اقتصادیعمومیکسب و کار برتر

پی دی اف کتاب عقود معین دکتر کاتوزیان

پی دی اف کتاب عقود معین دکتر کاتوزیان

کتاب عقود معین 2 دکتر کاتوزیان pdf ، جلد دوم این کتاب برای دانشجویان دوره کارشناسی و برای موضوعاتی چون: ودیعه، عاریه، ضمان، وکالت، حواله، کفالت و رهن تألیف گردیده. عقود معین: عقودی که عنوان و شرایط اختصاصی و آثار آنها در قانون ذکر گردیده است. عقود نامعین: عقودی که به عنوان و شرایط اختصاصی و آثار آنها در قانون اشاره نشده و تابع ماده 10 قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها می باشد.

 

جزوه عقود معین 1 دکتر کاتوزیان | حقوق مدنی 7 عقود معین 2 کاتوزیان

پی دی اف کتاب حقوق اداری 1 حسن خسروی ، هدف کلی این کتب توانا نمودن دانشجو در فهم تعریف حقوق اداری در اسلام و حقوق موضوعه و نیز و تبیین جایگاه و ارتباط آن با سایر گرایش های حقوقی می باشد. دانشجو پس از مطالعه این کتاب میتواند مفهوم کلی حقوق را تعریف کند، موضوعات اساسی و مهم حقوق اداری را شرح دهد، ویژگی های حقوق اداری را بیان کند، ارتباط حقوق اداری را با سایر گرایش های حقوقی را توضیح دهد، عوامل حقوقی و غیر حقوقی تشکیل دهنده حقوق اداری را شرح دهد، هدف و ضرورت حقوق اداری را بیان کند.

دانلود کتاب حسابداری شرکت ها 2 جمشید اسکندری ، نحوه ارائه مطالب در این کتاب بدین صورت است که در ابتدای هر فصل درس مربوطه به صورت خلاصه و در عین حال جامع ارائه شده که با بیان هر مطلب، مثال هایی به صورت حل شده در ارتباط با آن موضوع برای درک بهتر ارائه گردیده و در ادامه فصل، پرسش های چهارگزینه ای و مسائل مطرح شده است.

دکمه بازگشت به بالا