سلامت و دانش

رقابت ۱۵۲۷ رمان و مجموعه داستان در جایزه مهرگان ادب

به گزارش خبرگزاری مجله لوکس ، اولین گزارش دبیرخانه جایزه مهرگان منتشر شد که شامل تعداد ورودی ها و پیشرفت کار داوری در دو قسمت مهرگان ادب و مهرگان علم است.

به گزارش دبیرخانه جایزه مهرگان ، 1527 مجموعه رمان و داستان از چاپ های اول 1398 و 1399 به این رویداد فرهنگی رسید. تعداد کتابهای چاپ شده در ستون مهرگان ادب ظاهر شد

دبیرخانه جایزه مهرگان همچنین گزارش می دهد که تعداد 165 عنوان کتاب علمی و محیطی چاپ شده در چاپهای اول در سالهای 1398 و 1399 که به دبیرخانه رسیده است ، نسبت به دوره قبل 15 درصد افزایش یافته است ، اما کتابهای مهرگان تعداد علم این تعداد را نداشته است. تغییر کرد.

در جایزه مهرگان علم ، داوران همچنین نتایج و دستاوردهای 77 سازمان مردم نهاد محیط زیستی (در سالهای 1398 و 1399) را ارزیابی می کنند. حضور و مشارکت بسیاری از سازمانهای غیردولتی نشان دهنده افزایش 25 درصدی تعداد سازمانهای مستقل در این دوره از جایزه مهرگان علم است.

کارهای انجام شده در قسمت مهرگان ادب در دو مرحله با مشارکت 12 داور و در قسمت مهرگان علم با 7 داور داوری می شود.

جایزه مهرگان ادب در دور اول توسط قباد آذرآئین ، مانی پارسا ، سودابه سلگی ، آرزو چردست و کرامرضا تاجمهر داوری می شود. ابوالفضل حسینی به پایان رسید.

جایزه مهرگان علم به هوشنگ ضیایی ، عبدالحسین وهاب زاده ، محمد درویش ، زهرا قلیچی پور ، محمدرضا داهی ، بهرام معلمی و مژگان جمشیدی تعلق می گیرد.

علیرضا زرگر مدیر جایزه مهرگان با اشاره به تجربه خود در انتخاب و ارائه بهترین “رمان زبان مادری” برای بیستمین دوره جایزه ادبی مهرگان ، می گوید: ناشران ایرانی. به منظور رعایت حقوق معنوی نویسندگان ایرانی چنین آثاری ، امکان داوری و ارزیابی این کتابها در “قسمت ویژه” جایزه مهرگان ادب بوجود آمده است و “ادبیات زبان مادری” مهرگان و جایزه اهدا می شود به

مجموعه آثار و داوری کتابهای وی برای جوایز مهرگان ادب و مهرگان علم در پاییز 1399 آغاز شد و همچنان ادامه دارد. در این مدت ، جایزه به برندگان مجسمه مهرگان در 9 رده مختلف ، جایزه نقدی و تقدیر اهدا می شود.

۵۷۵۷

دکمه بازگشت به بالا