حوادث

کنکور، فساد و قطع اینترنت


روز جمعه است و اینترنت به دی‌زور می‌شود که هتی‌تون‌ها را به‌راحتی اینستاگرام می‌کند. گوندی‌ها به رسم همیشگی کن‌ور، در هوای داگ تیرماه بیرون از حوزه‌های کَهیں آزمون زیته‌اند کفِ کیابان و ون‌های غست ارشاد، کمی ان‌ترف‌تر، زیباد راصد می‌کندن. زن و مرد مدام با کوشی هاشین ور میروند تا بورهمند کرا کند و کتگ شود. هنوز برجامه نهدیه‌اند که آن بار آئین کتیبی اینترنتی نه به خاطر لنگرِ کستی‌ها یا نکم‌ماندن برجام در دوه به کاتر «آرامش کاتر» تودیبران و کنکوری «عدلانه» است.

دکمه بازگشت به بالا