سلامت و دانشکسب و کار برتر

بازی برای کودکان 5 ساله

بهترین بازی ها برای بازی با کودک 5 ساله در خانه

این مقاله در مورد بازی کودکان 5 ساله به بالا  با وسایل داخل خونه توضیح داده شده و چند نمونه بازی مناسب برای کودکان در این سنین پیشنهاد شده است، که خانواده ها و والدین با وسایل ساده موجود در منزل بتوانند با کودک خود بازی کنند. لطفا این مقاله را تا انتها بخوانید و  آن را با کودکتان اجرا کنید و  به مرور نقش بازی را در رشد کودک خود مشاهده خواهید کرد. همچنین می توانید جهت خرید جلیقه اسباب بازی پلیسی، غلاف تفنگ اسباب بازی و لباس ارتشی با ما تماس بگیرید.

هر کودک در مسیر زندگی خود از موقع به دنیا آمدن تا بزرگسالی از نظر تمامی ابعاد جسمی،هیجانی، توانایی های ذهنی وفکری حرکتی تغییر می کند. این تغییرات باعث می شود که یک کودک به یک فرد بزرگسال با توانایی های بیشتری تبدیل شود. به همین منظور فعالیت هایی طراحی شده است  که والدین به سادگی با بازیهای ساده ای که با کودک خود انجام میدهند به رشد کودک خود در همه ابعاد کمک کنند.

بازی با کودک 5 ساله در خانه | بازی با کودک شش ساله

نقاشی کردن

آبرنگ و یک سطح مناسب برای نقاشی (شیشه یا کاغذ یا تخته) روی زمین قرار دهید و از کودک بخواهید در حالت ایستاده و با پا، با استفاده از آبرنگ روی سطح مورد نظر نقاشی بکشد. این تمرین موجب تقویت مهارتهای تعادلی، حرکتی و ترسیمی کودک می شود.

بازی با قاشق

دسته دو قاشق یکبار مصرف را بهم بچسبانید و از کودک بخواهید مانند یک انبر، وسایل کوچک که در کف قاشق جا می شوند را در هر دو کفه قاشق قرار دهد و جابجا کند. میتوانید این کار را چند بار خودتان جلوی کودک انجام دهید تا او یاد بگیرد و بعد او انجام دهد. این باعث تقویت هماهنگی چشم و دست می شود، و به عنوان یک نمونه برای بازی کودکان 5 ساله جذاب است.

توپ بازی با دیوار

کودک با زدن توپ به دیوار سعی کند از افتادن آن روی زمین جلوگیری کند. تمرین برای تقویت هماهنگی و مهارتهای حرکتی و تمرکز مناسب است.

کامل کردن نقاشی های نیمه تکمیل

فواید آن : توجه، تمرکز، حرکات ظریف،ادراک بینایی ..

نیمه ی یک پروانه را بکشید و از کودک بخواهید نیمه ی دیگر و قرینه ی پروانه را با نگاه کردن و توجه به نیمه ی کشیده شده آن بکشد .

برای کودک یک جاده ی مارپیچ بکشید و از کودک بخواهید از بین دو خط (درون جاده) عین همان خط را بکشد بدون اینکه به دو خط برخورد کند.

نقطه بازی ( سرعت عمل و دقت )

روی کاغذ یکسری نقطه می گذارید ( ۸ تا ستون در ۸ ردیف یا میتواند بدون هیچ نظم خاصی باشد).

بعد هر کس به نوبت می تواند فقط دو تا نقطه که کنار هم هستن یعنی هیچ نقطه ای بین ان دو نقطه نباشد را به هم وصل کند.

هر کسی که زود تر بتواند یک مربع درست کند 1 امتیاز مثبت می گیرد در واقع هر کسی که اخرین ضلع مربع را زودتر بکشد او امتیاز میگیرد.

در انتهای بازی هر کسی که تعداد بیشتری مربع ساخته، برنده می شود.

این بازی با هدف تقویت مهارت سرعت عمل و دقت در کودکان است..

بازی حدس زدن

از کودک بخواهید که چشمانش را ببندد و پشت کمر یا کف دست کودک اشکالی بکشید مثل حروف، اعداد و …

سپس از او بخواهید تا بگوید شما چه چیزی کشیده اید.

این بازی به تشخیص و توجه لامسه کمک می کند.

کاسه بازی

چند کاسه ی کوچک مقابل کودک قرار داده و زیر یکی از آنها گوی کوچکی قرار دهید.

سپس در مقابل کودک کاسه ها را چند بار جابه جا کنید.

از کودک بخواهید کاسه ای که گوی زیر آن است را نشان دهد.

این بازی به توجه بینایی کمک می کند.

پاتو زمین نزار

روی یک قسمت مشخص از زمین دایره هایی بکشید به صورتی که یکدیگر را قطع کرده باشند و قسمتی از هرکدام آنها داخل دایره ی دیگر قرار داشته باشد. ازکودک بخواهید از یک طرف این قسمت به طرف مقابل برود به صورتی که پایش روی خط های دایره ها قرار نگیرد و در فضای خالی دایره ها پایش را قرار دهد. این بازی به ادراک بینایی فضایی و توجه دیداری کمک می کند.

