اجتماعی

لزوم بررسی دقیق زیرسویه‌های جدید امیکرون

“Hamada Ātsoề”، استاد

بر اساس این گزارش، به کوش آئین تشاهد، تابستان امسال، موج هفتم ویروس کرونا ژاپن را درنوردید. در هلی کی کی کیویروس شده به شدت زیرسویه گلیب کرونویروس شده زیرسویه کرونوایروس شده است کی BA.5 در شرکس جهان، به کلی به در حال حال درک است.

این کارشناس اظهار داشت: در این میان به تدریج تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان در حال افزایش است.

این استاد بیمارستان دانشگاه پزشکی توکیو که متخصص بیماری های عفونی است، می گوید: اگرچه هنوز مشخص نیست که کدام سویه در آینده غالب خواهد شد، اما سویه های جدید همگی توانایی یکسانی برای چسبیدن به سلول های انسانی و فرار از سیستم واکنش نشان می دهند. امني بدن نيز بهتر شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری شینهوا، این کارشناس می گوید حتی اگر محصولات جدید ظاهر شوند، باید به دقت بررسی شوند. باید کردی کردی کی آین زیر سویه‌ها می‌کنم از رایکی سیستم بدنی فرار کند یا کر؟ و پرومی شود که تا آن مسری و کردی‌زا باشد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا