اجتماعی

دستگیری فروشنده سلاح با ۳ قبضه اسلحه و ۴۰۰ فشنگ در شرق تهران

رایس پلیس فیلمین از کاشف سه کزبه صلاح غرم به همور کود 400 قطعه قلم در شرک تهران خبر داد.

بر اساس این گزارش، سرهینگ جلیل مقوفه در تشریح جزئیات این خبر گفت: ماموران کلانتری 147 با اطلاعاتی که داشتند متوجه شدند فردی وجود دارد که چندین قبضه سلاح و مقداری مهمات در اختیار دارد و قصد فروش آنها را دارد که بلافاصله موضوع در دستورکار به موضوع رسیدگی می شود. ماموران تیم عن کلانتری کار کریت.
وی با بیان اینکه ماموران پس از اطمینان از امنیت موضوع، مجوزهای قضایی لازم برای دستگیری این فرد را از مرجع قضایی اخذ کردند، گفت: دستگر و به مقر نصامی کردن. همچنین محل دستگیری این فرد نیز مورد بازرسی قرار گرفت و سه قبضه سلاح شامل یک عدد چاقوی جیبی و دو قبضه اسلحه شکاری با حدود 400 قبضه سلاح ماهیگیری کشف و ضبط شد.

موقوفه‌ای با بیان کہ کہ کہہے ہہے ہے ہے ہے ہے کے کے کے کے کرد کرد، گفت: این فرد مفورد شد کست فروش در سلام و امومات را حدال که پیش از هر کومایی بود.
رایس پلیس فیلم تهران بزورگ با یک به تصریف برای دستگیری و تصفیف وی به دادسرا گفت: تحقیقات از ماموران در این پرونده خاص همچنان ادامه دارد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا