فرهنگ و هنر

چه تعداد تماشاگر به تماشای تئاتر گلاب آدینه رفتند؟

اجرای نمایش کلی «پرده خانه» به کارگردانی گلب آدینه در تماشاخانه شهرزاد آغاز شده است و این نمایش در هفته اول پیش فروش به 2000 مخاطب رسیده است.

بر اساس این گزارش، روابط عمومی سالن «پرده خانه» که به مدت 150 دقیقه و با فاصله 15 دقیقه ای از یکشنبه تا چهارشنبه ساعت 21 و روزهای آخر هفته ساعت 16 در سالن شماره 2 شهرزاد هوستام علی بود. بود.

این نمایش برای 8 ماه آموزش مداوم برای یک گروه 100 نفره می باشد.

نورا هاشمی، علیرضا نصاحی، مانیا علیجانی، سامان کرمی و سعید چنگیزیان با حضور بیش از پنجاه تن از اهالی تئاتر، گلب آدینه را در تشام «پرده خانه» همراهی خواهند کرد.

گلاب آدینه قبل درجازنامه‌های «سلطان مار» و «مرگ یزدگرد» از بهرام بیضایی را به سکه برده و آیین دراز، سومین درجازری و از اطور بیضایی به شماره می‌برد.

پیش فروش روزهای جدید این نمایش هم اکنون 5 شنبه از ساعت 14:00 می باشد.

«دوستان کُمُدی» به فیه پیانی عھر ریسیت

تعلیم «دوستان کُمُدی» فیک پیانی عجرهای کود را پشت سر بوریت کود را پشت سر بریک است.

آیین تعریف، با بازی بهنام تشرکس، سیما تیراندز، سینا رازانی و ماسومه رحمانی تقبل کودیه کده بورزوا با جمیعی ورشکسته و در تنگنلی مالی است.

«دوستان کُمُدی» داستان جاک و ودیل، زوگ کا کریت مرفهی است که از زینت تنگاتنگ زناشوی بشتر شده و می کود سیلشا ی کود را با خرید دوست از یک شرکل دورمان کندان.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا