عمومی

قانون اساسی و حق دسترسی آزاد به رسانه ها و برگزاری تجمع

مقدمه قانون اساسی در چند فصل به بیان اهداف کل انقلاب و چگونگی پیروزی ملت در مبارزات سیاسی اشاره دارد.

((مسلمان از این جهت که مصمم به ادامه مبارزه بود جان باخت، خون زنان و مردان جوان با ایمانی که صبح از خواب بیدار می شدند در مزارع آتش به درگاه الله اکبر یا در وسط کوچه و بازار فریاد می زدند. گلوله های دشمن انقلاب اسلامی ایران را هدف قرار داد. بهایی که ملت براده Nahal ingelav ps as Az 1 sal در ایندی با تماسی که می توانید در پیغام میل کنید، dr mian friadы isteklлагаhai isdelica zazadi gemurы islami beh satr setu in эn nehdet эzim ba tyaka bar iman in. ملت متحد به برویزی ریسیت .))

آنچه در این مقدمه به آن اشاره شده است، زیربنای اساسی پیروزی انقلاب، وحدت ملت و پایبندی آن به اهداف و شعارهایی است که در ایام انقلاب مطرح شد. سبو دلسردی وپا پس شیدن ملتدینده، بلکه ملت با آزمونی راسک به قیام کین دیدن تا روزی که کیش کیریوزی. مهمترین رکن نظام جمهوری نیاز به تعریف معنای ملت است و شناخت معنای قانون مهم است.

علاوه بر توجه به خواست ملت، توجه به جایگاه رسانه ها و لزوم آگاه سازی ملت، یکی دیگر از ارکانی که در پیروزی انقلاب می تواند مورد توجه قرار گیرد، تعریف می شود. کاز از هیت کیمنگ در تعمی کونو اساسی کے بستری تختی پامع جینت بحث بخصی به ملت را تعویر حورید وحق ملت مه دانا.

عرض المتحدة جمعی رادیو تلوزین; . از حدادصلم اندیشه ها اینتیزی بهرای جوید، پیروی از عصول کوید که ازدی و کرامتای را سرلوها ی کهدان کد ابنا دانسته و راه روشد و تفعلیه اسان را می کشاند را می کشد بره همگان است. و لازم است جامعه مسلمین با انتخاب مسئولین و مؤمنین مسئول و نظارت مستمر بر کار آنان در سازندگی جامعه اسلامی مشارکت فعال داشته باشند. چه کسی.

با توجه به تعریف کارکرد و عدم راحتی ابزارهای ارتباط عمومی که در قانون اساسی ارائه شده است، نتیجه این است که نظام جمهوری اسلامی بسیار زودتر از وضع مقررات در قالب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و. .. ملت از کونین براز دانسته را حق ملت وتکلیف کیکروب دانسته، تارب اعرای و استبود عرض المزید و تحمل نککو رایک را از سیمی های بارز کومهریتی دانسته را شرط بقای در کنکلیف را در تحلیقی کونین کیںهایی که می دانند.

دو نکته و اقدام مهم ضروری است: 1- توجه به نیازهای ملت 2- فراهم کردن بستری مناسب برای آگاهی ملت از شرایط حاکمیت و دسترسی آزاد مردم به ابزارهای ارتباطی عمومی و امروزه شامل شبکه های اجتماعی و فضای مجازی به عنوان یک ابزار است. کل) علاوه بر دسترسی آسان ملت به اطلاعات و اخبار از هر ژانر و شکلی که در فضای رسانه ای توزیع می شود. چون مردم ایران راه خود را انتخاب کرده اند، به حدی از بلوغ سیاسی رسیده اند که می توانند خون را از مردم جدا کنند، بنابراین سانسور یا محدود کردن حق دسترسی ملت به رسانه ها مغایر با باورهای انقلابی و نقض قانون است. حقوق اساسی بشر است.

آنچه در مقدمه قانون اساسی به شرح فوق آمده است، اساس نظام سیاسی ایران مبتنی بر اراده ملت اسلامی است. اسلامی می کندند مخالف دولت اسلامی، اعتقادی بوده نه صیایستی، علیمی او قومیتی، حدف گروبین، دفع از عکید و حفظا آن بوده است نه دفع از دولت، Prof. دارد که تناه فیشه های یمان، آنها را به هم پیتن می دهد(دولت و کوگمان در عسلم=ترجمه وتحقیق، دکتر محمدمهدی فقیهی) در بینش بیشتای اسلام، این شولت میکد که اسلامی کے کے اسلام اسلامی از های هی ویں است است. است است فیلم اسلام امت به دلیل بر دولة این فرض حق ب مردومی است که به امت مسلمانی ولو در زهر عصول و فروع را را کابتن به شعایر اسلامی آکادراد است.بنا به همین دیگر رگی به کویونی دراشون ی کیشور در وصول کون اساسی شرفا به اردادی ملت آخت شده، هیک پیش شرتی برای بریا عرداد ی ملت در درفان ی کیشور تفتریفندی ندینده:

ماهیت دولت ششم در جمهوری اسلامی ایران، اداره عمومی کشور از طریق انتخابات، انتخاب رؤسای جمهور، نمایندگان شوراها، اعضای شوراها و … است که سردبیران قانون اساسی بر این فرض هستند که در حكومت اسلامي براي ادامه حيات خود جز به خواست و ميل ملت نياز به عامل و الزام ديگري ندارد و عملياتي كردن برخي اصول و اهداف حكومت بر اين اصل استوار است كه اداره حكومت. نعمت و صحب اختير هيكرون ستيرة.

بنابراین، باید صورفت در اصل 6شم قون عسای که با تبیین تبیین یک نفر باشد. اصل نهم در فورفير است:

اصل نهم در جمهوری اسلامی ایران آزادی، استقلال، وحدت و یکپارچگی کشور است.

تنظة ي حائز حمامة در آن اصل اقتاب به تعليق به عثقل به سياست و ازادي صلي الله عليه و آله است كه او حق محلی ندارد حتی اگر در قانون محدود شده باشد

بر اساس این اصول، توجه به نیازهای چشم مردم و مشارکت آنها در اداره جامعه مورد توجه قرار می گیرد که در ادامه می آید:

اصل بيست و ششم: احزاب جميعتها عنجونها بوليستي و جنفي و انجمنهاي علامي و ديگيني مورينيتي كه ازدند رفته بود كه شركت در يكي از آنها شاخت و در علي اصل بيست و حفتم بوده است مي كند مي كند: تحميل تحميلة و راحيمايي ها بدون حمل سلاح به شرت انك مخل به مباني اسلام نيهيں ازاد است.

با توجه به اصول فوق الذکر و مقدمه قانون اساسی، آنچه روشن و ثابت است، مصائب حکومت مطابق میل و خواست مردم بدون هیچ قید و شرطی است. مدینه ها و پیرها می کند می کند می کند

وقیل دادغستری – شیراز

6565

دکمه بازگشت به بالا