اجتماعی

سه هزار نیروگاه خورشیدی با هدف توانمندسازی اقشار کم برخوردار در قم ایجاد می شود

عسنا/قم پرا عقشار کم بحث از ترقیم احداء 3 هزار سامانه 5 KWواتی بر اساس اصول اورکسنامه پنج جانبه زائرین دیکسی کے واستیک و کے کے کے کے کے کیمہیِ، وزارت نیرو، سازمان بسیج سازندگی، سازمان کامیتیاہ امام خمینی (ره)، آمد. بهزیستی در قم عزراء‌می‌شود.

محسن امیدیان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم امروز 30 اسفند 1397 جلسه توانمندسازی بخش کم تجهیز برای ساخت 3000 سامانه خورشیدی 5 کیلوواتی با حضور مدیر واحد مقیاس کوچک برگزار شد. دفتر توسعه ژنراتور و برخی از مدیران استانی ، با پشتیبانی از این ক্রা ، ব্র্যাক্তান্তা ক্দ্য্য্য ক্র্যান কার্য ক্র্য়্য়্য়্যান্যান্যান্যার্য শিধ্দা ক্র.

امید در اجرای این طرح در حوزه توانمندسازی اقشار مستضعف، ارزیابی و تاکید مهمی صورت گرفت: با توجه به روش 270 درصدی نظر 16 در تمام بخش‌ها فسل جدید شده است که می‌تواند از آن طاق شود.

وی خواستار تشکیل جلسه هماهنگی هفتگی بین دستگاه ها برای تسریع در اجرای طرح ساخت سه هزار و 5 کیلوواتی سیستم خورشیدی برای مناطق کم برخوردار است و یادآوری می کند که صنایع استان نیز از نظر تولید جلوتر هستند. نیازها و ظرفیت

مدیر دفتر توسعه ژنراتورهای کوچک مقیاس ساتبا همچنین در این جلسه طرح توانمندسازی کشور کمتر از راه ساخت منظومه شمسی سه هزار است.

وی با بیان اینکه در بودجه سال 1401 امسال بالغ بر 6 میلیون تومان به این طرح اختصاص یافته است.

جعفر محمد نژاد، سخنگوی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتبا) گفت:

وی بر لزوم شناسایی سریع ترین مناطق روستایی تاکید کرد و شرکت توزیع نیروی انرژی برای استقرار سیستم های خورشیدی را معرفی کرد.

سخنگوی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌برداری از انرژی (ساتبا) گفت: اگر کشور به انرژی دسترسی داشته باشد، می‌تواند ادعای برق داشته باشد.

وي با بيان اينكه هر ساله هزينه هاي زيادي براي تقويت برق مناطق انتهاي شبكه انجام مي شود، اظهار داشت: با توجه به اينكه اين طرح در مناطق روستايي انجام مي شود، امكان صنعتي نيز وجود دارد. تغییر در این زمینه ها نیز ایجاد خواهد شد.»

محمدنژاد گفت: اگر حتی 50 درصد این طرح در دنیا محقق شود بی بدیل خواهد بود.

مهندس سيدمحمد ارجمندزادة عاثر بهراُبهدري و ديسپاكين شركت در آين برك كم كيز در آين سيت در سكناني كرد كرد: ميزان نيروگاه هايي كه در سطح استان فعال هستند 78 مگاوات است كه حدود 13.2 مگاوات آن خورشيدي تجديدپذير است. نیروگاه ها هستند.

وی با اشاره به آمار نیروگاه های خورشیدی استان قم اظهار داشت: 10 دستگاه در حوزه مساجد و مدارس، 16 دستگاه و 112 دستگاه نیز در حوزه دستگاه های اجرایی استان در حال بهره برداری هستند. .

ارجمندزاده اظهار داشت: در حال حاضر تنها 24 میلیون کیلووات مصرف سالانه از نیروگاه های خورشیدی تامین می کنیم.

وی کاهش مصرف سوخت های فسیلی، صرفه جویی در مصرف آب، عدم انتشار گازهای گلخانه ای و کاهش آلودگی های محلی را از مزایای توسعه سامانه های تولید انرژی های تجدیدپذیر دانست و یادآور شد: تاکنون این سامانه ها در برخی از آموزش ها نصب شده است. مدارس، ائمه جماعات و برخی نهادهای اجرایی و در مدار بهرایـبدری کار کرک است.

مهندس مهدی آهنین پنجاه مدیر شرکت توزیع نیروی برق قم نیز در این جلسه گفت: در سال جاری احداث 3 هزار سامانه خورشیدی 5 کیلوواتی در مسیر توانمندسازی افراد دارای سهام محدود است. استان قم.

و با حقيقت از عرض المزيد به منزور اختبار بکشي به عکس اين کاھہ گفت: بري کين آن را پاک کنيد.

در بخش پیانیانی در ستبر سبل هادیک فیلما و استبور در شباس ابحامات و کستوند در راستایی شدن آن پاک، شرکتی به بیان و برودات کود جینت تسریع در اکستیا موقعیت فرامان و تفحص شده است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا