اجتماعی

کشف بیش از ۹۰ کیلو گرم مواد مخدر از دو تبعه در حریم خطوط ریلی کرمان

به گزارش شفاف، سردار هاشم الملکی اظهار داشت: مبارزه جدی با قاچاق مواد مخدر در حریم خطوط ریلی کیشور همچنان در دستور پلیس کشور است و اجازه فعالیت برای مردم را نخواهیم داد. که از قاچاق مواد مخدر به خصوص از طریق صنعت راه آهن سود می برند

این مقام ارشد اداری به ویژه جزئیات مربوط به کشف مواد مخدر در محدوده خطوط ریلی کرمان گفت: با افزایش اقدامات کنترلی، ماموران فرماندهی در محل راه آهن کرمان با با تعامل و همکاری فرماندهی بخشداری راین کرمان موفق به خارج کردن 95 کیلو از یک دستگاه خودرو شد.

وی افزود: متهمان پس از انجام مراحل قانونی با مواد مخدر در معرض پلیس آگاهی دستگیر شدند.

سردار ملکی خطاب به مسافرانی که راه و قطار را به عنوان وسیله سفر انتخاب می کنند، گفت: اجتناب کنید، پلیس راه آهن در روست کاشف کیک کے کے و غیرمجاز با رسونہ با فرد همل کے کے کے کے کرد.

منبع: جوان جوان

دکمه بازگشت به بالا