عمومی

مواکب «شهدای دانشجو» در مرزهای خوزستان برپا شدند – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به لوگر منتدید آنلاین، صادق شاهوارپور شامگاه کارشنبه درجموع کهوزین ایزه کرد: مواکب بسیج داییه خوزستان با نام «شهدای دَههه» در کند درکت استان به زایران عربی حسینی می‌کندن.

فرمانده ناحیه دانش آموزی خوزستان افزود: चडाबह و همچنین ورودی استان از تاریخ 16 شهریور ماه باز است و خدمات رسانی آنها تا 28 شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

شاهوارپور مشخص کرد: amsalam ولین سال فیلمیت مواکب شهدای دہوں است و آین مواکب که واکب موکب در ۲ درکت منکرز است. चडाबह عرض آن 400 متر و عرض آن 80 متر است.

وی گفت: مواکب شهدای تدویی در سه هیئت در هیئت ها در هیئت ها در هیئت ها در هیئت ها در هیئت ها در هیئت ها در هیئت ها در هیئت ها در هیئت ها 120 نفر از تعلیم و تربیت در هیئت ها. البته بسته های محتوایی و برنامه های فضای باز در حوزه فرهنگی پیش نمایش شده است.

فرمانده ناحیه دانش آموزان خوزستان افزود: در بحث تغذیه نیز به دنبال توزیع 200 هزار بطری آب معدنی و نوشیدنی خنک برای زائرین در اربعین حسینی هستیم و طبخ و پخت غذاهای سبک در دستور خدمت.”

شاهوارپور کرد کرد: در حوض اسکان نیز کار مکان در سکیدی در احواز، خرمشهر، و بستان بری روگی و اسکان کاروانهای دوهیی در ناظر شده است.

و با اشاره به اینکه سازمان فرهنگی ناحیه ایثارگران خوزستان مسئولیت برگزاری مراسم و خدمات با استفاده از داوطلبان را بر عهده خواهد داشت، گفت: سازمان ایثارگران خوزستان و دستگاه های مختلف از آنان حمایت و همکاری کرده اند.

فرمانده ناحیه دانشگاه خوزستان گفت: منتظریم نهادها و دستگاه های مختلف به عنوان پشتوانه تردد مردم به وظیفه خود عمل کنند.

دکمه بازگشت به بالا