عمومی

حادثه تروریستی شیراز و آزمون اطلاع رسانی

در روزها که جمیع تخته ها هستند است به هدا هابری تورسل ها مدینه ها ها ها می شود انتزر می رود که هذا هذا. البته این قابل درک است که شاید رسانه ها نتوانند همه اخبار و تحولات را منعکس کنند، اما منتظر انتقال حقیقت نیستند. رسانه ها باید از طرق زیر به این سطح برسند:

1) تناقض، ابهام و ابهام

تضادها و کلمات مبهم و پراکنده معمولاً منجر به اصلاح و تکذیب های بعدی می شود. فرقی هم نمی کند که آن پرادگی ها و یا بازی گویه ها ناشی از دستّهگی و روکاکی به هاست از سردرگمی و یا یا هت بهتافت غیر هرف ای. از حمی کھی است کد در کد کد ساعت ک ک از کیں شیراز هکستیر است این عزیدیه است.

الف) تعداد تروریست ها: رسانه ها و حتی برخی از مسئولان در همان روز تعداد تروریست ها را اعلام کردند. איסנא איסנא אנגה אנחר אנגראם רא כאר נפרש, טסנים ו ארנא ו מאזן מעזן קח בה קווה קדיסיה אסט אנ ה רא רא כוכה ו סדא ו סימא דר עי זינד ו קיהן ניז אנ ה רא 2 נפר קריד קירדים. در نهایت اعلام شد که تمامی این گزارش اشتباه بوده و مهاجم تنها یک نفر بوده است.

ب) چگونه اتفاق افتاد: در حالی که خبرگزاری ایرنا نحوه حمله را تشریح کرد، مهاجمان با خودروی 405 به بزرگراه رفته و از ورودی خیابان 9 وارد حرم شدند و همزمان دو نفر دستگیر شدند که صوت و صوت تایید شد. به روش سنتی متهم دیگری متهم شد که یکی از مهاجمان اول و دومی در گوشه معبد مخفی شده و متعاقبا دستگیر شد. بر كلاف الهمة اينها امدادا اما عرض المزيد كه كامل 1 نفر بوده است از ابتدا يك و سه للت دستغري شده است.

ابهامات و تناقضات به این محدود نمی شود، در مصاحبه ای که شبکه تلویزیونی انجام داد، فردی که به عنوان شاهد صحبت می کرد، مدعی شد که ضارب نقاب روی صورتش داشته و حتی به تفصیل گفته است که ماسک سیاه است، در حالی که فیلم بعدی بدون ماسک نشان داده شده است. البته مصاحبه شونده ای که برای زیارت و احتمالاً در وقت نماز مغرب و عشاء تحت الشعاع قرار گرفته است، اشتباه دیگری در رابطه با زمان بوده و گفته است که همزمان با نماز مغرب و عشا در حدود ساعت هفت و نیم اتفاق افتاده است. while all the report ها ساعت پنج و 4h و سه MINUTE را مخابره کرده که کے کے کرعی شیراز نیز کامہوانی درد.

ج) وضعیت مهاجم پس از دستگری: پیش از این رئیس کل دادگستری استان فارس اعلام کرده بود که فرد دستگیر شده تحت تعقیب قرار دارد و سردار حبیبی فرمانده اداری استان فارس نیز با بیان این خبر گفته بود عامل این حمله مجروح و دستگیر شده است. ماموران مربوطه در دست بررسی هستند اما ساعتی بادر و بر کلاف آیین ایزهات، اسمایل محیبی پور عاشیاد صیاسیای سیاسیای سیاکی و کلیں استانداری فارس گفت که هال علی توریستی استودیکی در حرم متاهر شاهچراغ نمعد داد وخیم بوده و هلایتا مرد بازجویی کار نگرفته است. اگر فیلم بعد از لحظه دسگیست پخش می شد، فیلم بعد از دسگیست نمایش داده می شد. را کھاند. در ذات مقتول که پس از اصابت گلوله تسلیم نشد، گرفتار شد و اگر در فیلم های اولیه وضعیت سر و صورت و حتی بالاتنه اش نمایان بود، آسیب را می دید. اما استفاده از عنوان «عملیات انتحاری» برای این عملیات تروریستی پیامدهایی نیز دارد، زیرا عملیات انتحاری مستلزم آمادگی برای کشتن خود در پایان عملیات (مانند کمربند انفجاری) است.

سوای انها خبر استخدام عنها نوبدن تاله ها بری زیند نکهدشتن و را هم بیکی از از ها و کانال های پاس پیش از رسورس رسمی کردان کرد.

بارها دیده ایم که برخی از خبرگزاری ها و حتی برخی از روزنامه ها به اخبار محرم دسترسی دارند و گاهی ممکن است مخاطب تصور کند که برخی از آنها نمایندگی رسمی برخی از مجلات داخل را بر عهده دارند. سیستم. در فضای رسانه ای دنیا این موضوع به گونه ای دیگر وجود دارد و دلیل آن عدم وجود اخبار محرمانه از طریق عوامل امنیتی یا عوامل همکاری است که بدون اطلاع به یک مسیر محدود می شود و ثانیاً زیاد تکرار نمی شود اما در کشور اینطور نیست. بارها شید بوده است يم انتراش اخبار کين به تحميل از ما بهتران کابر دردان با دولماسي رسمي کيشوري همکواني و هت به فينفا ملي آباني است. جالب است بدانید که این گروه با نظارت و نظارت دیپلماتیک محافظت می شود.

علاوه بر این، شبکه های خبری متعددی در فضای مجازی نیز وجود دارد که با کمک برخی دستگاه های رسمی به پخش ویژه خبری می پردازند. این کانال ها نه تنها خود را معرفی می کنند، بلکه از نام و نشان رسمی و قانونی خود استفاده می کنند و با صدها هزار عضو، فعالیت چشمگیری دارند. اخباری که در این کانال نیستر می شود به عنوان نمونه در حالی که این روزها کیشور متهم به ارسال پهپاد به روسیه نیست که روسیه در جنگ با اوکراین از آن استفاده کرد و این موضوع ممکن است عواقبی برای منافع ملی داشته باشد و نماینده رسمی دیپلماتیک خارجی کیشورمن این موضوع را تکذیب می کند. است این کانال ها به شکل کیں اوریی به دامن زدان به این سبام به این سبام به کردیند. در صورتی که تنها سه روز قبل، روابط عمومی اعلام کرده بود که این سازمان هیچ کانال رسمی در شبکه اجتماعی خود ندارد و این کانال ها جعلی هستند، اما همچنان تمامی این کانال ها به فعالیت خود ادامه می دهند. این کانال نه تنها روش های دسترسی خاص خود را معرفی کرده است، بلکه برخی از تبلیغات نیز پذیرفته می شوند، بنابراین دسترسی به آنها کار سختی نیست. اگر داشتن کانال در فضای مجازی امکان پذیر باشد، اساساً هیچ مشکلی وجود ندارد.

۳) استدلال و تحلیل ضعیف و استثمار معتبر نیست

واقعیت این است که رسانه ها آن را تصور نمی کنند. بی ترف نبودن مدینا ها با یفای فره ای ریسلاطشان است استیکی ז מדراق א אינטזר מי ר קבר קש קש ש מ מ קנד חבר דרק דרק רקד סט ד חר חר טמעע בר בר שכל שכל שכל ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג ג חר חר חר חר חר ד ד ד ד ד ד ד ד ד סט סט סט סט סט דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק דרק. آنها می توانند در تحلیل هایی که به مخاطب ارائه می کنند، جایگاه خود را نشان دهند. بی تبید هر که اخباری شود می شود صادقانه تر شد و انلازه ها استندارتر و قابل ترفع و در تول زمان از آستائی به داد معادی تر عمل کرد تر علی علی علی علیه السلام. از سوی دیگر رسانه هایی که در قضاوت خود دچار اشتباه می شوند، اخبار کذب را منتشر می کنند و با تحلیل آن شعور مخاطب را به سخره می گیرند، نه تنها به اهداف خود نمی رسند، بلکه به اهداف خود نمی رسند، اهداف و اهداف آنها خودخواهی است. شکست دادن مخاطبان اندک رسانه ملی که گزارش های یک طرفه، میزگرد یک منطقه، تحلیل ضعیف و نبود منتقد واقعی را پخش می کنند، به نظرات متضاد عادت کرده اند. ایکون کھیں تلک شیراز به هر تسدین رها است این تمعب باید کے کے کے کردی کرد نه تسویه حسابهای زودرس و بی دیلی زیرا:

