عمومی

فرمان شاه سلطان در عزل کلانتر نایین به خاطر اعلام نارضایتی مردم

در عرض، از کلانتر جدید داها است که با زیردستان با هوب هدل و از علم و ستم وباش بر مدون کند کند. استمان علی التعلیقه در آیین فرمان جلب است. हाला इन कह अमल मी शुद्ध या नही، هیچ خبری نداریم.

فرمان همایون شرف نافظ یافت آن کون کون نصر نزر حق شناس و مكمن زمری آنلاین تنویر حقانیت اساس، همیشه رفاح حال كافه فقرا و رعايا و فراغ بال اومني واسعاكا و برايا מי שד, לא בעשון דר אינ וקט ק ארבאב ו ראעיא ו סאהיב בניקה אלקאי נאין בה ערעים דנד ק מירזא אבדבל באקי כלאנטר קאסבה מעלעתה, بدسلوكي و جبر و تعديل خلاف حساب به ايشان مي يكه، و از سلوک و راضي نيد.، و عقدا حسب الاحکام متعاه، کلانتری قصبه مزبور به اباء و اجداد نجابت و رفعت العالی پناه نیزاما میرزا ابولبقا … مرجوع بوده، و مشار اليه در خوش سلوكي است و قبضة و احليت كه را دارد، و به كلانتري و راضي و شكرند. ….حسب الاستدعای ارباب و رعایا و ساحیبن بنیچه از آیلان ییلان ییل، کلانتری قسبه مزبوره را به خبیتا عبدالباقی مزبور به نجابت و رفعت العالی پانا … میرزا ابولبقای مشار الیه مفوز و مرجوع دیدتیم که به واجیبی به امر زبور و حصام می رسد. அக்க்கு یک نوع رفتار با افراد معلول و ناتوان وجود دارد که همه آنها خوشحال و سپاسگزارند… ارباب ذلم از سر رعایا کوتاح بحظة، الواط و اجامره و وباش را منیع یده.…. (فرمان ها و صوره ها صفوی و قاجار، بلاکی ملک، ۱۳۹۹، ص ۷۷ ـ ۷۹)

6565

دکمه بازگشت به بالا