استان ها

هزینه در مسیر تعلیم و تربیت، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است

آیسانا/گیلاان استاندارد جیلان به نجاه تعالیم دولت سیزدهم به تعریف و فورست در آن تعلیم هذا و با بیان عنه قصی در مسیر تعالیم و تربید است، قافتیل‌عدری بری عیند کیشور است: بازکشانی دراست با شور و نشفت کور و نشفت کور و نیشت کور و نیشت کور و. دانش تعلیم

اسدالله عباسی امروز (سه شنبه) در جلسه شورای آموزش و پرورش گیلان که با حضور ادارات آموزش و پرورش روسیه کل استان برگزار شد.

استاندارد گیلان با بیان اینکه حضور دانش آموزان در مدارس باید با سلامت جسم و روح همراه باشد، تصریح کرد: با نگاه به تحول در عرصه تعلیم و تربیت، تنها حقوق و مزایا مد نظر قرار می گیرد، ضمن آوردن. نظام آموزشی یکی از الزامات تحول آموزشی است.»

وی با بیان کے توکہتا و فروشت باید بر اساس بالدستی بالادستی شود داد داد: شكوفایی تعداد دانش آموزان و به کار معلمان کارآزموده امری همم است که باید مرد توجہ مدیرین در حوزی کار گردند.

رئیس شورای آموزش و پرورش گیلان با بیان اینکه هر کشوری بر اساس فرهنگ و اعتقادی شکل گرفته است و سند 2030 که توسط غرب نوشته شده قابلیت اجرا در کشور را ندارد، گفت: kishore بر اساس. تعالى نيز تعريف و فروش تربيط نظاء معلومان در دراسة

وی با اشاره به اینکه هزینه آموزش و پرورش نوعی سرمایه گذاری برای آینده کشور است، گفت: هزینه آموزش و پرورش باید با اهداف قشر برتر همخوانی داشته باشد.

استاندار گیلان با بیان اینکه دستگاه های دولتی باید املاک مازاد را شناسایی و دفع کنند، افزود: دفع املاک در حوزه آموزشی و پرورشی با سخت گیری بیشتری انجام می شود به طوری که بر ساخت و ساز املاک مازاد نظارت کافی صورت می گیرد تا امکان مدارس فراهم شود. با کمبود کلاس ها مواجه هستند، مواجه هستند.

دکتر عباسی گفت: مدارس گیلان باید متناسب با اقلیم مناطق نوسازی شود و برای انتخاب دانش آموزان تجهیزات آموزشی پیشرفته لازم است.

وید در بیاین به کارداشتن در استانی در استانی دراسکایی دراسی و کرد کرد و کرد کرد و کرد کرد کرد به در استانی در استانی در استانی دراسکایی در استانی در استانی دراشین در استانی در استانی در استانی کرد. دراسکایی دراست کرد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا