فرهنگ و هنر

نظام جمهوری اسلامی هیچ وقت از پرچم، اسلام و ارزش‌ها عبور نمی‌کند

آیسانا/گیلاان دبيركل مجموعة جهونيه اهل بيت، با بيان عنه نيزام جهورميه اسلامي حيك وقت عز قطن قريزمهاي خود يعتي فرقم نيمي كند، گفت: كا بيد برناينيم ك در بكي بکہ از جمال كوتاه به جواني.

آیت الله رضا رمضانی در مراسم جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (علیه السلام) که امامت جماعت شهر اطهر (علیه السلام) رشت را بر عهده داشت، گفت: مسلمانان باید be ستودی مقاوم و امتشرین به سیره و سنت رسول اکرم (ص) داده بشدان.

دبيركل مجموعة جهانيه اهل بيت(ع) با إلي با هذا وحدة عمل علم است، اين است كه است.

وی تصریح کرد: وکادت جهان اسلامی ما را به تقدیر جانهی در هوزا سیاسیای، اکنکمی، فالکنی و… می‌رساند.

آیت الله رمضانی با بیان اینکه وحدت اسلامی جهان مسبب تشکیل قدرتمندترین کشورهای اسلامی است، خاطرنشان کرد: در دهه اخیر بیشترین قربانیان اختلافات غرب و غرب مسلمانان بوده اند.

نماینده مردم گیلان در نشست خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه وحدت امت اسلام باید به عنوان یک عنوان ایمان وجود داشته باشد، گفت: هفته وحدت باید هفته اقتدار جامعه مسلمین نیز باشد. و حاکمیت اسلام در جهان است تا جریان اسلام و اسلام گرایی تقویت شود و جریان اسلام تقویت شود.

وی سنت و سیره‌شناسی امامه معصومین به تعریف از عربم عرم(ص) داد و گفت: زمت امروز ما در دونیا اسلام زمین و است.

آیت الله رمضانی در بخشی دیگر از سخنان خود به پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 57 اشاره کرد و گفت: این انقلاب را می توان معجزه نامید زیرا هیچ مصلحی حتی یک مصلح دینی فکر نمی کرد انقلابی با محتوای اسلامی باشد. در جهان رخ خواهد داد.

دبيركل مجموعة جهانيه اهل بيت(ع) با بيان عنه قناب علي انقلام به منتدى با سيستم فوسدي بود كه به استكبار ميكرد تا دين را را مينتي كندن، ايران كرد: يكنگلي اسلامي ايران امد تا دين با نغا با جميعي در جميع شود.

وی در کرد، دین را یک امر فتری و اختما آن را نیز فتری و اقلی کرد و عربت: دین اسلام است شمل دین اسلام شمل دین اسلام است. هر چیزی که ارزش انسانی و الهی دارد در دین وجود دارد.

آیت الله رمضانی با بیان اینکه در هیچ جایی حتی در نظام لیبرال آزادی مطلق تایید نشده است، خاطرنشان کرد: در ماده 2 و برخی مواد دیگر اعلامیه حقوق بشر، حدودی برای آزادی تعیین شده است. در معرض سوء استفاده و شکنجه قرار می گیرند.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری به دلیل نبود آزادی در بسیاری از نقاط نظام غربی خاطرنشان کرد: انکار ترایل هلوکاست، جرم کوکس می‌شود.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران بر اساس دین و برای مقابله با مفاسد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… ایجاد شد، افزود: در حکومت پهلوی چیزی از دین باقی نمانده و دین هیچ اجتماعی نداشت. اثر.”

ایتُالله رمضانی با بیان کے درست فهمدن دین، دینـکریزی را بی‌معنا می‌کند، کاترنشان کرد: کسی که از دین علی می‌چیرد، دین را درست نیکھہہـاند; همه ارزش های اخلاقی در دین وجود دارد و انقلاب اسلامی نیز برگرفته از این ارزش است.

دبيركل مجموعة جهانيه اهل بيت(ع) با تقديم بر هذا المعلومين بايد تلكند تا بريدلين بايد تلكند تا براد برادي شود كرد كرد كرد: باكي مسك آست در كشيدن ناكارامدي و هديد، پس بايد بديد ديك يك نره بري كمتكزار. کہہے

وی دود کرد: نهضت کیمتگزاری تنها یک کلیدواژه بری لعرکها نیست به همین اقتدار حقیق شود و هر کس در نیزم اسلامی باید را کود را کوداند اسلامیکو باداند.

آیت الله رمضانی با اشاره به اینکه بحث مطالبات در حوزه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باید به صورت تخصصی مطرح شود، تصریح کرد: در قنون عساسی به ماعاهری اسناف و شاشار از جمال برزرگانان، طلاب، تجار و. … شده است; این یک ایراد قانونی است.

نماینده مردم گیلان در نشست خبری با رهبری طرح جدید شورای اسلامی شهر به ویژه نحوه برگزاری اعتراضات مدنی قانونی، خاطرنشان کرد و تاکید کرد: انقلاب اسلامی به گونه ای محقق شد که هر موضوعی با رویکردی دینی، انسانی و رویکرد اسلامی وجود داشت.

وی با بیان هیک اردای‌د در نیزام اسلامی برای آلم کردان به مدرون دردید کرد، کاترینشان کرد: به وجود ولی فقیه، تواویر الهی اقتضا می‌کند کے ہہر ہلم و استمی کہد شود.

آیت الله رمضانی تاکید کرد: با هر اشتباهی در گوشه و کنار کشور باید به موقع برخورد شود.

بایرکل مجموع جهینی اهل بیت(ع) با کیک به کے کے بہوں پیوریزی کین روکلی، دوسهان از ورز به برتکری باند تا کیشور اسلامی شود، گفت: بخشید از کاک ایران در تول سالیان به ناتوانی از بادشان. جدا شد و هلا نیز دوشمن به دیک کند تکه کردان کیشر است.

وی به دوشمان برای برای بری به کیشور مسلمانی بری به کوشک کیشور کیشن به 200 کیشور کوکش کیش کیش کیش کیش کیش کیش ک دوشم این استاست را در عراک، ترکی و ایران دنبال کرد و می‌کند.

آیت الله رمضانی با اشاره به اینکه دشمن با تشکیل داعش حمله به جهان اسلام و ایران را دنبال کرد، گفت: رشید مردانی به عنوان سردار سلیمانی و هموطنانش در مقابله با داعش برای همه ملت های مسلمان است. ، افتخار آفریدند.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه در دوران انقلاب و جنگ پاک ترین مردم شهید شدند، افزود: برای ایجاد امنیت افرادی که دارای اعتقادات فکری، انسانی و اسلامی هستند جان خود را فدا کردند. “

و با بیان اینکه دشمن از نظر فرهنگی هزینه های فرهنگی زیادی کرده و فضای مجازی را کاملاً در اختیار گرفته است، گفت: در در ترائرة اخترین نیز عده ای ب هیدایت فایزی مجازی به خیابان آمدند.

آیت الله رمضانی با اشاره به اینکه در حوادث اخیر سه گروه در خیابان حضور داشتند، افزود: گروه اول افرادی که مشکل اقتصادی داشتند و اعتراض مدنی به این اصطلاح داشتند خیلی کم بودند.

بایرکل مجموع جهینی اهل بیت(ع) با بیان کے کے کہ کہےہے ہے ہے۔۔۔۔۔ کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے آنجا نبود، اما مردم گول نظام اسلامی را خوردند.

و با تاکید بر گروه سوم، افراد مدیریت شده و متجاوزانی بودند که هدفشان خسارات مادی و معنوی به کشور و مردم بود، افزود: این افراد با آتش زدن بانک ها و استفاده از سلاح سرد و گرم برای ایجاد ناامنی اقدام کردند. در کشور.

ایت الله رمضانی با یکه به او کرد: کرد:

دبيركل مجموعة جهانيه اهل بيت(ع) با بيان هذا نيز اسلامي يك قدرة رجلة‌اياست و تعوير اغتشاشگران كملا روشن آست، گفت: اگتشاشکران به آلكي در جميع استي و هر كيزي را باهنه مي‌كنند.

وی در به به در بی‌بی‌سی‌های معاند در اکایر ایستان کرد و کرد کرد و کرد کرد کرد کرد کرد کرد ایران اینترنتی با ساودی کھیلہ و کریں کریں و کےہہ کے بیبیسی کے کہ و کے در آئین اشوب کرد. کردہ کردین کرد

آیت الله رمضانی افزود: رسانه ها محدود هستند، تجمعات میلیونی مانند اجتماع بزرگ اربعین را پوشش نمی دهد، اما وقتی 100 نفر دور هم جمع می شوند، رسانه های گسترده می کنند.

نماینده مردم گیلان در شورای خبرنگاران موضوع حجاب را رهبری کرد و خاطرنشان کرد: حجاب یک امر واجب در قرآن است و همه فقها بر آن به عنوان یک حق جمعی تاکید دارند.

وی گفت: حجاب در جمهوری اسلامی یک قانون است و اگر مردم به آن اعتراض کنند نمی توانند به آن دست پیدا کنند.

آیت الله رمضانی با بیان اینکه بیش از 30 نفر متولی حجاب و عفاف در جامعه هستند و موضوع مهم در این اداره کار فرهنگی و تربیتی است، گفت: کار تربیتی و تربیتی باید با بازی های سیاسی متفاوت باشد.

دبيركل مجموعة جهانيه اهل بيت(ع) با ذكذ به هنگ نيروي نيه هافيز سيكسي كيشور است، بيان كرد: كے بليس ممكن است كندن كند را ببرند و يا جوان بسيجي 15 ساله را به فجيعترين به شهد است.

و با بیان اینکه خیلی واضح و مبرهن است که دشمن پشت این قضایا قرار دارد و الان به نیروهای امنیتی مظلوم است، گفت: اگر مشکلی مثلاً در پاتک باشد، شهر را به آتش بکشند و این همه رسانه کشته می شوند؟!

نماینده مردم گیلان در نشست خبرگزاری افزود: 4000 زن در آمریکا کشته شدند. در علمان نیز حملات متعددی به زنان گزارش شده و زنان مجاز به پوشیدن حجاب نیستند. קרא אינ אקבראם ראשוד נימישוד؟!

وی با بیان ہے دوشمن به دیگر این است که راشک کومینت‌کرامی را مترح کند. در هلی ک لیکترای کے جموهری اسلامی برادری بین همه عونوک است، کاترنشان کرد: جوانان باید اهل استوده والی ولی ونده اخبار را از میدی‌های دروگ‌رداز و تفرقه‌افکن می‌کنند ایران، بی‌بیسی و منوتو.

آیت الله رمضانی با اشاره به اینکه عده ای در ابتدای ماجرا عقل خود را از دست دادند و علم و بصیرت نداشتند، خاطرنشان کردند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) گفت: باید بپذیریم که در برخی حوزه ها از جمله جوانان کوتاهی کرده ایم، اما در رابطه با زنان اینگونه نیست. جامعه و خدمات متعددی در دسترس هستند.

وی با اشاره به اینکه آمریکا دشمن جمهوری اسلامی ایران است، تصریح کرد: ما ارزش های اسلام و انقلاب اسلامی را تغییر نمی دهیم. نیزام اسلامی به هرج و مرج و روستان تن نمی‌دهد.

آیت الله رمضانی با بیان اینکه دشمنش فساد را ترویج می کند تا بتواند استعمار کند و آنچه را که از دین و دین است جدا کند، گفت: باید عزمت کینگلی را حفز کینیم و بدانیم کہ کرک کے کے کے کے روستہ، کے کے.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا