عمومیکسب و کار برتر

هزینه تحصیل در کانادا به تومان چقدر است؟

شهریه مقطع کارشناسی ارشد برای دانشجویان بین المللی شهریه مقطع کارشناسی برای دانشجویان بین المللی استان دانشگاه 19733 دلار کانادا 19496 دلار کانادا نوا اسکوشیا دانشگاه آکادیا 19496 دلار کانادا انتاریو دانشگاه آلگوما 18710 دلار کاناد 10620 تا 17580 دلار کانادا آلبرتا دانشگاه آتاباسکا ( فقط  pt) 19154 تا 26219 دلار کانادا 19342 تا 26219 دلار کانادا کبک دانشگاه اسقف 6647 تا 6955 دلار کانادا 15429 تا 16389 دلار کانادا مانیتوبا دانشگاه براندون 23504 دلار کانادا 30744 دلار کانادا تا 31622 دلار کانادا انتاریو دانشگاه براک 19776 دلار کانادا 17568 دلار کانادا نوا اسکوشیا دانشگاه کیپ برتون 13060 دلار کانادا تا 17265 دلار کانادا 28409 دلار کانادا تا 42523 دار کانادا انتاریو دانشگاه کارلتون 12895 دلار کانادا تا 22050 دلار کانادا  19581 تا 25650 دلار کانادا کبک دانشگاه کنکوردیا 19803 دلار کانادا تا 25959 دلار کانادا 19299 تا 25455 دلار کانادا نوا اسکوشیا دانشگاه دالاهو 17450 دلار کانادا تا 19411 دلار کانادا کبک انستیتو ملی علمی پژوهشی 20949 دلار کانادا بریتیش کلمبیا دانشگاه پلی تکنیک کوانتلن 15334 دلار کانادا 26522 دلار کانادا تا 27295 دلار کانادا انتاریو دانشگاه لیک هد 12961 دلار کانادا تا 14361 دلار کانادا 25309 دلار کانادا تا 25960 دلار کانادا انتاریو دانشگاه لورنتین 20493 تا 27324 دلار کانادا آلبرتا دانشگاه مک ایوان 17193 دلار کانادا تا 27011  دلار کانادا 19886 دلار کانادا تا 31500 دلار کانادا کبک دانشگاه مک گیل 6307 دلار کانادا تا 17096 دلار کانادا 36652 دلارکانادا تا 40960 دلار کانادا انتاریو دانشگاه مک مستر 4833 دلار کانادا 11920 دلار کانادا  تا 20000 دلار کانادا نیوفاندلند و لابرادور دانشگاه مموریال نیوفاندلند 5010 دلار کانادا 19620 دلار کانادا نیوبرانزویک دانشگاه مونت آلیسون 22000 دلار کانادا آلبرتا دانشگاه مانت رویال 11717 دلار کانادا 17335 دلار کانادا نوا اسکوشیا دانشگاه مونت سنت وینسنت 21000 دلار کانادا 21000 دلار کانادا انتاریو دانشگاه نیپیسینگ 21012 دلار کانادا 20827 دلار کانادا  نوا اسکوشیا دانشگاه  NSCAD 33612 دلار کانادا 26119 دلار کانادا تا 26181 دلار کانادا انتاریو  دانشگاه OCAD    19166 دلار کانادا تا 28961 دلار کانادا 31552 تا 39808 دلار کانادا انتاریو دانشگاه فنی انتاریو 19341 دلار کانادا تا 21548 دلار کانادا 26467 دلار کانادا کبک پلی تکنیک مونترال 12926 دلار کانادا تا 16592 دلار کانادا 45261 دلار کانادا تا 53472 دلار کانادا انتاریو دانشگاه کوئینز 17236 دلار کانادا تا 21383 دلار کانادا 22063 دلار کانادا بریتیش کلمبیا دانشگاه رویال رودز 12284 دلار کانادا تا 16751 دلار کانادا 19770 دلار کانادا تا 20340 دلار کانادا نوا اسکوشیا دانشگاه سنت مری 4051 دلار کانادا 27895 دلار کانادا تا 31775 دلار کانادا بریتیش کلمبیا دانشگاه سایمون فریز 12380 دلار کانادا 19300 دلار کانادا نوا اسکوشیا دانشگاه سنت فرانسیس خاویر 18.68 دلار کانادا نیوبرانزویک دانشگاه سنت توماس 9314 دلار کانادا 38389 دلار کانادا تا 42803 دلار کانادا بریتیش کلمبیا دانشگاه بریتیش کلمبیا 14402 دلار کانادا 15810 دلار کانادا مانیتوبا دانشگاه وینپیگ 14168 دلار کانادا 19218 دلار کانادا بریتیش کلمبیا دانشگاه تامپسون ریورز 22560 تا 30620 دلار کانادا 30100 دلار کانادا انتاریو دانشگاه متروپولیتن تورنتو 14418 دلار کانادا 22844 تا 26191 دلار کانادا انتاریو دانشگاه ترنت 11409 دلار کانادا 30090 دلار کانادا آلبرتا دانشگاه آلبرتا 11409 دلار کانادا 24408 دلار کانادا آلبرتا دانشگاه کلگری 5650 تا 16311 دلار کانادا 10708 تا 30317 دلار کانادا انتاریو دانشگاه گوئلف 25522 تا 25967 دلار کانادا نوا اسکوشیا دانشگاه کینگز کالج 13532 دلار کانادا 20290 دلار کانادا آلبرتا دانشگاه لثبریج 12647 دلار کانادا 17277 تا 19522 دلار کانادا

حتما بخوانید : binaapply.com

محتوای این مطلب پنهان
1 مانیتوبا

مانیتوبا

دانشگاه مانیتوبا 13707 دلار کانادا 17781 تا 18323 دلار کانادا نیوبرانزویک دانشگاه نیو برانزویک 4996 دلار کانادا 23818 دلار کانادا بریتیش کلمبیا دانشگاه بریتیش کلمبیای شمالی 16334 تا 29445 دلار کانادا 38692 دلار کانادا انتاریو دانشگاه اتاوا 10050 تا 16320 دلار کانادا 14272 دلار کانادا جزیره پرنس ادوارد دانشگاه جزیره پرنس ادوارد 8574 دلار کانادا 21690 تا 22995 دلار کانادا ساسکاچوان دانشگاه رجینا 3132 تا 6264 دلار کانادا 25121 تا 25726 دلار کانادا ساسکاچوان دانشگاه ساسکاچوان 25000 دلار کانادا 19680 دلار کانادا بریتیش کلمبیا دانشگاه دره فریزر 6210 تا 43990 دلار کانادا 41540 تا 61350 دلار کانادا انتاریو دانشگاه تورنتو 7919 دلار کانادا 21818 تا 27836 دلار کانادا بریتیش کلمبیا دانشگاه ویکتوریا 4380 تا 15392 دلار کانادا 34234 تا 46772 دلار کانادا انتاریو دانشگاه واترلو 25290 دلار کانادا 25910 تا 30200 دلار کانادا انتاریو دانشگاه ویندزور 6465 تا 19110 دلار کانادا 14005 دلار کانادا نیوبرانزویک دانشگاه مونکتون 17192 تا 19390 دلار کانادا 25568  دلار کانادا کبک دانشگاه مونترال 9522 دلار کانادا مانیتوبا دانشگاه سنت بونیفاس 17193 تا 19155 دلار کانادا 19155 تا 21395 دلار کانادا کبک دانشگاه شربروک 17192 تا 19154 دلار کانادا 21394 دلار کانادا کبک دانشگاه کبک در Abitibi-Témiscamingue 17192 تا 19155 دلار کانادا 19155 تا 21395 دلار کانادا کبک دانشگاه کبک در اتاوایس 17193 تا 19155 دلار کانادا 19155 تا 21395 دلار کانادا کبک دانشگاه کبک در چیکو تیمی 17193 تا 19154 دلار کانادا 19154 تا 21395 دلار کانادا کبک دانشگاه کبک در مونترال 19154 دلار کانادا 19154 دلار کانادا کبک دانشگاه کبک در ریموسکی 17193 تا 19155 دلار کانادا 19155 تا 21395 دلار کانادا کبک دانشگاه کبک در توریس ریورز 17192 تا 21233 دلار کانادا 21233 تا 22208 دلار کانادا کبک دانشگاه لاوال 1138 دلار کانادا 11638 دلار کانادا نوا اسکوشیا دانشگاه سنت آن 8730 تا 19154 دلار کانادا 8730 دلار کانادا کبک دانشگاه  TELUQ 18360 دلار کانادا 19227 دلار کانادا بریتیش کلمبیا دانشگاه جزیره ونکوور 19364 دلار کانادا 34918 تا 39105 دلار کانادا انتاریو دانشگاه وسترن 12690 تا 25830 29311 تا 30716 دلار کانادا انتاریو دانشگاه ویلفرد لوریر 12550 دلار کانادا 32756  دلار کانادا انتاریو دانشگاه یورمتوسط هزینه تحصیل در کانادا در دوره مدارس (شبانه روزی) 50 هزار دلار کانادا (همراه با خوابگاه و خورد و خوراک) و میانگین هزینه دانشگاه های کانادا 20 تا 25 هزار دلار کانادا می باشد. هزینه تحصیل در کانادا به نسبت سایر کشورهای انگلیسی زبان مقرون به صرفه تر می باشد و از طرفی افراد با داشتن مجوز اقامت حتی موقت، می توانند فرزندانشان را به مدارس دولتی بفرستند. هزینه مهاجرت تحصیلی به کانادا صرفا شهریه نیست و مهمترین هزینه های جانبی بیمه، خوابگاه، کتاب و انجمن های خاص را نیز شامل می شود. در این محتوا جزئیات هزینه های تحصیل در کانادا در تمام مقاطع، رشته ها و دانشگاه های مختلف را شرح دادیم. در صورت نیاز مشاوره رایگان تلفنی موسسه ملک پور در اختیار شماست.

مباحثی که در این نوشتار بررسی می گردد:

هزینه های مهاجرت تحصیلی به کانادا چقدر است؟

در جواب پرسش برای تحصیل در کانادا چقدر پول لازم است؟ می گوییم: شهریه، هزینه های ویزا، استادی پرمیت، سفارت، بیمه سلامت، خوابگاه، زندگی، انجمن های دانشجویی جزئیات را شامل می شود.

با توجه به کیفیت هر مورد، مبالغ متفاوتی را در بر می گیرد. جدول ذیل مبالغ میانگین می باشد.

جزئیات مبلغ میانگین سالانه (دلار کانادا)
شهریه مدارس دولتی: 9,500-17,000
خصوصی:  15,000-30,000
شبانه روزی: 63,000-83,000
شهریه کالج 7,000-22,000
شهریه دانشگاه 17,000-36,000
بیمه سلامت 600-900
هزینه های ویزا، استادی پرمیت، سفارت 350
خوابگاه (ماهانه) 250-1000

تفاوت هزینه دانشگاه های کانادا برای دانشجویان بین المللی

هزینه تحصیل در دانشگاه های کانادا برای دانشجویان بین المللی بسته به رشته تحصیلی، دانشگاه محل تحصیل، مقطع تحصیلی، شهر محل تحصیل، نوع دانشگاه وبا هم می تواند متفاوت باشد و البته هزینه های تحصیل برای دانشجویان بین المللی نسبت به دانشجویان بومی نیز در دانشگاه ها بیشتر خواهد بود. به طور معمول تحصیل در برخی رشته ها مانند رشته های علوم پزشکی نیز نسبت به سایر رشته ها شامل هزینه بالاتری خواهند شد. دقت داشته باشید که تحصیل در دانشگاه های کانادا برای دانشجویان بین المللی معمولاً از حدود 15.000 الی 35.000 دلار هزینه خواهد داشت که در این بین هزینه های بیشتر و یا کمتر از این اعداد را نیز می تواند در پذیرش برای برخی رشته ها و دانشگاه ها مشاهده نمود.

شهریه دانشگاه های کانادا

شهریه دانشگاه های های کانادا برای دانشجویان کانادایی و بین المللی با هم متفاوت هستند و همواره شهریه برای دانشجویان کانادایی کمتر از دانشجویان بین المللی بوده و تفاوت قابل توجهی داشته و در برخی از دانشگاه ها اختلاف چند برابری بین شهریه ها وجود دارد. حدود شهریه دانشگاه های خصوصی و دولتی در مقاطع مختلف را در جدول زیر مشاهده می نماییم.

مقطع تحصیلی حدود شهریه دانشگاه دولتی حدود شهریه دانشگاه خصوصی
لیسانس 5.000 الی 10.000 دلار 25.000 الی 35.000 دلار
فوق لیسانس 3.000 الی 8.000 دلار 15.000 الی 25.000 دلار
دکترا حدود 10.000 دلار حدود 20.000 دلار

شهریه کالج های کانادا

هزینه تحصیل در کالج های کانادا با توجه به کوتاه بودن زمان دوره تحصیلی هزینه کمتری را برای متقاضیان خواهد داشت. هزینه تحصیل بسته به نوع کالج (دولتی یا خصوصی)، نوع دوره ای که دانشجو در آن پذیرش دریافت می کند، استان محل پذیرش و … متفاوت خواهد بود و در جدول زیر هزینه برخی از را مشاهده می نمایید.

نام کالج شهر حدود شهریه سالانه (دلار کانادا)
تورنتو 14.000 الی 19.000
Humber College تورنتو 15.000 الی 18.000
تورنتو 15.000 الی 20.000
اسکویل 16.000
لندن 17.000
ونکوور 13.000 الی 20.000
تورنتو 16.000

هزینه تحصیل در مدارس کانادا

تحصیل در مدارس دولتی کانادا رایگان می باشد، اما اکثر دانش آموزان آن را افراد بومی و مقیم کانادا تشکیل می دهند. از طرفی صرفاً از طریق تحصیل، نمی توان اقامت کانادا را دریافت کرد. به همین دلیل عمدتاً دانش آموزان بین المللی در مدارس خصوصی تحصیل می نمایند.

هزینه مدارس خصوصی کانادا

اکثر قریب به اتفاق مدارس کانادا به صورت شبانه روزی برنامه ریزی شده اند تا به صورت یک مجموعه در اختیار دانش آموزان قرار گیرند. در این گونه مدارس، امکانات اقامتی در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد و کلیه خدمات تفریحی، رفاهی و… به آنان عرضه می شود. به طور تقریبی هزینه های مدارس شبانه در کانادا از مبلغ 35 تا 40 هزار دلار کانادا آغاز می شود. هزینه های مذکور شامل تمامی هزینه می باشد.

در جدول ذیل شهریه های مدارس خصوصی و شبانه روزی ایالات مختلف لیست شده اند:

نام مدرسه ایالت شهر حداقل شهریه حداکثر شهریه
بریتیش کلمبیا ونکوور 16.500 دلار 22.800 دلار
Brookes Westshore بریتیش کلمبیا ویکتوریا 9.500 دلار 52.000 دلار
Rundle College آلبرتا کلگری 15.250 دلار 20.450 دلار
Luther College High School ساسکاچوان رجینا 9.530 دلار 45.180 دلار
منیتوبا گرنتا 6.285 دلار 26.435 دلار
The York School انتاریو تورنتو 35.000 دلار 35.000 دلار
Elmwood School انتاریو اتاوا 16.160 دلار 30.900 دلار
کبک مونترال 22.550 دلار 43.550 دلار
نیوبرانزویک فردریکتون 9.500 دلار 14.500 دلار
نوا اسکوشیا هالیفکس 13.820 دلار 19.360 دلار

هزینه تحصیل در کانادا در مقطع کارشناسی

یکی از عوامل مؤثر در میزان هزینه مهاجرت تحصیلی به کانادا، طول دوره تحصیلی می باشد. طول دوره لیسانس در کانادا بسته به رشته انتخابی دانشجویان، متفاوت می باشد. به طور کلی می توان مدت زمان دوره لیسانس را سه یا چهار ساله دانست. کمترین هزینه در مقطع لیسانس برای دانشجویان بین المللی از سالیانه 10 الی 12 هزار دلار کانادا آغاز می گردد و تا 20 و حتی 27 هزار دلار در سال ممکن است باشد. جهت تحصیل در این مقطع، داشتن مدرک زبان با حداقل نمره 6 از آزمون آیلتس آکادمیک الزامی است. متقاضیان تحصیل در کانادا می بایست به این نکته توجه داشته باشند که حتماً باید تحصیلات 12 ساله ی خود را در کشور مبدأ یا در کشور کانادا به پایان رسانیده باشند.

جدول زیر هزینه ی تحصیل در کانادا برای دوره لیسانس در دانشگاه های مختلف است:

نام دانشگاه شهر حدود شهریه (دلار کانادا)
University of Toronto تورنتو 46.000
ونکوور 36.000 الی 56.000
McGill University مونترال 17.000 الی 45.000
ادمونتون 21.000
همیلتون 21.000 الی 28.000
اتاوا 25.000
گوئلف 10.000
براندون 7.500
سنت جان 12.000 الی 15.000
York University تورنتو 30.000

شهریه دانشگاه های کانادا در مقطع کارشناسی ارشد

شهریه دانشگاه های کانادا در مقطع کارشناسی ارشد | نحوه پرداخت شهریه دانشگاه های کانادا

هزینه تحصیل در کانادا و تحصیل در این مقطع، کاملاً بستگی به رشته و شهر انتخابی دانشجو دارد. اما به طور تقریبی این هزینه از سالیانه 12 تا 17 هزار دلار برای تحصیل شرع شده و تا 20 الی 27 هزار دلار در سال هم ممکن است باشد. کشور کانادا از جمله کشورهاییست که به موضوع فاصله بین مقاطع تحصیلی یا اصطلاحاً گپ تحصیلی بسیار اهمیت می دهد. متقاضیان ، نباید گپی بیشتر از 4-5 سال داشته باشند. طول دوره های این مقطع معمولاً 1 تا 2 سال است. در جدول زیر به بررسی هزینه دانشگاه در کانادا برای دوره فوق لیسانس پرداختیم:

نام دانشگاه شهر شهریه (دلار کانادا)
University of Toronto تورنتو 27.500
ونکوور 36.000 الی 56.000
McGill University مونترال 17.000
انتاریو 64.000
مونترال 17.000
Western University لندن 25.000
York University انتاریو 30.000
همیلتون 17.000
ادمونتون 21.000
اتاوا 20.000 الی 25.000

هزینه تحصیل در کانادا در مقطع دکتری

دانشجویان باید یک استاد راهنما پیدا کنند تا از طرح تحقیقاتی آنها حمایت کند و حتی در بیشتر موارد اگر طرح تحقیقاتی بسیار ناب و جدید باشد، دانشجو می تواند از دانشگاه فاند بگیرد. از این طریق می توان بخشی از هزینه مهاجرت تحصیلی به کانادا را تأمین نمود. طول دوره ، کاملاً بستگی به رشته ی انتخابی شما دارد و بیشتر واحدهای درسی به صورت تحقیقاتی ارائه می گردد

نام دانشگاه شهر حدود شهریه  (دلار کانادا)
University of Toronto تورنتو 28.000
کلگری 13.000
McGill University مونترال 25.800
انتاریو 34.000
همیلتون 6.500
Western University لندن 30.000
مونترال 7.500
اتاوا 7.500
York University تورنتو 14.000
هالیفکس 18.000

شهریه دوره زبان در کانادا

دانشجویانی که نمره زبان کافی برای تحصیل در دانشگاه های کانادا را بدست نیاورده اند می توانند می توانند در برخی موارد با گذراندن دوره های زبان قبل از دوره اصلی خود، دوره اصلی تحصیل را آغاز کنند. هزینه دوره زبان بسته به مدت آن و سطح آموزشی دانشجو می تواند متغیر باشد و شاید بتوان گفت برای هر هفته دانشجو باید حدود 340 الی 425 دلار کانادا را در نظر داشته باشد و مثلاً دانشجو برای یک دوره 6 ماهه حدود 8500 الی 10500 دلار کانادا باید پرداخت نماید.

شهریه دانشگاه های کانادا در رشته های مختلف

شهریه پرداختی برای رشته های مختلف در با هم متفاوت هستند و این بسته به حوزه تحصیلی و شرایط دانشگاه می باشد و به طور معمول هزینه های تحصیل در رشته های علوم پزشکی و مهندسی بالاتر از سایر شاخه های تحصیلی می باشد که حدود هزینه تحصیل در برخی از شاخه های تحصیل را در جدول زیر مشاهده می نمایید.

رشته تحصیلی شهریه تحصیل در دوره لیسانس شهریه تحصیل در دوره فوق لیسانس
ریاضیات، کامپیوتر و علوم اطلاعات 37.040 دلار کانادا 19.088 دلار کانادا
داروسازی 41.398 دلار کانادا 14.139 دلار کانادا
مدیریت و بیزنس 32.460 دلار کانادا 27.296 دلار کانادا
مهندسی 37.377 دلار کانادا 22.480 دلار کانادا
دندانپزشکی 58.222 دلار کانادا 26.192 دلار کانادا
حقوق 38.110 دلار کانادا 18.852 دلار کانادا
دامپزشکی 66.503 دلار کانادا 9.705 دلار کانادا
پرستاری 24.283 دلار کانادا 16.774 دلار کانادا
معماری 32.285 دلار کانادا 26.061 دلار کانادا
آموزش 23.591 دلار کانادا 17.583 دلار کانادا

هزینه بورسیه تحصیلی کانادا

دریافت بورسیه تحصیلی از دولت، دانشگاه و یا مؤسسات کانادایی می تواند تأثیر زیادی در هزینه مهاجرت تحصیلی به کانادا داشته باشد. دانشجویان بین المللی که قصد تحصیل در کشور کانادا را دارند، می توانند از بورس هایی که این کشور ارائه می دهد استفاده نمایند. اما باید توجه داشت که تعداد این بورسیه ها به ویژه در برخی مقاطع تحصیلی، بسیار رقابتی و محدود است و تنها برخی از افراد که دارای شرایط خاصی هستند می توانند از آن ها استفاده نمایند. معمولاً توسط دولت کانادا اهدا می شود و یا برخی از دانشگاه ها، این بورس ها را ارائه می دهند. اکثر بورس های تحصیلی برای مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ارائه می شود و از این طریق بخشی از هزینه دانشگاه های کانادا برای دانشجویان تأمین می گردد. بورسیه هایی نیز وجود دارد که تمام هزینه مهاجرت تحصیلی شامل زندگی و تحصیل فرد را پوشش می دهد. این نوع بورسیه ها توسط برخی از دانشگاه ها ارائه می شود و دریافت آن منوط به شرایط ویژه ای می باشد. افرادی که قصد استفاده از این بورس ها را دارند، باید یک نخبه ی علمی باشند تا دانشگاه و دولت کانادا تشخیص دهد که حضور آن دانشجو برای دانشگاه مفید خواهد بود و موجب بالا رفتن سطح علمی آن می شود.

برخی از انواع بورس های تحصیلی عبارتند از:

 • بورسیه تحصیلی UBC
 • بورسیه تحصیلی ترودو (Trudeau)
 • بورسیه و کمک هزینه تحصیلی دانشگاه مک گیل
 • بورسیه تحصیلی فیرلیگ دیکینسون (Fairleigh Dickinson)

جهت تقاضا و اخذ بورسیه دانشگاهی کانادا، باید مبلغ مشخصی برای هر دانشگاه بپردازید تا مدارک شما مورد بررسی قرار گیرد. این مبلغ برای هر دانشگاه متفاوت است و به طور کلی از 200 دلار شروع می شود.

هزینه زندگی دانشجویی در کانادا

در بخش های قبلی این مقاله، هزینه تحصیل در کانادا در مقاطع مختلف را بررسی نمودیم. به این هزینه ها می بایست مبلغ 2 تا 6 هزار دلار برای بیمه و کتاب های درسی و کمک آموزشی نیز بیافزایید.
بیشتر مربوط به هزینه محل اقامت وی می شود. از این رو افرادی که در خوابگاه های دانشجویی زندگی می نمایند، هزینه نسبتاً کمتری در مقایسه با دیگر دانشجویان پرداخت می نمایند. به طور کلی هزینه مهاجرت تحصیلی به کانادا بستگی زیادی به سبک زندگی شما دارد. به طور میانگین یک دانشجوی بین المللی در کشور کانادا به مبلغی در حدود 12 تا 15 هزار دلار در سال برای زندگی نیاز خواهد داشت که به این مبلغ حداقل بین 600 تا 1000 تا 1200 دلار در ماه برای سوئیت یا خوابگاه می بایست اضافه نمایید.

شهر متوسط هزینه ماهانه (دلار کانادا)
خوابگاه حمل و نقل غذا مجموع (تخمین کل موارد)
تورنتو 580-1100 152 650-700 1600-1950
ونکوور 500-1500 125 760 1600-2600
مونترال 960-1500 85 650 2100-2600
اوتاوا 1000-1300 150 800 2500-2700
کلگری 450-1000 112 700 1800-2400

خوشبختانه دانشجویان بین المللی در کشور کانادا می توانند با 20 ساعت کار دانشجویی در طول هفته، بخش قابل توجهی از هزینه های تحصیل و زندگی خود را تامین نمایند.

نحوه پرداخت شهریه دانشگاه های کانادا

پرداخت شهریه دانشگاه در کانادا به صورت آنلاین یا از طریق انتقال از بانک توصیه شده است، زیرا در صورت وجود مشکل بازپرداخت وجه آسان تر است اما باید توجه داشت که ایرانیان برای این امر در مضیقه هستند. به طور کلی برای پرداخت شهریه دانشگاه های کانادا 2 مورد مهم باید بررسی گردد:

 • انتقال مبلغ شهریه: با توجه به تحریم های موجود انتقال پول برای ایرانیان مشکل است اما همچنان راه هایی برای پرداخت شهریه وجود دارد. افراد می توانند از طریق حواله بانکی اقدام کنند. در این روش عموما یک نرخ ارز معتبر به مدت 72 ساعت به دانشجو ارائه خواهد شد تا شهریه دانشگاه در کانادا را بپردازد. روش های پرداخت راحت از جمله AliPay، WeChat Pay، UnionPay، Trustly، Sofort و غیره.
 • نحوه اخذ پذیرش دانشگاه برای پرداخت شهریه: داوطلبان خارجی محدودیت پرداخت کامل شهریه برای اخذ مجوز تحصیل را ندارند اما اکثر دانشگاه ها برای پذیرش شرط پیش پرداخت دارند

کار دانشجویی در کانادا

انجام کار دانشجویی در طول دوره تحصیل، یکی از روش های جبران بخشی از هزینه مهاجرت تحصیلی به کانادا می باشد. افرادی که موفق به گرفتن ویزای تحصیل در این کشور می شوند، این اجازه را دارند که به عنوان دانشجو مشغول به کار شوند. کار دانشجویان در کشور کانادا به صورت پاره وقت می باشد و تعداد ساعت مجاز برای انجام کار دانشجویی، بستگی به دوره تحصیلی وی دارد. به طور مثال دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تا 20 ساعت در هفته اجازه کار دانشجویی دارند. دانشجویان دکتری نیز حدود 30-20 ساعت در هفته اجازه کار دارند. علاوه بر این، دانشجویان دکتری اجازه تدریس و یا تحقیق پاره وقت نیز دارند. معمولاً توسط خود دانشگاه اعلام می شود و یافتن آن دشوار نیست. در بسیاری موارد، دانشجویان در محیط های دانشگاهی خود مشغول به فعالیت می شوند. باید توجه داشت که چون ساعت کار دانشجویی محدود است، درآمد حاصل از آن تنها برخی از هزینه مهاجرت تحصیلی را برای دانشجو فراهم می آورد.

سوالات متداول در زمینه هزینه تحصیل در کانادا

✔️ حدود هزینه مهاجرت تحصیلی به کانادا برای دانشجویان چقدر است؟

دانشجویان باید بتوانند هزینه های تحصیل و زندگی خود را در نظر داشته باشند که به طور معمول حدود 40.000 الی 45.000 دلار کانادا می باشد.

✔️ هزینه تحصیل در دانشگاه های کانادا چقدر است؟

هزینه تحصیل ارتباط کامل به دانشگاه و رشته تحصیلی شما دارد اما به طور میانگین هزینه تحصیل در کانادا 17،000 دلار کانادا می باشد.

✔️ هزینه تحصیل در کانادا برای دانشجویان دوره کارشناسی حدوداً چقدر خواهد بود؟

حدود شهریه برای دانشجویان در دانشگاه های دولتی حدود 5 الی 10 هزار دلار کانادا و در دانشگاه های خصوصی حدود 25 الی 35 هزار دلار کانادا می باشد.

✔️ آیا می توان برای تامین هزینه زندگی در کانادا کار دانشجویی داشت؟

بله. به دانشجویان اجازه کار پاره وقت داده می شود.

سخن پایانی

هزینه مهاجرت تحصیلی به کانادا در ایالات مختلف، متفاوت است اما به طور کلی می توان گفت هزینه های تحصیل در کانادا نسبت به اروپا بالاتر می باشد. اشخاصی که قصد مهاجرت و اقامت در کانادا دارند باید اطلاعات کافی در زمینه هزینه تحصیل در کانادا داشته باشند و بر اساس آن و بودجه خود، روش مناسبی را برای مهاجرت انتخاب نمایند. موسسه ملک پور افتخار حضور مشاوران برجسته و عضو شورای قانونگذاری مهاجرت کانادا (ICCRC) را در کادر مشاورین خود دارد. شما عزیزان جهت تنظیم وقت مشاوره و بررسی شرایط خود از جنبه های گوناگون از جمله جنبه هزینه تحصیل در کانادا، می توانید با موسسه ملک پور تماس برقرار نمایید. طی این تماس، علاوه بر تنظیم وقت مشاوره با مشاورین ارشد، می توانید از مشاوره تلفنی رایگان مشاورین ما نیز بهره مند گردید. همچنین می توانید با تکمیل فرم تماس، درخواست خود را جهت تماس با شما و ارائه مشاوره تلفنی رایگان اعلام نمایید. بخش “ثبت پرسش” در انتهای مقاله، فرصتی برای طرح سوالات شما بزرگواران می باشید. در صورت درج سوالات خود در این بخش، همکاران مشاور ما در موسسه ملک پور پاسخگو خواهند بود. مروری مختصر بر مزایای تحصیل در کانادا

کانادا به غیر از زمان همه‌گیری کرونا، در سال‌های اخیر هر ساله میزبان بیش از 500 هزار دانشجوی بین‌المللی بوده که این رقم میانگین، هر ساله نسبت به سال‌های قبل با افزایش مواجه می‌بود. طبق آماری که از چند سال اخیر گرفته شده، بیشترین میزان دانشجوی خارجی که برای ادامه تحصیل به کانادا وارد می‌شوند هندی تبار هستند که جمعیت دانشجویان هندی در سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته حدود 40% نیز افزایش داشته است.​

از دلایل مهمی که باعث شده دانشجویان برای ادامه تحصیل کانادا را انتخاب کنند می‌توان به مواردی چون اجازه‌ی شغل دانشجویی با زمان و حقوق عادلانه برای تامین هزینه‌های ، اخذ ویزای همراه برای اقامت همسر و فرزند خردسال و اعطای اجازه کار به همسر و همچنین همراهی والدین در کانادا برای افراد متقاضی برای مقاطع ماقبل دانشگاه، اعطای مجوز کار برای دانشجو به مدت 1 تا 3 سال بعد از فارغ التحصیلی، کسب تجربه کاری مفید در کانادا، امکان اخذ اقامت دائم با ورود به دنیای اشتغال پس از اتمام درس و اخذ تابعیت و شهروندی و پاسپورت کانادایی، مقرون به صرفه‌تر بودن هزینه‌های تحصیل در این کشور نسبت به دیگر همتاهای برتر خود از نظر نظام آموزشی مانند آمریکا، انگلیس، استرالیا و بسیاری موارد دیگر اشاره نمود.

کلیات هزینه زندگی در کانادا

بر اساس اعلام دولت کانادا به طور متوسط هر دانشجو برای یک سال زندگی در کانادا بدون احتساب شهریه دانشگاه حدودا به 12 هزار تا 18 هزار دلار کانادا نیازمند است. هزینه زندگی برای یک فرد عادی در کانادا بدون احتساب مسکن به طور متوسط 1150 دلار در ماه است (که بسته به محل زندگی این هزینه ممکن است در تورنتو یا ونکوور 1300 دلار در ماه باشد و یا در مونترال، ساسکاچوان و… 900 دلار در ماه یا حتی کمتر باشد) که اگر فرض را بگذاریم که دانشجو با یک صرفه‌جویی خوب این هزینه را به کمتر از 700 یا 600 دلار در ماه رسانده، باز در سال به حداقل 85000 دلار آن هم صرفا برای مایحتاج ضروری به غیر از مسکن نیاز خواهد داشت. برای مسکن هم اگر دانشجو بتواند خوابگاه دانشجویی تهیه نماید؛ از آنجا که هزینه خوابگاه دانشجویی در کانادا بین 4 تا 8 هزار دلار در سال بوده، حال دانشجو اگر بتواند سر جمع هزینه زندگی‌اش بدون احساب شهریه دانشگاه را بین 15 تا 18 هزار دلار سر هم آورد اما اگر بخواهد به اجاره خانه، حتی خانه‌ استودیویی که کمترین قیمت را دارد؛ روی آورد، این هزینه زندگی سالانه قطعا از 20 الی 23 هزار دلار در سال هم بیشتر می‌شود. هزینه 12 الی 18 هزار دلار در سال را بدون احتساب شهریه نیز، بیشتر برای یک سبک زندگی دانشجویی نه چندان تجملی اما خوب و بدون سختی زیاد و همچنین تهیه یک محل اسکان اختصاصی و یا با امکانات مناسب در نظر می‌گیرند. اما 12 هزار دلار در سال دیگر کمترین هزینه زندگی سالیانه یک دانشجو در کانادا می‌تواند باشد و نشان دادن این حداقل مقدار + میزان شهریه سالانه برای اثبات تمکن مالی و اخذ ویزای دانشجویی لازم است.

اگر دانشجو از تهیه خوابگاه که سالیانه حدودا بین 4 تا 8 هزار دلار (نهایت 10 هزار دلار) بسته به شهر، دانشگاه و امکانات خوابگاه انتخابی هزینه دارد صرف نظر نماید و یا تمایلی به تهیه مسکن به صورت اشتراکی با دیگر دانشجویان یا قشر هم‌سن خود نداشته باشد، برای تهیه مسکن اختصاصی، قیمت اجاره خانه استودیویی (سوئیتی کوچک مانند یک اتاق بزرگ) در کانادا بطور متوسط ماهیانه 800 تا 900 دلار بوده و قیمت یک آپارتمان 1 خوابه نیز به طور متوسط ماهیانه 1100 دلار است. حال اگر آپارتمان نزدیک به مرکز شهر بوده قیمت آن گرانتر و بالعکس اگر به دور از مرکز شهر باشد قیمت آن ارزان‌تر خواهد بود. البته گزینه دیگری هم پیش روی دانشجویان بین‌المللی بوده که هزینه بسیار کمتری داشته و آن هم زندگی با یک خانواده کانادایی خواهد بود؛ بدین ترتیب که بسیاری از خانواده‌های کانادایی هستند که یکی از اتاق خواب‌های منزل مسکونی خود را برای اجاره به دانشجویان اختصاص می‌دهند و اندک درآمدی از این طریق کسب می‌کنند و هزینه مسکن دانشجو بدین ترتیب بسیار پایین خواهد آمد. اگر هم دانشجو در کانادا مکانی از قبل مانند منزل اقوام و آشنایان را برای اسکان در حین تحصیل داشته باشد، عملا جز ریز هزینه‌های جدا، شخصی و تحصیلی خود، هیچ خرج خاص دیگری در کانادا نخواهد داشت.

کلیات هزینه تحصیل در کانادا

حال پس از شرحی کلی از هزینه‌های زندگی در کانادا، بایستی به شرح هزینه شهریه دانشگاه‌های این کشور بپردازیم. برای هزینه تحصیل در دانشگاه‌های کانادا نمی‌توان یه رقم ثابت یا حتی نزدیک به ثابت را در نظر گرفت؛ چرا که میزان شهریه‌ای که هر دانشجو به عنوان شهریه پرداخت می‌کند کاملا بستگی به شهر و استان زندگی، دانشگاه محل تحصیل، رشته‌ی تحصیلی و مقطع تحصیلی وی دارد. اما اگر بخواهیم این هزینه‌های تحصیل را به طور متوسط بیان کنیم، باید گفت یک شخص که به عنوان یک دانشجوی بین‌المللی در کانادا برای مقطع کارشناسی بخواهد تحصیل نماید، با افزایش حدود چند درصد هزینه‌ها در سال گذشته میلادی باید سالیانه بطور متوسط 26 هزار دلار هزینه نماید و شهریه دانشگاه پرداخت نماید.

این متوسط مبلغ تحصیل و شهریه برای مقطع کارشناسی ارشد سالیانه حدود 30 هزار دلار بوده و برای تحصیل در مقطع دکتری نیز شهریه بین 10 تا 15 هزار دلار و حتی گاها کمتر از 10 هزار و حتی 7 هزار دلار خواهد بود. از طرفی بسیاری از دانشگاه‌های کانادا مقطع دکتری را به صورت فاند و با بورسیه (حال از نوع فول فاند یا کمک هزینه تحصیلی) ارائه می‌دهند. حال که صحبت از بورسیه شد جا دارد در اینجا اشاره‌ایی هم کنیم که عموما جدای از شرایط و صلاحیت‌های متقاضی، اخذ بورسیه برای مقطع دکتری در کانادا ( و می‌توان گفت تقریبا در همه‌ی کشورها) بسیار راحت‌تر از دیگر مقاطع بوده و پس از آن اخذ بورسیه برای مقطع کارشناسی ارشد راحت‌تر می‌باشد.

شغل دانشجویی در کانادا

 • دستیار معلم (متوسط درآمد 15.65 دلار در ساعت)
 • گارسون در رستوران یا محل سرو نوشیدنی (متوسط درآمد 11 دلار در ساعت + انعام)
 • راننده Uber یا Lyft که سامانه‌های تاکسی اینترنتی همانند اسنپ، تپسی و… در ایران هستند (متوسط درآمد 14 تا 25 دلار در ساعت)
 • معلم خصوصی (متوسط درآمد 15 تا 20 دلار در ساعت)
 • مشاغل فریلنسر (انجام پروژه دیگران به صورت دورکاری با متوسط حقوق 25 دلار در ساعت)
 • پرستاری کودک (متوسط درآمد 14 دلار در ساعت)
 • گردش حیوانات خانگی (متوسط درآمد 14 دلار در ساعت)
 • مترجمی (متوسط درآمد 21 دلار در ساعت)
 • دستیار فروش در مغازه و فروشگاه‌ها (متوسط درآمد 12 تا حتی 50 دلار در ساعت بسته به مهارت شخص و پورسانت فروش)

مقایسه هزینه زندگی در کانادا با سایر کشورها

در جدول زیر هزینه زندگی در چهار کشور انگلیسی زبان محبوب برای مهاجرت تحصیلی که کانادا، استرالیا، آمریکا و انگلیس هستند، در برخی موارد کلیدی با هم مقایسه شده که طبق جدول می‌توانید تفاوت‌ها و اختلاف‌ها را مشاهده نمایید:

هزینه / کشور کانادا استرالیا آمریکا انگلیس
هزینه زندگی ماهانه 1 شخص بدون احتساب مسکن 1128 دلار کانادا 1332 دلار استرالیا 935 دلار 652 پوند
هزینه اجاره آپارتمان 1 خوابه 1267 دلار کانادا 1697 دلار استرالیا 1357 دلار 755 پوند
متوسط حقوق پس از کسر مالیات 3579 دلار کانادا 5065 دلار استرالیا 3593 دلار 2000 پوند
هزینه ماهانه قبوض آب، برق، گاز و… 166 دلار کانادا 214 دلار استرالیا 167 دلار 154 پوند
هزینه ماهانه حمل و نقل شهری 90 دلار کانادا 150 دلار استرالیا 65 دلار 65 پوند
هزینه یک وعده غذای آماده معمولی 18 دلار کانادا 20 دلار استرالیا 15 دلار 12.9 پوند

هزینه تجهیزات آموزشی و کتب در دانشگاه‌های کانادا

یکی از مواردی که مستقیما بر روی هزینه تحصیل در کانادا تاثیرگذار است، هزینه خرید لوازم تحریر، کتاب‌های درسی و سایر تجهزیات آموزشی است. بطور کلی تعداد و هزینه کتاب‌های مورد نیاز بستگی به رشته تحصیلی، دانشگاه یا کالج محل تحصیل و مقطع تحصیلی دانشجو دارد. اما در جدول زیر هزینه‌های کتب درسی به همراه برخی خورده خرج‌های لوازم تحصیلی دیگر را برای چندی از دانشگاه‌های نمونه و مشهور کانادا را آورده‌ایم.

هزینه خرید برخی کتاب‌های تخصصی درسی در کانادا

بیمه دانشجویی و هزینه آن در کانادا

متقاضیان مهاجرت به کانادا (اعم از مهاجرت تحصیلی، کاری و…) پس از ورود به کانادا می‌بایست تحت پوشش یک بیمه درمانی قرار بگیرند. چرا که معمولا هزینه درمان به صورت آزاد بسیار بالاست. شهروندان کانادایی معمولا از بیمه‌های درمانی دولتی استفاده می‌کنند اما شرکت‌های خصوصی ارائه دهنده بیمه‌های درمانی نیز وجود دارند که موارد درمانی بیشتری را پوشش می‌دهند. بیمه درمانی دولتی کانادا ارزانترین نوع بیمه درمانی می‌باشد اما برخی از موارد مهم مانند دندانپزشکی و چشم پزشکی را پوشش نمی‌دهد.

اگر شهروندان مهاجر برای دریافت بیمه خصوصی اقدام نمایند، مدارک مورد نیازشان شامل کارت مهاجرت، پاسپورت و اجاره‌نامه یا مدرکی مبتنی بر اینکه فرد در چه شهر و استانی سکونت دارد، می‌باشد. در نهایت شهروندان با تحت پوشش قرار گرفتن یکی از انواع بیمه‌های درمانی، کارتی به عنوان کارت بهداشت دریافت می‌کنند که با داشتن این کارت می‌توانند از خدمات درمانی رایگان مانند ویزیت پزشکان و برای اخذ داروها معمولا تا 80% تخفیف بگیرند. هزینه بیمه‌های درمانی از اصلی‌ترین و اجتناب ناپذیر ترین هزینه تحصیل در کانادا برای دانشجویان است و برای دانشجویان که کلا تهیه آن اجباری است.

برخی از معروف‌ترین شرکت‌های بیمه خصوصی در کانادا عبارتند از:

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

بیمه درمانی ارائه شده در کانادا بستگی به هر استان این کشور دارد، این جمله بدین معناست که اگر فردی در یکی از استان‌های کانادا دارای بیمه درمانی باشد می‌تواند در استانی دیگر از خدمات آن بیمه درمانی استفاده کند.  پناهندگان، شهروندان و ساکنان دائمی کانادا و برخی استان‌های کانادا شامل طرح بیمه خدمات درمانی رایگان می‌شوند اما در برخی استان‌ها شهروندان می‌بایست خودشان بخشی از خدمات بیمه درمان را برعهده بگیرند. برای مثال شهروندان استان کبک، از طریق پرداخت مالیات تحت پوشش بیمه درمانی قرار می‌گیرند. بطور کلی هر خانواده در کانادا که تحت پوشش بیمه درمانی دولتی هستند، تقریبا 2000 دلار برای بیمه خانواده خود در سال هزینه می‌کنند و خانواده‌هایی که تحت پوشش بیمه‌های خصوصی هستند سالانه در حدود 2 برابر این مبلغ را هزینه می‌کنند.  جالب است بدانید که 65 درصد شهروندان کانادا از بیمه‌های درمانی خصوصی استفاده می‌کنند که نرخ پوشش بیمه‌های خصوصی بسته به استان و خدمات تحت پوشش متفاوت است.

 • دریافت بیمه درمانی در استان‌های بریتیش کلمبیا، انتاریو، کبک و نیوبرانزویک مشروط به ۳ ماه اقامت در این استان‌ها قبل از شروع پوشش بیمه درمانی می‌باشند. برای دانشجویان بین‌المللی که در دانشگاه و کالج‌های کانادا در حال تحصیل هستند معمولا پوشش بیمه از سوی دانشگاه به آنها معرفی و الزام شده و هزینه بیمه درمانی بستگی به دانشگاه محل تحصیل فرد دارد و بنابراین دانشجویان باید در کنار سایر هزینه‌های تحصیل در کانادا، هزینه بیمه درمانی را نیز در نظر داشته باشند.

جزئیات هزینه زندگی در کانادا

هزینه مسکن در کانادا

تقریبا در اکثر شهرهای دنیا بیشتر هزینه زندگی مردم صرف تهیه مسکن می‌شود. کانادا هم از این قاعده مستثنی نیست و بنابراین بیشتر هزینه زندگی دانشجویان در کانادا صرف اجاره منزل می‌شود. در شهرهای بزرگ کانادا مثل تورنتو و ونکوور اجاره‌خانه ماهانه منازل از 1150 دلار کانادا شروع می‌شود. در کنار این میزان اجاره، هزینه های جانبی چون هزینه آب، برق و گاز وهم وجود دارد که متوسط این هزینه ها در کانادا 165 دلار می‌باشد. دانشجویان برای صرفه جویی در هزینه‌های مسکن می‌توانند با چند نفر از دوستان خود یک خانه مشترک اجاره کنند یا از خوابگاه های دانشجویی استفاده کنند.

همانند هر کشوری در دنیا هزینه زندگی در کانادا به شدت وابسته به شهر محل سکونت فرد دارد و در نتیجه هزینه زندگی در شهرهای بزرگ کانادا به نسبت شهرهای کوچک بیشتر است. گران‌ترین شهر کانادا تورنتو است و پس از آن ونکوور، رتبه دوم گران ترین شهر کانادا را به خودش اختصاص داده و پایتخت کانادا یعنی اوتاووا دهمین شهر گران این کشور است . هزینه تهیه مسکن یکی از اصلی‌ترین هزینه تحصیل

 • براساس آمارهای رسمی بیش از 28% مخارج ماهانه هر فرد در کانادا صرف مسکن و بیش از 33% مخارج صرف تغذیه می‌شود.
هزینه خانه (به دلار کانادا)
هزینه خوابگاه دانشجویی 4 تا 8 هزار دلار در سال
هزینه آپارتمان استودیویی 900 دلار
اجاره ماهیانه آپارتمان 1 خوابه در مرکز شهر 1367
اجاره ماهیانه آپارتمان 1 خوابه خارج از مرکز شهر 1142
اجاره ماهیانه آپارتمان 3 خوابه در مرکز شهر 2202
اجاره ماهیانه آپارتمان 3 خوابه خارج از مرکز شهر 1874
قیمت هر متر خانه برای خرید در مرکز شهر 6018
قیمت هر متر خانه برای خرید خارج از مرکز شهر 4475

هزینه خرید لباس در کانادا

*مبالغ به دلار کانادا اعلام شده است.

هزینه مواد غذایی در کانادا

هزینه مواد غذایی در کانادا زیاد نیست. کانادا کشوری است که اغلب افراد میتوانند به راحتی مایحتاج خوراک خود را تامین کنند. اما به نسبت ارزان بودن مواد اولیه غذایی، رستوران ها و کافه های خوب کانادا اکثر گران هستند و دانشجویان کانادا ترجیح می‌دهند بجای استفاده روزانه از کافه‌های و رستوران‌ها، غذای خود را در خانه تهیه کنند. در جدول زیر به بررسی برخی از مواد غذایی مصرفی اغلب دانشجویان در شهرهای بزرگ کانادا خواهیم پرداخت:

هزینه خورد و خوراک (به دلار کانادا)
یک وعده غذایی در رستورانی نرمال 18
غذای فست فود 11
یک فنجان قهوه 4.4
یک بطری نوشابه 330mm 2.29
بطری آب 330mm در رستوران 1.83
1 لیتر شیر 2.46
1 قرص نان تازه 2.93
1 کیلو برنج سفید 3.74
12 عدد تخم مرغ 3.63
1 کیلو پنیر محلی 13.03
1 کیلو مرغ 13.44
1 کیلو گوشت 15.31
1 کیلو سیب 4.23
1 کیلو گوجه 4.43
1 کیلو سیب زمینی 2.84
1 کیلو پیاز 2.69
1 بطری آب 1.5 لیتر 2.14

هزینه حمل و نقل در کانادا

حمل و نقل عمومی در کانادا نسبت به سایر کشورها گران تر است. بسیاری از دانشجویان خارجی برای صرفه جویی در هزینه تحصیل در کانادا ترجیح می‌دهند که یک خودرو شخصی برای خود تهیه کنند زیرا در طولانی مدت هزینه تردد آنها با خودرو شخصی نسبت به وسایل حمل و نقل عمومی پائین تر و مقرون به صرفه است. هزینه تردداز اصلی ترین هزینه تحصیل در کانادا محسوب میشود.

حمل و نقل عمومی در کلان شهرهایی مانند ونکوور بسیار منظم است و تقریبا دسترسی به حمل و نقل عمومی در سطح شهر امکان پذیر است. اما در شهرهای کوچک تقریبا حمل و نقل عمومی بی معنی است و خبری از اتوبوس‌ها و متروهای منظم نیست.

حداقل هزینه‌های حمل و نقل دانشجویان در یکی از کلان شهرهای کانادا به شرح زیر است:

*مبالغ به دلار کانادا اعلام شده است.

هزینه تفریحات عمومی در کانادا

بدون شک اکثر دانشجویان در کنار تحصیل در کانادا نیاز به تفریح در اوقات فراغت خود دارند. اما هر دانشجو چه مبلغی را باید برای تفریحات خود به هزینه تحصیل در کانادا اضافه کند؟ در جدول زیر به بررسی هزینه برخی از تفریحات در کانادا می پردازیم:

*مبالغ به دلار کانادا اعلام شده است

ک 17192 تا 22679 دلار کانادا 26430 دلار کانادا کبک کالج فناوری برتر 17192 تا 19153 دلار کانادا 20270 تا 22573 دلار کانادا کبک دانشکده مطالعات بازرگانی  (HEC) 17192 تا 19153 دلار کانادا کبک دانشکده ملی مدیریت دولتی

منبع : studyincanada.com

دکمه بازگشت به بالا