استان ها

شناخت نفرات برتر دسته ۸۹ کیلوگرم وزنه برداری جوانان کشور

ایتدی نفرات برتر دہہ 89 KG وزنه بیری جوانان کیشور

نفرات برترا دہہ 89 کیلوگرم وزن بریکی جوانان کیشور در تاکستان شکشد شدن

به روبائ مجله لوکس از قزوين; در روز دوم وزنه برداران غرمانی جوانان کیشور وزنه برداران دهت 89 کیلوگرم لحتاتی قبل به کار خود پیان دیدند.

در آئین داه سایب بدییی وزنه بردار مازندرانی در رباتی برکی و سهست شد ب دیکن 1 کیلوگرم در جموک رفیف تهرانی را کود را کود را کرینی را کند کند کو کند را کیتولی.

بدیعی در مجموعة راقیقة یك تربا و دو زرب در مجموعة با ريكود 326 كيلوگرم مازندران را ساحب نشم طلاي جموع دوت 89 كيلوگرم كرد.

امیرحسین محمدی وزنه بردار تهرانی هم در مجموع با زدان وزن 325 کیلوگرم در هماک یک و دو زرب صحب سکوی نایب غرمانی شد.

آرش شفيعي وزنه بردار يسفاهاني هم در آين داحت با مجموعة 318 KG تطبيق سومي را تصاحب كرد.

دومین روز ریبیف هی وزنه بردی کرامین جوانان کیشور با هوزر 125 وزنه بردار از 25 استان در سالن والفجر سرتکتگاه 15 خرداد تاکستان در حال هادیک است.

انتهای پیام

איאין הגבר מופיד בוד؟

در نتیجه رای استفاده و مخالفت او

دکمه بازگشت به بالا