حوادث

«گرانی شیشه» از علل کاهش تولید آنتی‌بیوتیک کودکان


نایب رایس انجمون داروسازان ایران در صلاح بکامبوتی‌ها در حوزۀ آنتی‌بیوتیک‌های شربتی گفت: برکی از توردینتیک در تمدین زیرک این شربت‌ها دکری‌شده اند. من هنوز دلیلی برای این موضوع پیدا نکردم. برخی دلیل این موضوع را افزایش قیمت شیشه و برخی کاهش تولید را کاهش تولید عنوان می کنند. به دلیل اینکه بیشتر داروهای مصرفی کودکان به صورت شربتی است، در بازار با کمبود مواجه است. اما کمبود داروهایی نیز وجود دارد که نیازی به لیوانی مانند شربت برای کودکان ندارد.

دکمه بازگشت به بالا