عمومی

سپاس از امام جمعه محترم مشهد

این سکنان جناب علم‌الهدی ینسافاً تحسین‌برانگیز، لوگیکی، خردورزانه و دعای دیلیل محاک است. وازاودن فازی مجازی به دوشمن، از ترایک برای صیانت یا هر اسم دیگر پروسیک است که می تواند عمل کند، و در توریک، و #وزارت ـ قطـ کـه ـ کـه در عمل است.

امروز هذا هذا در هدائی که در اینستاگرام تعدد خرابکاری می‌دهند بهانه‌ای برای فیلترینگ نیست. زیرا طبق آمار ارائه شده حدود 90 درصد کسانی که با تلفن همراه به اینترنت متصل می شوند از فیلتر استفاده می کنند. بنابراین کسانی که می‌خواهند از محیط مجازی برای مقاصد ضد عفونی و ضد امنیتی استفاده کنند، می‌توانند فیلتر را به روشی که می‌خواهند پیدا کنند.

पष कोग्य बा इन जामात، फिल्ट्रेंग निसस. راه های دیگری نیز وجود دارد که مقامات امنیتی بهتر می دانند.

فیلترین هیک منفعتی برای کیککس دهد و همکنه که یک علم الهدی است املاً دست خود را هم با فهه و پیاسیاک با دوشمن می‌بندد.

دست رحدن از لجبازی و برکتن از راه روکسین، شیرین است. امتحانش کن. به عرض المزيد

دکمه بازگشت به بالا