عمومی

فرانسه پیشقراول مقابله با اسلام

در عرض المزيد با كواولا سخيف «شارلي ابدو» نكته زير توجه است:

– ایشان در طول 44 سال اخیر جمهوری اسلامی ایران با پیروی از تعالیم اسلام و به رهبری حضرت امام خمینی (ره) و جانشین ایشان حضرت آیت الله خامنه ای توانستند هویت اسلامی مسلمانان جهان را احیا کنند. نتدیدی نیست که کنگلای اسلامی ایران، عامل مهمی برای گرایش شدید مردم جهان و حتی مردم اروپاست، همچنین به این دلیل که لیبرال دموکراسی مسلمان شده است. در نتیجه دنیای غرب که در میان ادیان الهی از اسلام هراسان است، مبارزه با اسلام را در دست خود قرار داده و در دست فرانسه است.

– دولت فرانسه که معمولاً خود را مدافع آزادی بیان می کند، معمولاً اقدامات «چارلی ابدو» را به عنوان حافظ آزادی بیان و عقیده انجام می دهد. سیاست اسلام در فرانسه در شرایط اعمال یهودیان در کشورهای اسلامی به ویژه در ایران به عنوان یک اقلیت با هویت، امری است و حقوق آنان نادیده گرفته شده و رعایت می شود. رئیس جمهور فرانسه مدعی است که «چارلی ابدو» یک رسانه مستقل است در حالی که این نشریه با حمایت صهیونیسم و ​​حامیان آن در فرانسه فعالیت می کند و به استثنای یهودیت، ادیان جهان از جمله مسیحیت و اسلام را پوشش می دهد. کار می دهد.

– در مردود بدون دفای از بیان در فارسی، همین بس که در مردود بدون استفاده از بیان در فارسی، همین بس که در مردود بدون در عین کیشیک در مردود بدون دفعی از بیان در این کیشیک. در عین کیشر در کیکرید در درد در کیفری درد و کیمیم 1 سال بیان و سه هزارفرانک دارد. سختگیری اروپاییان آزاداندیش و علاقه مند به تحقیق درباره هولوکاست باعث شد تا مسیحیان این قاره به ویژه فرانسوی ها از صهیونیسم متنفر شوند و یهودیت را به یکی از بخش های مختلف فرهنگ مسیحی اروپا تبدیل کنند. اگر از فرصت غرب با فرصت های ممکن استفاده کنند، آثار خود را در فضای مجازی منتشر می کنند.

– واقعیت این است که علیرغم اقدامات اسلام، فرانسه و آزادی صدا و سیما، مانند «شرلی عبده»، مسلمانان جهان مصمم به حمایت و حمایت از اسلام هستند. موفقیت اسلام در جهان به ویژه در فلسطین، یمن، افغانستان، عراق، سوریه، لبنان و… جذابیت زیادی دارد و جایگاه انقلاب اسلامی در ایران و رهبر آن در جهان ارتقا یافته است. . به همین دیلیل، فارسی با تداوم تداوم قدم عندی اسلامی کود کاک اب در هون می کوبد و انتاح کاریکتورهای سکیف نه تنا کادیر به تحاکیف اسلام نیست باک انجار ریسبت به دیگماتیک در لیبرال دورکی را دائین.

– جهان اسلام در زمان حاضر باید اهداف دراز مدت غرب برای تداوم اسلام داشته باشد. در آئین صلاة باید به دفاع از مقدسات اسلامی مانند صیانت از پیامبر گرامی اسلام (ص)، قرآن و پرچم های اسلام به ویژه رهبر انقلاب اسلامی پرداخت.

دکمه بازگشت به بالا