سلامت و دانش

زمان و مکان برگزاری کنگره رادیولوژی؛ حامی دکتردکتر

کنگره رادیولوگی ایران هر ساله میزبان میهمانانی از کشورهای دیگر جهان است. آینده.

تعلیقات علمی انجمن رادیولوجی ایران شمال هداکت کنگرس‌های یونیلی است که بهترین آن‌ها کنگرس رادیولوگی ایران، بزرگترین گروه رادیولوژیست‌ها و دیگر متخصصان علوم مرتبط با رادیولوژی است.

زمان و مكان حطاق كنرجس راديولوجي;  حامي دوكتركتر

دکتردکتر، حمی کنگرس رادیولویی ایران 1401

شرکت دوکرتکتر به تیک یک از کاکین سانتام سلامت علیکنکی کیشور، علاوه بر ارائه خدمات آنلاین پزشکی و سلامت، هوزور کود را به هامی هامی مالی کنڈر می‌کند در سال جاری اعلام می‌شود.

پزشک، مشاوره پزشکی تلفنی و خدمات آزمایشگاهی را با پزشک از پزشکان و مراکز درمانی منتخب در سراسر کشور بیابید. سامانه نوبت دهی و مستوبری بیکترکتر با بیش از 15.000 متب، کلینیک و بیکتر است.

زمان و محل حقدة كنرجس راديولوجي سي و هفتم

سومین و هفتمین کنگره رادیولوژی ایران در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران برگزار می شود. کنگرس رادیویی ایران رجوع شود

دکمه بازگشت به بالا