عمومی

راهکارهای علمی برای مقابله با موج هفتم کرونا

ادیدیناگری زموتو و کمشدن درستین ترکتوک‌ها، جهان را با موج جدیدی از تبلتن ربهروکرده است.

به روگر مجله لوکس، کھیں همشهری نوشت: «موج جدید کوید-19 اسمی که پیش‌بینی بود، در حال پروری است. با نیزیرشدن امار کرونییان و مرگومیرهای کورونییی، کینیرشد نیز هینیت پیں شد. دیگر نیشر کسی به ماسک در اماکن عماکن عماک که سربسته میشد زهر و کریھ همینی‌ها، کنسرت‌ها و دورهمی‌ها از سر کد است. اما زیرسویه BA.5 امیکرون با عزیز از همین ادیدی‌انگری با قبض سرایت بیش از طائفه‌ای که دارد، به درابی ما را به دورین شرک کرونیی می‌زند. ता जाई के है कह؟ سازمان بهداشت جهانی هم کندی پیش کرد، رویای تمام‌شدن برایشان کوید از اولا میک یک سراب است تا کا کرد.

برای استفاده از ماسک برگردید

در نویروک اوزیا از اسمک در اماکن عمالی سربسته فراگ از استودو VACCINISATION عرض المزید، زامی شده است. به دیلیل به‌ دیلی کیرسویه BA.5 که آن را کیدسی زیرسویه امیکرون می‌خوانند، محموترین سعلام با تبلت به آن را امسکه‌های باکیفیت می‌دانند. در لس‌آنجلس نیز زدن ماسک، در به هالت اوردی اینده است. إلكتان سرايت سويه جديد به هدي است كه كروبي از فركليت هيت بيشترين به زام مسك در ميكتهاي باز اما شولول دارند. مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در ایالات متحده توصیه می‌کنند که هنگام ورود به شهری با سطح بالاتر از سطح کووید-19، استفاده از ماسک عمومی در محیط داخلی برای افراد 2 سال به بالا ضروری است.

در برخی از کشورهای اروپایی استفاده از ماسک برای سفرهای تابستانی اجباری است.

واکسیناسیون

چند ماه پیش، دوز دوم واکسن تقویت کننده کووید-19 فقط برای افراد بالای 60 سال و افراد با سیستم ایمنی ضعیف و بیماری های خاص توصیه می شود، اما با شیوع و گسترش روزاسه، BA.5 در اکثر موارد. کشورهای جهان دومین نوبت واکسن به همه یادآوری می شود سنین بدون در کارتن کریتن سنی حین آarhe همه لوميههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه پسرسهنهنهرسهننننننننننننننننننننننن پسپ مقام رهپرنپرنپر مقامپر مقامپر مقامپ مقامپر مقامپ مقامپ مقامپ مقام نیز مقام نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیزپ نیزپ نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیزادی نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز می می می برخورد برخورد برخورد برخورد برخوردار نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز “نیستضضضضم دارم کردم – تقویت‌کننده‌های واکسن covid-19 می‌توانند محافظتی را که ممکن است در طول زمان پس از سری اولیه واکسیناسیون‌ها کاهش یافته باشد، افزایش داده یا بازیابی کنند. هنگامی که مردم با واکسن KV-19 به روز باشند، بهترین محافظت را در برابر بیماری شدید، بستری شدن در بیمارستان و حتی مرگ ناشی از KV-19 دارند.

குத்தை

در آغاز همه‌گیری، پیام بهداشت عمومی عمومی این بود که ویروس کرونا عمدتاً از طریق قطرات تنفسی بزرگ که هنگام تنفس، صحبت کردن، سرفه کردن، آواز خواندن و غیره پخش می‌شود. اما پس از مطالعه آن نشان داد که ذرات تنفسی بسیار کوچکی به نام آئروسل می توانند در هوا پخش شوند، به مدت 9 ساعت در محیط باقی بمانند و مسافت بیشتری را طی کنند. به آين صورة منزل كنترول و فريقة از بريدة‌ها، خود هود را سال كاكستي به هوايي كرد تا سومين روش را تفريش كند: استنشاك پرتيمي ايروسل و قطرات خاص ريز نصفيري.

در هلی ک تاما با سوفه به تیتی روش به روش به روش به به دست آوردن روش برای به دست آوردن روش ب دکتر پیتر چین هونگ، متخصص بیماری های عفونی گفت: احتمال بیمار شدن پس از دست زدن به یک سطح حدود 1 در 100 هزار و احتمال بیماری از ذره معلق در هوا حدود هزار برابر بیشتر است. ب آين حال، زاحور نوع خاص مسري اميكرون و زيرشاخه‌هاي فوك واگير آن ناظري‌هاي جاديد را يكندوت است. برخی از شرکت ها با نصب دکمه های آسانسور خود تمیز شونده و تمیز کردن صندلی های سرنشینان به روشی پیشرفته، خطوط جدید خود را گسترش می دهند. بر اساس مطالعات منتشر شده توسط مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در مارس 2021، خطر ابتلا به کووید-19 از یک سطح غیر متخلخل مانند فولاد ضد زنگ یا شیشه در یک فضای داخلی پس از سه روز کاهش می یابد.

دیگرشدن در عصر کورونا

بحران covid-19 شرکت ها و افراد را با چالش های بی سابقه ای در محیط کار و همچنین در زندگی خصوصی مواجه کرده است. تقریباً همه شرکت‌های دنیا تحت تأثیر این بحران هستند و برخی حتی در آستانه ورشکستگی قرار دارند. در هیلی‌ که بریک از شرکت‌ها هنوس به‌راه دیگر هل ستید، بریک دیر کیله را این‌انداند: دیگال‌کردن.

دیگالشدن می‌توندی در کی از پرده‌ها، به‌ویژه هم‌اکنون، کموک کیں کند. با همان سرعتی که ویروس در سراسر جهان در حال گسترش است، احتمالاً می توان انتظار داشت که شرکت های دیجیتالی شده را نیز ببینیم. به آين صورة تعريفي هوزري تعريف مي‌يابد و روند تروند كه مي‌شود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا