حوادث

دومین زلزله بزرگ استان هرمزگان با بزرگای ۵.۶ رخ داد

فارغان استان هرمزگان با بزرگای ۵.۶ لرزید و این زمینلرزه بعد از زلزله فین دومین زلزله استان هرمزگان در روز جاری است.

به گزارش مجله لوکس، علاوه بر ثبت زلزله‌های ۲.۷، ۲.۸، ۳.۲، ۳.۳ و ۵.۳ در فین استان هرمزگان، فارغان این استان نیز با زمینلرزه دیگری با بزرگای ۵.۶ در عمق ۱۰ کیلومتری به لرزه درآمد.

بر اساس گزارش مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمینلرزه فارغان استان هرمزگان در عمق ۱۰ کیلومتری و رومرکز این رخداد لرزه‌ای در ۲۹ کیلومتری فارغان، ۴۲ کیلومتری سرگز و ۴۲ کیلومتری قلعه قاضی این استان گزارش شد.

انتهای پیام

گروه تحریریه مطالب حوادث

نویسنده حوادث با هنر روایتگری هستم. قصه‌گویی بازیگوشانه و قدرت تجسم آن را دارم تا خوانندگان را به دنیای جذاب رویدادها بکشانم.
دکمه بازگشت به بالا