استان ها

فرضیه خودکشی یلدا آقافضلی رد شد

براسا براسی براسی دادسرای جنایی

تحقیقات به صورت قضایی انجام شد و گزارش پزشکی قانونی ارتباطی به خودکشی ندارد.

به روزــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسانه ها مرگ آقافضلی را با مرگ آقافضلی مرتبط کردند و این عنوان را در تاریخ 20 اردیبهشت به این دختر دادند.

அத்திய் நுலை அக்க்கு மிய்ப்ப்பிய் மியுத்து க்குய் இலா஡ இலா஡ை அக்க்கால் மிய்ப்ப்ப்பு மிய்ப்ப்ப்பு

با هوزور ورجانس جسد متوفی برای کے کے فوت به بیکی کولینی شده است.

بر اساس ابلاغیه قانونی قانون پزشکی، بدن متوفی فاقد هرگونه ضربه، کبودی، خراشیدگی و شکستگی استخوان است.

پزشکی قانونی برای تعیین مرگ آزمایش سم شناسی.

قاضی محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی استان تهران گفت: تحقیقات قضایی و گزارش پزشکی قانونی نشان می‌دهد که فرضیه خودکشی در پرونده مرگ آقافضلی وجود ندارد و این فرد مسئولیت دارد. مصرف بیش از 100 داروی مخدر.»

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا