پایه تابلو یک طرفه تولید و ارایه در همپا دکل

پایه تابلو یک طرفه، نوعی پایه تابلو است که دارای یک سطح افقی است که در یک طرف پایه قرار دارد. پایه تابلو یک طرفه معمولاً برای نصب تابلوهای تبلیغاتی یا تابلوهای ترافیکی استفاده می شود.

پایه تابلو یک طرفه از دو بخش اصلی تشکیل شده است:

پایه تابلو یک طرفه دارای مزایای زیر است:

پایه تابلو یک طرفه در ارتفاع های مختلفی تولید می شود. ارتفاع پایه تابلو باید متناسب با محل نصب باشد. به عنوان مثال، برای نصب تابلوهای تبلیغاتی در خیابان های اصلی، ارتفاع پایه باید حداقل 3 متر باشد.

پایه تابلو یک طرفه معمولاً از فولاد ساخته می شود. پایه چراغ های فولادی گالوانیزه شده در برابر زنگ زدگی مقاوم تر هستند.

پایه تابلو یک طرفه معمولاً با رنگ صنعتی یا گالوانیزه گرم پوشش داده می شود. پایه چراغ های گالوانیزه گرم در برابر زنگ زدگی مقاوم تر هستند.

در ایران، شرکت های مختلفی به تولید پایه تابلو یک طرفه مشغول هستند.

در ادامه به بررسی برخی از ویژگی های پایه تابلو یک طرفه می پردازیم:

دکل VMS دارای مزایای زیر است:

دکل VMS دارای معایبی نیز هست:

در ایران، شرکت‌های مختلفی به تولید دکل VMS مشغول هستند.

پایه علائم ترافیکی، سازه‌ای است که علائم ترافیکی روی آن نصب می‌شوند. پایه علائم ترافیکی باید از استحکام کافی برخوردار باشد تا بتواند وزن علائم ترافیکی و همچنین فشار باد و بارندگی را تحمل کند. پایه علائم ترافیکی معمولاً از فولاد ساخته می‌شود و با رنگ صنعتی یا گالوانیزه گرم پوشش داده می‌شود.

پایه علائم ترافیکی در انواع مختلفی تولید می‌شود که عبارتند از:

خروج از نسخه موبایل