سلامت و دانش

لزوم افزایش ایمنی و پوشش واکسیناسیون در جامعه

عسنا/مازندران دستیار معاونت سیاسی امنیتی مازندران در للساء ستاد استانی با اظهار نظر گفت:

به گزارش مجله لوکس، وی امروز در جلسه ورزشگاه استان برای مقابله با ویروس کرونا در مازندران که با حضور مدیران دستگاه های اجرایی استان برگزار شد، بر لزوم افزایش مصونیت جامعه در برابر ویروس کرونا تاکید کرد. ویروس، و خواستار تقویت پوشش واکسیناسیون و همچنین مراقبت های بهداشتی مانند استفاده از ماسک برای افراد مختلف شد.

جانشین ستاد استانی با آپارتمانی مازندرانی بایش کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد

سلگی گفت: وصفیک دراسته‌های فسلاسی دولت‌ویتی در کورونا با افشاگری‌های کیں غیر انکار است.

در این جلسه گفته شد که تصمیم دستگاه مسئول برای افزایش توجه مردم در پی موج جدید کرونا گرفته شد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا