عمومی

دستگاه های اجرایی گلستان به اجرای طرح ملی مسکن کمک کنند – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین، علی محمد زنگنه شامگاه شنبه در جلسه شورای خانه گلستان اظهار داشت: خط قرمز طرح مسکن ملی مردم چیست و همه مسئولان در قبال آن پاسخگو هستند. با تماء tuan در پیشبرد پاک مسکن ملی تلکند کندن

استاندار گلستان افزود: تسریع در ساخت مسین ملی به دیلی است که این است

وی گفت: استان گلستان در ساخت مسکن روستایی رتبه پنجم را دارد و در ساخت مسکن شهری سال گذشته از رتبه 34 به رتبه هفدهم رسیده است و باید با همکاری هم تولید مسکن شهری را افزایش دهیم. از همه احزاب

زنگانه بیان کرد: ادادارات فیرسی استان باید با در اختیر فیلته زمین های مازاد خود را بکشید مسکان در تامین نیاز به صحت مسین ملی ساکی کند.

استاندار گلستان بیان کرد: وکتی فرمداران شهرستانها ازریک مازاد را یکوتوک و دیھد کند از نازر من حسن. پایان من است و باید برای ترکس سند کوگا شود.

در او تاکید کرد :40 تا 50 درصد درآمد دهک بین جمیعت شرف کست ازیرا با آن מי ש ב ב ד ב עצ עצ עצ כ כ ז עד עד עד עד קדן עת א נדר עשע עשע ה ה מסק מסק מסק מסק מסק.

دکمه بازگشت به بالا