پریدن از روی موانع

کودک همزمان با اینکه توپ را بر زمین می اندازد و می گیرد (دیریبل زدن) باید ازروی بالشتک هایی که به عنوان مانع در مسیر راه او قرار گرفته بپرد.

بدون آنکه به آنها برخورد کند یا میتواند اول با توپ دیریبل بزند و بعد بپرد.

تقویت ادراک بینایی،توالی حرکتی، توجه و تمرکز، تحریک حس وستیبولار و عمقی، هماهنگی دوطرفه، تعادل، هماهنگی چشم و دست از فواید این بازی است.

حل جدول سودوکو

از کودک بخواهید توالی موجود در هر ردیف را پیدا کند و جای خالی را در هر ردیف پر کند.

مثلا در ردیف اول مرغ، جای خالی 1 ، پروانه، گل، جای خالی 2 ،سنجاب، جای خالی 3 ، گل است. با توجه به توالی متوجه می شویم که ردیف اول ترتیب به این شکل است مرغ، سنجاب، پروانه، گل. در نتیجه جای خالی 1 ،سنجاب است و جای خالی 2 ، مرغ است و جای خالی 3 ، پروانه است.

این فعالیت را میتوان روی کاغذ انجام داد، که تمرین بسیار مناسبی برای استدلال و ادراک بینایی است. که بعنوان یک نمونه بازی کودکان 5 ساله به بالا فوق العاده است.

نقطه بازی

چند نقطه روی یک صفحه مشخص کنید و از کودک بخواهید به نحوی نقاط را به هم وصل کند که شکل مشخصی ایجاد شود.

(مثلا یک مثلت یا ذوزنقه و …) بهتر است ابتدا از شکل های ساده تر شروع کند و با پیشرفت کار شکل ها دشوارتر شود.

مثلا اول مربع بسازد بعد مستطیل سپس مثلث و در مراحل دشوارتر ذوزنقه و چندضلعی و …

این بازی به ادراک بینایی و توجه دیداری کمک می کند.

پریدن از روی طناب

توپی را به سر طنابی بسته و آن را حول یک نقطه در یک مسیر دایره ای روی زمین بچرخانید. از کودک بخواهید از روی طناب و توپ بپرد.

این تمرین موجب تقویت کنترل تعادلی کودک، سرعت عمل و تمرکز و توجه می شود .

بازی با مقوا های رنگی

با مقواهای رنگی و با کمک کودک شکل درخت، خانه، ابر، خورشید و … در آورید سپس از کودک بخواهید با دوختن آنها با نخ و سوزن به یک سطح کارتونی تصویر را کامل کند.

این تمرین به خلاقیت و حرکات ظریف کودک کمک می کند.

توب و بالشت

یک توپ پلاستیکی را بین دو ساق پای کودک یا دو زانو های کودک قرار دهید و از کودک بخواهید از روی بالشت هایی که به عنوان مانع برای او در مسیر راهش قرار داده اید جفت پا بپرد و در عین حال به آن ها برخورد نکند و توپ را هم بین زانوانش حفظ کند و یا اینکه میتواند بجای جفت پا پریدن، به صورت زیکزاک از بین موانع به همراه توپ عبور کند.

(تقویت حرکات درشت، تعادل،توجه، ادراک بینایی و …)

تست سرعت عمل

کودک همراه پدر یا مادر، با در آمدن صدای آغاز بازی که میتواند صدای سوت باشد و یا آغاز یک موسیقی، از سر فرش شروع به دویدن میکنند و دستشان را به سر دیگر فرش میزنند و بعد در آنجا 5 تا طناب یا پروانه می زنند و بعد از آن که طناب زدند به صورت لی لی زدن دوباره به نقطه شروع برمی گردند.

این تمرین به برنامه ریزی حرکتی، سرعت عمل و کنترل هیجان کمک می کند.

ایجاد اشکال هندسی با مقوا

با مقوا مثلث های کوچکی در بیاورید.

از کودک بخواهید با کنار هم قرار دادن این مثلث ها اشکال هندسی جدید بسازد. (مربع، مثلث، لوزی، دوزنقه، مستطیل،پنج ضلعی و…)

این تمرین موجب افزایش تمرکز و بهبود ادراک دیداری-فضایی می شود .

مثلا در بازی اشکال سازنده کودک با کنار هم قراردادن اشکال مختلف شکلهای جدیدی میسازد و با اشکال هندسی مختلف آشنا میشود که بعنوان یک نمونه مناسب برای بازی کودکان 5 ساله به بالا پیشنهاد میشود.

پیدا کردن حروف

در یک متن یا عبارت از کودک بخواهید مثلا دور تمام حروف “ر” در متن خط بکشد.

این تمرین برای بهبود توجه مناسب است.

از آن جایی که کودک نمیتواند بخواند حرف “ر” از قبل به او نشان داده و بگویید که دنبال این شکل در متن بگردد.

دکمه بازگشت به بالا