بین الملل

مدودف: احتمال تقلب در انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا وجود دارد

به نقل از انگیں تاس، وی در به سکنان والری لیمارنکو رئیس رگوں ساخالین گفت: شما گفتید که کارزارهای تسلکری به تور کہمہ به کراستی آرا ارا می شود. با این حال، امیدوارم در مورد حزب این منظور را نداشته باشید.

مدودف توضیح داد که این دیدگاه در برخی موارد در تاریخ کشور روسیه قابل اجرا است.

وی افزود: این موضوع به طور قطع در کشورهای دیگر وجود دارد بنابراین خواهیم دید که امروز انتخابات کنگره آمریکا چگونه به پایان می رسد. اما این موضوع به من مربوط نیست.

آمریکا بین روزهای کنگره انتخاباتی برای انتخاب همه اعضای مجلس نمایندگان و یک سوم اعضای سنا برگزار می کند.

صندوق های رای گیری در ایالت های مختلف آمریکا روز یکشنبه 17 نوامبر (17 آوریل) به وقت محلی برای انتخابات میاندورا باز شد و کنگره این کشور به روی رای دهندگان آمریکا باز شد.

بر اساس نتابج ها نظائین سوپیریه ها، پیش بینی می شود که رایکی حزب جو بیدن ریس پومریک ایمریکا این کیموریکهان به دست اوردند را به این کیشور و سنای این کیشور را به دست و در سکستلین شهرداری نیز بیک از آیلت های هیی از کلتور دومکرای ها. شود ها شود.

اگر جمهوری خواهان بتوانند کنترل هر یک از اتاق ها را در دست بگیرند، می توانند به طور موثر برنامه های خود را متوقف کنند.
جمهوری خواهان می توانند کمیته های تحقیق در کنگره را کنترل کنند یا تحقیقات جدیدی را در مورد موضوعاتی مانند معاملات تجاری با چین یا خروج ناگهانی نیروهای آمریکایی از افغانستان آغاز کنند.
جو بایدن گفت: اگر جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای کنترل کنگره را در دست بگیرند، با خطر استیضاح مواجه خواهند شد.

جمهوری خواهان نیازی به رای دادن به اکثریت گروه سنی ندارند، اما برای تایید اعضای مجلس نمایندگان آمریکا نیاز به محکومیت دارند، اما نه برای اکثریت مردم.

310310

دکمه بازگشت به بالا