فرهنگ و هنر

شهید سلیمانی قهرمان جهاد تبیین/ سردار نفوذ معنوی در رزمندگان جبهه مقاومت داشت

عسنا/لرستان مدیر مؤسسه جهاد تابعین و رسانه ها در لندن گفت: رهبر جهاد اسلامی، رهبر جهاد اسلامی، رهبر جهاد تابعین، رهبر جهاد اسلامی است و بیان حقایق. و خدمات نظام مورد تاکید نظام است و شهید سلیمانی رهبر جهاد تابعین است.»

امیر علی‌حیدر امیری، پانزدهم دی‌ماه در زید جهاد تبیین کاکین دینه‌کس علوم بهیں لرستان، ایزه کرد: باید عکری‌های سردار سلیمانی در دیمینی فردی، جهاد تبیین شود تبیین.

سردار سلیمانی هماهنگ کننده محور مقاومت در جبهه های مختلف در عرصه های نظامی، سیاسی و دیپلماتیک گفت: امروز چند نفر وظیفه هماهنگی و ابلاغ جبهه مقاومت را انجام می دهند.

امیری با بیان عروز جهاد تبیین که مورد توکۀ مقام وازماز لربین است، توتعه‌های دوشمان در جنگ نرم را‌میکہ کرد کرد: سردار سلیمانی، قاهرمن جهاد تبیین بود کراکک مقام وازماز ردی سال‌هاست در کام جهاد تبیین در کاخ جهاد تبیین. نظام برای نظام مورد تاکید است و سردار سلیمانی در سال های گذشته جهاد تابعین را شروع کرده و همیشه با جوانان مساجد ارتباط داشت.

اساتید دانشگاه و دانشگاه با اشاره به اینکه امروز مرکز جهان اسلام و امید جهان ستمگر جمهوری اسلامی ایران است، گفتند: نسل جوان دستاوردهای خود را نمی شناسد. نظام و از پیشرفت همه دنیا خبر ندارند و باید پیشرفت کشور انجام شود.»

وی با بیان اینکه رسانه‌های بزرگ دنیا در کنترل جهانی هستند و شبکه‌های ماهواره‌ای که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند، کار ایران را به گونه‌ای معرفی می‌کنند که ایران عقب‌مانده است، ادامه داد: عرض المزيد تبيين است و آين جهاد را بايد از گادين عرض المزيد كرد

امیری با بیان کیزمی جوهرمی ایران علت بیداری اسلامی شده است، تصریح کرد: جهرمی ایران الگوی آسیب پذیرترین و ظالم ترین جهان است زیرا در جمهوری اسلامی آسیب پذیرترین افراد پرچمداران هستند، البته آسیب پذیرترین آن ها کسانی هستند که سرمایه دارند. اما مجاز به نشان دادن یا مغرور شدن در سطح جهانی نیستیم، بیایید شک کنیم و بروز تعددها و قفیلة‌های انان را نمی‌دهد آن را در هلی است که در جموهری اسلامی ایران کید از تدادک‌ها شكوفا شد و یكی از رویش‌ها سردار سلیمانی است.

این مدرس دانشگاه و دانشگاه با اشاره به اینکه سردار سلیمانی فعالیت های زیادی در عرصه جهاد انجام داده و با نسل جوان ارتباط داشته است، گفت: نسل جوان را فراموش کرده ایم و واقعیت را روایت نکرده ایم. دشمنان الان روایت کرده اند و ما باید در دانشگاه کار رسانه ای کنیم.»

وی با بیان اینکه نسل جوان و جوانان دهه هشتاد و نود امروز از درک بالایی برخوردارند و اهل فضای مجازی هستند، گفت: در جهاد باید قدرت اقناع داشته باشیم و دشمنان جوانان را رها کنیم. حواس خود را از حقیقت دور کن، هر چند درک جوانان امروز امری ضروری است.

امیری نفود پیوند قلبی و معنوی در محور مقاومت را از ابعاد دیگر شخصیت شهید سلیمانی شناخت و با بیان اینکه این رهبر بزرگ اسلام در مقاومت رزمندگان تأثیر معنوی داشت، اظهار داشت: حاج قاسم مطیه. فقط در ولايت بود، به گونه اي كه نسبتش با مقام رهبري مثل امام و مادر بود.

مدیر سازمان جهاد تبیین و سواد رسانه لندن افزود: سردار سلیمانی در نبرد با داعش برای اولین بار در جهان داعش را شکست داد. توطئه های دوشمان در رقابه بود.

و با بیان اینکه این کشورها از داعش حمایت کردند اما شهید سلیمانی داعش را زمین گیر کرد، ادامه داد: داعش نمی خواست از بین برود بلکه آمد تا کشور را تشکیل دهد اما نابود شد و زمانی که نتوانست بکشد. سلیمانی در میدان جنگ، جوانانش را کشت.در هلی که مهمان کیشور عدن بود شید کرد و به خیال خام خود می‌کرد می‌کرد هجمونی جهورمی اسلامی ایران و از بین می‌رود از بین می‌رود امروز شهید سلیمانی از کود سردار سلیمانی خطرناک‌تر است.

امیر با بیان اینکه امروز حاج قاسم یک الگو و نماد است پس باید خصوصیات او را نشان دهیم و از مکتب سلیمانی باشیم.

مدیر مؤسسه جهاد تبیین و رسانه های ادبی لرستان با بیان اینکه مسئولان حکومت اسلامی باید در هر لباسی مانند سلیمان زندگی کنند و سلیمان وار بسازند، گفت: خانواده ها باید فرزندان خود را درک کنند و در عین حال به مسائل مادی توجه کنند. باید به امور معنوی نیز توجه کرد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا