بین الملل

سفر نخست‌وزیر چک به اوکراین در بحبوحه حملات روسیه+عکس

به گزارش گروه خبرگزاری آنلاین مجله لوکس، نخست وزیر چک به کیف سفر کرد و با همکاران خود دیدار کرد.

«پتر فیالا» پیمہٹوزیر جمهروی کھ در سفری قبل از کیبل کیں نهدینده وارد کی‌یف پیپتٹـــوگرین شد و با «دنیس شمیهال» پیمہٹوزیر اوکراین دیدار کرد.

شميهال در پیامی توییتری در آين باره نوشت: «خوشحالم كه از پتر فيالا پيمتوزير و در كيف در كيف رستبرامي‌نامہ امروز جلسه گذاشتیم ما در حال تعمیق همکاری هستیم. از شما بابت استفاده و ساعدریت با Ukraїna trask mі‌ndem».

پیش از آیین پیام توییتری، پتر فیالا پیمہٹوزیر جموهری کک در دو پیام توییتری از سفر خود به کی‌یف بتطبین اوکراین خبر داد و همابة روسیه به این کیشور را سوبیر کرد.


کی‌یف گردی پیمہ وزیر جموهری کک

فیالا در پیام اول نوشید: «ما در کی‌یف شدم که امروز صبح هم با همابانی موشکی روسی شد. ما یک سری مذاکرات با دوستان اوکراینی داریم. به اینی منتهی به روستال اینی منتهی شد. اوکراینی‌ها نه تانها برای کیشورشان باکه برای kl اروپا میرچنگند. ما باید ما باید رباد هیدید».

چه چیزی در مورد حمایت اقتصادی و ملی اوکراین و همکاری بین‌المللی پس از بازسازی اوکراین و همکاری‌های بین‌المللی در مورد اوکراین جنگ ساحبت می‌کنیم».

سفر پامه‌وزیر جموهری کیک به کی‌یف در کی‌پیف در کیک نمع شد که خبرهای روز دوشنبه (امروز) از کی‌کریسی به پیپرتون و دیر کوکت وکیفین کاکایت شد.

تقديم پتر فيالا بر تداوم تداوم سكامه از وكريني در برابر روسيسي از اين هيت درد كه كه در ناتو و ليں عروبا را يدكميكد را يدكد.

تقديم رحبر آين كيشور آنتو بر سكامت از وكرين كاند روز بادا از آن متره شده است كه «ينس استولتنبرگ» دبيركل نتو پيرويزي روسيا در جنگ در اوكراين راي ياك «اتفك بد» براي گوربا كورد كورد (ژزيات چرز) است.


دیدار پیمت وزیران Ukraїnі در گومبورі чек

پیاین پیام/م
این مطالب را برای صفحه اول پیشنهاد دهید

دکمه بازگشت به بالا