اجتماعی

ساختمان ناایمن “آزاد”، تخلیه و پلمب می‌شود

پاساژ «آزاد» یکی از معابر معروف بزرگراه کشور به دلیل ناامنی و مشکلات فراوان در ساخت و ساز تا 10 روز آینده خالی و پر می شود.

به روگر عسنا، «سید محمد موسوی» شهردار رکھه 11 تهران در آیین کیاس گفت: «طی فرشاء لوگین، مترجم علیسلاح ازاء تسترکون «آزاد» را نایمن و براشینی یکانی داھاندانداند، به همین دیلیل. ما جلسات متعددی را با نمایندگان مالکان و مشاغل برگزار کردیم. علاوه بر بازدید از پاساژ، تذکرات خطرناک و قانونی به مالک داده شد.»

وی افزود: «متاسفانه به اخترها سوگر ایتر جدی دائه نکید. در الی با دادستان جلسات متعددی برگزار شد و شهرداری موظف به انجام این ریسک شد.»

موسوی با بیان اینکه نزدیک به صد کسبه به صورت آزاد در این ساختمان کار می کنند، گفت: شهرداری متولی وضعیت اقتصادی این افراد است اما امنیت کسبه به شدت رصد می شود.

شهردار منطقه 11 تهران درباره مکاتبه با دستگاه های خدمات رسان در خصوص قطعی آب، برق و گاز گفت: کسبه تعلیقة و پلمب می شود»

به روگر لکنگا لکنگا کے کے کے دراکری کرکے 11، وی در پیاین کاکترنشان کرد: پس از تعلیم سترکتون ازاد معروف به دراکلا، رفع حرکت ومعری شد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا