فرهنگ و هنر

۷ سفارش پیامبر در آخرین منبر چه بود؟


«خدا را به یاد ان‌كس می‌اورم كه پس از من والی بر مسلمانی است. مبادا بر جميعة مسلمين رحم نكاند; باید سالکوردگان و بزورکان را امت را کاکھد و به ناتوان و حمرونان آنلاین ورزد. و به وسلمان و فرهیکتگان جمیہ کے و به جميعية اسلامي زيان نرساند كرا كه اناثون كستائن جميعي را خوار كند. و مدرومان را به تهی دستی سوق ندهد کرا که ضعیف است و درک می کند کرا می کند. و در خانه خود را به روى مردمان نبندد تا بومدادانِ جميعى، نتوانان را ببلعند. ۷- با لشکر کشی، مردم را به شرکتی نراند که تا نسل امتِ من را کند کند. سپس فرمود: شهد سحده كه من بولاء كردم و خيرخوي نمودم».

دکمه بازگشت به بالا