استان ها

۴۰۰ هزار نفر برای سفر اربعین باید واکسن دُز یادآور را تزریق کنند

ستاد رایس عرباین گفت: قود 400 هزاز نفر بنونی دز جاداور را کندن که پیامکی برای آن‌ها شد که آن کار را می‌داد.

سید مجید میراحمدی معاون امنیتی و اداری وزارت کیشور و رئیس ورزشگاه اربعین به روفت گروف استیاکا انا گفت: 400 هزار نفر باید تذکرات را برای تکمیل کار تزریق کنند.

آقای احمدی گفت که رئیس جمهور بر چهار موضوع امنیت، سلامت، راحتی و مقرون به صرفه بودن سفر اربعین تاکید کرد.

وی افزود: مقرر شد برای این مشکل تدابیر، داده ها و ظرفیت های توسعه ای فراهم شود تا انشاالله به خوبی این مشکل را مدیریت کنیم.

میراحمدی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعاتی که رئیس جمهور بر آن تاکید فراوان دارد بحث حمل و نقل و حمل و نقل است که در جلسه امروز در رابطه با استانداران مطرح شد و استانداران موظف شدند ظرفیت های استانی را به خدمت وزارتخانه برسانند. که هر استان استان نیز صلید که در برد رفت و برک زایر هیک به وود به وود عمد هیک به وود.

وی بیان کرد: وزارت دین نیز با تمام ظرفیت های خود در حال فعالیت است و از همه صاحبان عزیز می خواهیم که آن را با تمام ظرفیت های مقدس و معنوی به صحنه بیاورند.

رئیس دولت اربعین با بیان اینکه احتمال تخلف دیگری در نحوه کاهش قیمت وجود دارد، گفت: به پارکینگ ها اعلام کرده ایم که هر جا قیمت 5 هزار تومان و 10 هزار تومان اعلام شود جریمه خواهد شد. گرفته می شود و با پارکینگ به دستگاه های مربوطه معرفی و در صورت لزوم پارکینگ تعطیل می شود.

آقای احمدی نظر خود را در خصوص نظارت بر فروش بلیت اتوبوس و هواپیما بیان کرد: وزیر راه و وزیر راه آهن پیش بینی کرده اند در تمامی مناطق مرزی بازارچه های ویژه ایجاد شود و بر روند فروش بلیت نظارت داشته باشند.

وی افزود: گفته می شد روز جمعه که این کار شروع شد با سه شرکتی که تخلف کرده بودند باید برخورد کنند و منتظر بمانند تا این اتفاق بیفتد.

معاون امنیتی و اداری وزیر کیشور گفت: موضوع دیگر بحث پلیس راهنمایی و رانندگی و مشکلاتی است که برای آنها پیش آمده است، اما بابت آن عذرخواهی می کنیم. این مشکل مربوط به چیزی است که من گمرک و مرزهای عراق را نمی شناختم و دوست داشتم. منتظر هستیم تا در موارد مهم با دقت بیشتری عمل کنید.

وی کرد داد: بیکی از موکبداران ما دو تا سه روز با زیریلی کے در معرون روزیک کار میگرپیٹ، در مرز اکوگر کے کے جانب کہمہ از ہمہ انہہہہ میہہہہے. اقدامات لازم را برای رفع مشکل انجام دادیم و گزارش دادیم که دو ساعت پیش این موضوع در مرز مهران حل شد.

मिराहम शरषा शारण शाया گیرد शायर शायाद दाद: अधिक के जाईान पकान आज आज जारक माज माज माज मान मान माअ म پوند बोडाअ ममकनाअ ममकनाअ केाअ केाअ केाग केाग केाग माग माअ मान ما پیگیری های زیادی انجام دادیم و آنها پذیرفتند که در قالب مانیفست و گروه های دارای ویزا از مرزهای زمینی عبور کنند و مانند سال های گذشته از این شرایط بهره مند شوند.

وی بیان کرد: اتباع افغانستان مقیم ایران می توانند قبل از نگهداری سوابق خود از این موضوع برابر با قوانین استفاده کنند و اتباع افغانستان و پاکستان می توانند از مرز عبور کنند.

ستاد رایس عرباین یکرد گفت: در مدر دیگر کیزین شده که باید از مرزهای هیای کندن، البته هنوز هم شهروندان پاکستانی داریم که پشت کیشری ما منداند، یعنی دوستان اراکی به یک کیز می‌گویند، اما در علم اکامه ایریافتد.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا