای ناحیه‌های مرطوب مناسب نخواهد بود.

ميلگرد اپوكسي

این نوع ميلگرد در برابر آب شور و زنگ‌زدگی بسيار پایدار و مقاوم است.

ميلگرد از نوع اروپايي

جنس ميلگرد اروپایی بیش‌تر از منگنز بوده و در مقایسه با سایر میلگردها، دارای مقاومت كمتري است.

ميلگرد از نوع فایبرگلاس

ميلگرد فایبرگلاس برخلاف میلگرد کربنی، ازنظر خوردگي و زنگ‌زدگی بسیار مقاوم بوده است. اما استفاده از آن در فرایند ساختمان‌سازی بسیار پرهزینه است.

محاسبه وزن میلگرد تیرچه

وزن میلگرد به‌طورکلی مانند دیگر مقاطع فولادی به‌ شکل کیلویی محاسبه می‌شود. به همین علت محاسبه وزن هر شاخه از میلگرد و هم‌چنین قیمت آهن و میلگرد، بر عهده فرد خریدار است. وزن هر شاخه از میلگرد اساساً به معیارهای گوناگونی از قبیل نوع گرید میلگرد، اندازه، نوع آلیاژ استفاده‌شده، استانداردهای به‌کاررفته در ساخت میلگرد و… بستگی خواهد داشت.

برای محاسبه میزان وزن میلگرد تیرچه از جدول اشتال میلگرد استفاده می‌شود. این جدول اساساً یک جدول استاندارد وزنی بوده که با استانداردهای روز دنیا (آلمانی DIN) انطباق بسیاری دارد. در این نوع جدول در جلوی هر بخش از سایز میلگرد، معیارهایی مثل مساحت مقطع و وزن هر متر میلگرد درج ‌شده است.

معرفی میلگرد از نوع A3

میلگرد A3 یکی از انواع رایج میلگردهای موجود در بازار است و به‌عنوان یک نوع میلگرد خشک یا ترد در نظر گرفته می‌شود. میلگرد A3 هم‌چنین دارای یک تنش جاری 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع بوده و تغییر شکل نسبی 14 درصد در هنگام ازهم‌گسیختگی را خواهد داشت. از این نوع میلگرد اساساً در ساخت تیرچه استفاده نمی‌شود، زیرا بسیار خشک و ترد است. میلگرد A3 به‌صورت‌کلی برای کارهای آهنگری و تغییر شکل‌های بسیار با زاویه‌های زیاد مناسب نیست. به‌همین‌دلیل به‌هیچ‌عنوان نیز در عملیات جوشکاری استفاده نمی‌شود و معمولاً به‌صورت آجدار است.

نتیجه‌گیری

میلگرد یکی از محصولاتی است که به ساختمان استحکام و پایداری می‌بخشد. در واقع بدون میلگرد، بتن کارایی مورد نظر و استحکام خود را ندارد؛ زیرا این میلگرد خواهد بود که سبب استحکام کششی مناسب بتن می‌شود و انتخاب درست نوع میلگرد در ساختن تیرچه، نکته بسیار مهمی است؛ بنابراین معماران و ساختمان‌سازان باید به قیمت ورق استیل و آهن، میلگرد و کیفیت‌شان دقت نمایند و در انتخاب نوعی مناسب حساس باشند..

دکمه بازگشت به بالا