سلامت و دانشکسب و کار برتر

حذفیات کنکور تجربی 1403 مشخص شده است؟

نکات مهم درباره برگزاری کنکور 1403 :

1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكس دار الزامي است.

2- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون گروه آزمايشي مربوط‌، لازم است اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكس دار، چند مداد سياه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاكن و يك سنجاق و يا سوزن به همراه داشته‌ باشد.

تذكر بسيار مهم: همراه داشتن هرگونه وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه حافظه‌دار (از قبيل پيجر، تلفن همراه، تبلت، قلم نوري، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند و …)، در جلسه آزمون حتي درحالت خاموش، علاوه بر اينكه موجب محروميت از گزينش در آزمون مي‌شود، به عنوان تقلب و تخلف نيز تلقي شده و با داوطلبان ذيربط براساس قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري كه بخشي از آن در بند «و» آمده است، رفتار خواهد شد.

3- براي‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ متقاضي شركت در آزمون گروههاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌، علوم‌ انساني، علوم‌ تجربي و زبانهاي خارجي‌ كه علاقه‌مندي‌ خود را براي‌ شركت‌ در آزمون‌ گروه‌ آزمايشي‌ هنر با گذاشتن‌ علامت‌ در رديف‌ 39 تقاضانامه‌ اعلام‌ داشته‌اند، كارت‌ شركت در آزمون‌ گروه هنر نيز جداگانه‌ صادر گرديده‌ است‌.

اين‌ دسته ‌از داوطلبان‌ لازم‌ است‌ پرينت كارت‌ شركت در آزمون گروه‌ هنر را نيز علاوه‌ بر پرينت كارت‌ شركت در آزمون ‌گروه آزمايشي‌ مربوط‌ از طريق پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور دريافت ‌دارند. به عبارت ديگر براي‌ اين‌ قبيل‌ داوطلبان‌ دو كارت‌ شركت در آزمون‌ صادر شده‌ است‌ كه‌ لازم‌ است‌ پرينت هر دو كارت‌ شركت در آزمون را از طريق پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور ‌دريافت‌ نمايند.

4 – چنانچه مشخصات کارت ورود به جلسه کنکور 1401 دارای اشکال هست،حتما قبل‌ از برگزاري‌ آزمون‌ با مراجعه به باجه رفع نقص وضعيت‌ خود را مشخص‌كرده ‌باشند، بديهي‌ است‌ در حين‌ اجراي‌ آزمون‌ و بعد از آن‌ اقدامي‌ انجام‌ نخواهد شد. هم چنین می توانید برای دیدن توضیحات بیشتر در این رابطه از مطلب نحوه دریافت کارت ورود به جلسه کنکور دیدن کنید.

حذفیات شیمی کنکور ۱۴۰۲ | حذفیات کنکور ۱۴۰۱ انسانی سایت سنجش

حذفیات کنکور ۱۴۰۳ تجربی

دروس اختصاصی در کنکور تجربی ۱۴۰۳ شامل درس های فیزیک، ریاضیات، زیست شناسی و زمین شناسی هستند. داوطلبان کنکوری ۱۴۰۳ نیز مثل داوطلبان کنکور ۱۴۰۲، نیازی به مطالعه دروس عمومی نخواهند داشت زیرا از این درس ها، سوالی در کنکور طراحی نمی شود همچنین بخش هایی از دروس اختصاصی نیز حذف می شوند.

حذفیات کنکور ۱۴۰۳ تجربی فعلا اعلام نشده است و حذفیاتی که در جدول های زیر مشاهده می کنید مربوط به آزمون سال گذشته است.

حذفیات درس فیزیک

فیزیک ۱ علوم تجربی

تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها ، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ریز جزئی تصاویر که از هدف اصلی تصویر دورند، اطلاعات درج شده در برخی از سوالات و مسائل که به ذهن سپردن آنها ضروری نیست.

در اکثر قسمت های کتاب درسی محدودیت هایی در آموزش و پرورش اعلام شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت نمی شوند مانند بررسی حالت هایی از نیروها هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در آنها نیاز به تجزیه بردار می باشد از اهداف برنامه ریزی کتاب نیستند و از آنها سوالاتی مطرح نمی شود.

ضمن اینکه بر اساس برنامه وضعیت قرمز، طراحی سوال در کنکور از بخش های زیر غیرمجاز است :

فصل ۱ : : بخش ۱-۶ و سوالات و مسائل مرتبط با آن در پایان فصل

فصل ۲ : بخش ۲-۲ و ۲-۵ و سوالات و مسائل مرتبط با آن در پایان فصل

فصل ۳ : صفحه ۷۵ و ۷۶ و (بازده) سوالات و مسائل مرتبط با آن در پایان فصل

فصل ۴ : صفحه ۹۲ تا ۹۵ (انبساط سطحی و حجمی و انبساط غیرعادی آب) بخش ۴-۵ سوالات و مسائل مرتبط با آن در پایان فصل

فیزیک ۲ علوم تجربی

تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها ، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ریز جزئی تصاویر که از هدف اصلی تصویر دورند، اطلاعات درج شده در برخی از سوالات و مسائل که به ذهن سپردن آنها ضروری نیست.

در اکثر قسمت های کتاب درسی محدودیت هایی در آموزش و پرورش اعلام شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت نمی شوند مانند بررسی حالت هایی از نیروها هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در آنها نیاز به تجزیه بردار می باشد از اهداف برنامه ریزی کتاب نیستند و از آنها سوالاتی مطرح نمی شود.

فیزیک ۳ علوم تجربی

تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها ، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ریز جزئی تصاویر که که از هدف اصلی تصویر دورند، اطلاعات درج شده در برخی از سوالات و مسائل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.

در اکثر قسمت های کتاب درسی محدودیت هایی در آموزش و پرورش اعلام شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت نمی شوند مانند بررسی حالت هایی از نیروها هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در آنها نیاز به تجزیه بردار می باشد از اهداف برنامه ریزی کتاب نیستند و از آنها سوالاتی مطرح نمی شود.

حذفیات درس شیمی

شیمی ۱ علوم تجربی

پرسش از محتوای “در میان تارنما، تفکر نقادانه آیا میدانید”

حفظ کردن معادله های شیمیایی

حفظ کردن نام فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده

رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶ در جدول تناوبی

ضمن اینکه بر اساس برنامه وضعیت قرمز، طراحی سوال در کنکور از بخش های زیر غیرمجاز است :

فصل یک : از آغاز فصل تا صفحه ۴ از نور کلید شناخت جهان تا صفحه ۲۱

فصل دو : آغاز فصل – هوا معجونی ارزشمند. – پیوند با صنعت صفحه ۵۱ – اکسیژن گازی واکنش پذیر – در میان تارنما ها – رفتار اکسیدهای فلزی و نافلزی – پیوند با زندگی صفحه ۶۰ – چه بر سر هوا می آوریم تا صفحه ۷۳- توسعه پایدار

فصل سه : آب اهنگ زندگی تا صفحه ۸۹ – پیوند با صنعت صفحه ۹۷ – آب و دیگر حلال ها – پیوند آب و زندگی صفحه ۱۱۰ و ۱۱۵ – ردپای آب در زندگی تا ابتدای پیوند با زندگی صفحه ۸۷

شیمی ۲ علوم تجربی

پرسش از محتوای “در میان تارنما، تفکر نقادانه آیا میدانید”

نامگذاری ترکیب های آلی بجز آلکان ها

حفظ کردن نام فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده

رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶ در جدول تناوبی

حفظ کردن معادله های شیمیایی

شیمی ۳ علوم تجربی

پرسش از محتوای “در میان تارنما، تفکر نقادانه آیا میدانید”

حفظ کردن نام فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده

رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶ در جدول تناوبی

حفظ کردن معادله های شیمیایی

حذفیات درس زیست شناسی

زیست شناسی ۱ علوم تجربی

مطالبی که با عنوان “بیشتر بدانید” و “واژه شناسی” نشان داده شده اند.

پرسش های عددی محاسباتی به هر شکل در هر سطحی

فرمول ساختاری مواد شیمیایی

پرسش از شکل هایی که با “غیرمجاز بودن طرح سوال” در کتاب درسی نشان داده شده اند.

ضمن اینکه بر اساس برنامه وضعیت قرمز، طراحی سوال در کنکور از بخش های زیر غیرمجاز است :

فصل اول : از زیست شناسی درخدمت انسان تا آخر گفتار ۱

فصل دوم : گفتار ۳

فصل سوم : از ظرفیت ها تنفسی تا آخر گفتار ۲

فصل چهارم : از تنظیم دستگاه گردش خون تا آخر گفتار ۲ و گفتار ۴

فصل پنجم : از تخلیه ادرار تا آخر گفتار ۲

فصل ششم : از ترکیبات دیگر در گیاهان تا آخر گفتار ۱ و از سازش با محیط تا آخر فصل

فصل هفتم : از بهبود خاک تا آخر گفتار ۱ و از روش های دیگر به دست آوردن مواد غذایی در گیاهان تا آخر گفتار ۲

ضمن اینکه بر اساس برنامه وضعیت قرمز، طراحی سوال در کنکور از بخش های زیر غیرمجاز است :

فصل اول : از بخش زیست شناسی درخدمت انسان تا آخر گفتار ۱

فصل دوم : گفتار ۳

فصل سوم : از بخش ظرفیت ها تنفسی تا آخر گفتار ۲

فصل چهارم : از بخش تنظیم دستگاه گردش خون تا آخر گفتار ۲ و گفتار ۴

فصل پنجم : از بخش تخلیه ادرار تا آخر گفتار ۲

فصل ششم : از بخش ترکیبات دیگر در گیاهان تا آخر گفتار ۱ و از سازش با محیط تا آخر فصل

فصل هفتم : از بخش بهبود خاک تا آخر گفتار ۱ و از روش های دیگر به دست آوردن مواد غذایی در گیاهان تا آخر گفتار ۲

زیست شناسی ۲ علوم تجربی

مطالبی که با عنوان “بیشتر بدانید” و “واژه شناسی” نشان داده شده اند.

 پرسش های عددی محاسباتی به هر شکل در هر سطحی

فرمول ساختاری مواد شیمیایی

پرسش از شکل هایی که با “غیرمجاز بودن طرح سؤال” در کتاب درسی نشان داده شده اند.

ضمن اینکه بر اساس برنامه وضعیت قرمز، طراحی سوال در کنکور از بخش های زیر غیرمجاز است :

فصل ۱ : از بخش “اعتیاد” تا سر “نخاع”

فصل ۲ : از بخش “بیماری های چشم” تا سر “شنوایی تعادل”

فصل ۳ : از بخش “تشکیل تخریب استخوان” تا سر “مفصل” در گفتار ۱ و از “انواع یاخته های بافت ماهیچه ای” تا سر “حرکت در جانوران” در گفتار ۲

فصل ۴ : از بخش “سایر غدد درون ریز” تا آخر فصل

فصل ۵ : از بخش “ایدز نگاهی دقیق تر به ایمنی اختصاصی” تا آخر فصل

فصل ۶ : از بخش “تشخیص درمان سربان” تا آخر گفتار ۲

فصل ۷ : از بخش “صوت نگاری” تا آخر گفتار ۱ و از “تغذیه حفاظت جنین” تا آخر فصل

فصل ۸ : از بخش “تخصیص یافته ها” تا آخر گفتار ۱ و “میوه های بدون دانه” از گفتار ۱

فصل ۹ : از بخش “دفاع شیمیایی” تا آخر فصل

زیست شناسی ۳ علوم تجربی

مطالبی که با عنوان “بیشتر بدانید” و “واژه شناسی” نشان داده شده اند.

 پرسش های عددی محاسباتی به هر شکل در هر سطحی

فرمول ساختاری مواد شیمیایی

پرسش از شکل هایی که با “غیرمجاز بودن طرح سؤال” در کتاب درسی نشان داده شده اند.

دکمه بازگشت به بالا