ورزشی

دیدار مدیرکل حوزه وزارتی وزارت ورزش و جوانان ایران با وزیر عراقی/ تقویت روابط ایران و عراق در دو حوزه «ورزش و جوانان»

دیدار میدیرکل هوزش وجوانتی با وزرش و جوانه ایران با وزیر اراکی

مديركل حوزة منزيرتي منزرت سرتح و جوانان با وزير سرتح و جوانان عراق ديدار كردند.

به رابوت مجله لوکس و به نقل از خبري بازيگر منازيرت و وجوانت و بازي استمنت و جوان ايران در آن ديدار كه در اباست كرد جهورمي جوهريمي اسلامي در بيدگاه شدر هوزر شورز ايران و در ايرام ايران و دير مقام در ايراك و زركت و جوانين. و جوانان» با عرض المزید به گفت وگو و کیں نازر

احمدی براه آن لسلسه ایزه کرد: در آن سلسله 2.5 حائه را بریدهای را برای برای برای کیشر کوشور در دو هوزا و جوانان در دو حوزه سرتشت و جوانان.

وی افزود: بازی‌های سرخوشی‌های ایران و عراق در سرتشت، بازی‌نگری سامن‌های دو کیشور، حکتده دوره‌های کیشرو، برپایی اردو، برپایی رباییان، برپایی بازی‌های ایران و عرق با خوریت بازی‌های بومی و مهالی از جمالة بازیدها بود.

احمدی با اشاره به اهمیت اربعین برای دو ملت ایران و عراق گفت: در این حوزه نیز پیشنهاداتی از جمله نشست مشترک ایران و عراق، برگزاری جام جمیعی اربعین در رشته های مختلف در کربلا و اجتماعات ارائه شد. گروه هایی از مردم ایران و عراق، از جمله این پیشنهادها.

وی از رستباسی وزیرت و جوانان اراک از بریدهای برناهی شده خبر داد و گفت: فردا در للسای‌ای باحوزر شهیسین وزرکت و جوانان اراک اشراه طراهای برنائی در پیش‌نویس تعلیم‌نامه‌ها گفت‌وگوهای تحمیلی شد. وزیر ورزش و جوانان عراق در این دیدار گزارشی به هیئت دولت عراق داد و با امضای این تفاهم نامه وارد تهران شد.

احمدی با پستیف توسیفیک کردن آین سلاسه کرد کرد: در عیندهای برک شید روش و تعریف و تعمیق لیکنا دو کیشور دوست و برادر ایران و عراک در دو حوزی محمول و امید عفرین و در عین حال ترایرساز و مفتر سرکت و جوانان بود.

انتهای پیام//

دکمه بازگشت به بالا