سلامت و دانش

موزه‌های تهران تعطیل نشدند – مجله لوکس

علی رغم اعلام وضعیت نارنجی در پایتخت ، مدیرکل موزه ها می گوید: هنوز پاسخ درخواست مرکز ملی تاجگذاری تاج در مورد وضعیت موزه های تهران دریافت نشده است. بنابراین ، موزه ها به فعالیت خود ادامه می دهند و تعطیل نیستند.

به گزارش مجله لوکس ، ستاد ملی کرونا روز شنبه 27 آوریل اعلام کرد که وضعیت تهران خطرناک و نارنجی است. در چنین شرایطی ، فقط مشاغل دسته های اول و دوم امکان پذیر است و گروه های شغلی سوم و چهارم نمی توانند فعالیت کنند. طبق پایگاه تاج ، موزه ها به سه گروه شغلی تقسیم می شوند تا با نارنجی شدن تهران بسته شوند اما به فعالیت خود ادامه می دهند.

در 28 آوریل ، ایرج حریرچی ، معاون وزیر بهداشت ، محدودیت های بیماری کرونا در شهر تهران را اعلام کرد و تأکید کرد که مشاغل گروه سوم و چهارم ، مانند تجارت ، تجارت و غیره ، قبلاً اعلام شده بود. هفته ها

با این حال ، محمدرضا کارگر – مدیرکل موزه ها و املاک منقول تاریخی – ادامه موزه ها را با وجود شهر نارنجی تهران تأیید کرد و دلیل این تصمیم را به مجله لوکس گفت: طبقه بندی شده ، ما از این مرکز س askedال کردیم که آیا موزه ها می توانند به عنوان یک بخش گردشگری ادامه دهند؟ ، که هنوز پاسخی به درخواست شما دریافت نکرده است. بنابراین ، تا زمان تعیین وضعیت ، موزه های تهران به کار خود ادامه داده و تعطیل نخواهند شد.

وی در پاسخ به این واقعیت که مرکز تاج موزه ها و باغ موزه ها را به طور خاص در گروه حرفه ای سطح سوم قرار داده است ، که دیگر نمی توانند در شهرهای نارنجی به فعالیت خود ادامه دهند ، گفت: “بله ، اما در همان مجموعه های گردشگری منظم در گروه شغلی سطح اول. “که از مرکز ملی کرونا پرسیدیم و منتظر پاسخ هستیم.

کارگر در مورد ازدحام بیش از حد برخی موزه ها و کاخ های موزه گفت: به دلیل سانسور ، موزه ها و کاخ های موزه در روزهای اخیر بیش از روزهای آغازین عید از ازدحام برخوردار شده اند و تعداد بازدید کنندگان نیز کنترل شده است. در حال حاضر مشکلی در ساخت آنلاین بلیط وجود ندارد.

موزه ها از مارس 1998 به طور متناوب بسته می شوند ، ویروس کرونا هر بار به یک مرکز پر خطر تبدیل می شود. با این وجود وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی در برابر تعطیلی موزه ها مقاومت کرد.

پیام تمام شد

دکمه بازگشت به بالا