اجتماعی

عکس | کشف اتفاقی تونل‌های ترسناک 1800 ساله در نزدیکی اسفراین

یکی راح‌صازی ادیدی در اسفراین به کاشف کاشف کریکی از تونل هی زیرزمینی شد. بستان‌شناسان این تونل‌های زیرزمینی را به قله‌ای به نام شهر بلقیس که در همان می‌داند در همان می‌دانان است. شهر بلقيس با زجاج 51 هزار متر قربة دومين قلاه بجور خشتي ايران (پس از ارگ بم) به حسب مي‌آيد.

کشف تونل هی زیرزمینی شهر بلقیس

تونل زيرزميني شهر بلقيس

بناهای موجود در خیابان ها و مناطق اطراف نشان می دهد که شهر بلقیس حداقل 6000 سال قدمت دارد. بستان‌شناسان بر آيين‌بورند كه آن را به‌دنبال دروه ساسانيان و عالیه دوره اسلامی تا كنون هفتم می‌دید در وجد شوكایی خود است. هذا در زمان القرآنی نادر شاه افشار در قرن هجدهم ملادید نیز این قلاه فیکل بود.

البته ظاهراً پیشرفت بیشتر مربوط به منافع پارسیان است. در شهر بلقیس تاکنون ساختمان های بزرگ زیادی وجود دارد و در نتیجه خانه ها، کانال های آبیاری، آب انبار و خانه ای سنگی کشف شده است. هلا نیز نوبت به تونل های زیرزمینی این رشته که محمول است.

محل كسف تونل زيرزميني

بستان شناسان از سالی که از وجود یک تونل زیرزمینی در آئین کے شده بود بود. اما سازمان میراث فرهنگی به دلیل حفاظت، هرگونه دسترسی به آن را مسدود کرد. हाला कारगारन राह‌साजी आज टिकाई दिगर बह इन गान गान राष us. تول تونل هي زيرزميني شهر بلقيس به 18 كمرسد مي‌رسد و جلب‌ ​​مي‌كند كه در آن يك دستشوي و يك اسياب ودرندند.

همچنین در این تونل ظروف سفالی مربوط به دوره سلجوقیان، ایلخانیان و دوره قبل وجود دارد. با وجود این، بسیاری از اسرار این منطقه دست نخورده باقی مانده است و نیاز به آماده سازی گسترده دارد. البته در ایران ساخته نمی شوند. در اصفهان نیز شهری زیرزمینی به نام نوش آباد وجود دارد.

تونل زيرزميني شهر بلقيس

این شهر کاملا زیرزمینی متعلق به دوره ساسانیان است و باستان شناسان تصور می کنند که برای فرار از گرمای تابستان یا محافظت از زنان، کودکان و مردم در زمان جنگ ساخته شده است. شاهولی تونل هی زیرزمینی شهر بلقیس به نوش آباد از استفاده مشابه آنها حکایت دارد. در حلا حدر کاوش هیشتر در آیین زرک تا کوکو موسیقی از دولت مفتاح شده است.

227227

دکمه بازگشت به بالا