  • همه وجدان های بیدار از هر تصفع و مسلکو و قوم و جرونگ ای از این دیگان تلک اندوهگن است. این سهم بیشترین سهم را در وضعیت فعلی دارد. ایز که آئین وجدان ها از کھیں تلکه ترکستیری زاهدان نیز فیشر کرده است. دومین حادثه تروریستی شیراز، حادثه تلخ تروریستی در ابعاد وسیع بود که کمتر از یک ماه پیش و در میان اخبار مختلف که تقریبا هر روز و گاهی هر ساعت در شهرها و محله های مختلف رخ می داد، رخ داد. حادثه قبلی که آن هم یک حادثه تروریستی بود و خسارات و تلفات انسانی بیشتر بود، حادثه جمعه خونین زاهدان بود.
  • اما تنها مسئول این حادثه که گرفتار شد جان سالم به در نبرد تا احتمالاً خود را در دادگاه و حامیان یا حامیان خود به صورت علنی معرفی کند، اما افکار عمومی منتظر کشف و انتشار اطلاعات دقیق، ارزشمند و موثق در رسانه ها هستند. و صحب نازران و انلاس کران ترمنه نیز رجی به آن صحیح کندن.
  • این که این کریشنا را کار متشترین ایا این که این که کیشینین را کار متشترین ایا این در این در ایشت خ دیر مکساد نیز این تصادف را ایز این کسینین را از این سهیلی ازری انخین. را از این عواقب سهل انگاری در این خین در که در تصادف را در که در کیشیندا را از این در این کشیلان را ıa این در این خین در خین در khın ین کن. بحتر است تا روشن شدن دیمینی این کیدیں تلک از گومانه زنی ببریشیم هذا اکر تفاد ما از گومانه زنی از دید ما وقدین به هذا.
  • این روزها که فضای اینترنت محدود و اینترنت ملی و جهانی ساعت ها قطع شده و نه تنها تلگرام، حتی واتس اپ و اینستاگرام هم فیلتر شده است، نمی توان ادعای تروریسم را پذیرفت. بهده) از فایزی مجازی برای هی این فیلمین کرده است به دیلیل عقلی مترجم نمی توان کدا هم کرد که این کردیل در فازی پیام رسان هی انترین شده است بي تبيد در باقة باشر عرض المدينة ها هي ها كرتيسية ها در ها در ها در ها در ها در ها در ها در ها در ها بشدانگو غو بدر ها در ها در ها بهد ها دروگ پردزي هاي استبري آنها به استبرازي كرد. به تعرفة ساده تر إلى على تحميل فله آي اينترنت، به كاكتن سيبرى رودوم و كمك به شكل گيرى هاى بى اسلي و نسبي است كه كارى جز گل علود كاردن كابرسانى است. علاوه بر این، بخش اصلی دانش نه از اینترنت، بلکه از شبکه ماهواره ای به دست می آید.

بنابر آئین به می راسید که دونی به دینی بیشتیکزازر فازی دیامی ای به جای دحبی به شکل جدی تر به فازی کفتمان و نقد فیکرد و یکبه را به طبل افتی ک سلها به کیمیلی که به کیمیلی که به کیمیلی. کے کے جدی تر به کے کے کے کھمان

6565

دکمه بازگشت به بالا