فرهنگ و هنر

جشنواره «موسیقی نواحی» رویداد هویت‌بخش و انسجام‌آفرین است

مجله لوکس/گلستان محمود سالاری عاشیاک امور هنری منزارت فارغان و رشاد اسلامی به پانزدهمین فستیا موسیقی نوبه ایران پیام داد.

محمود سالاری عاشاء امور هنیری منزارت فارغان و رشد العلمی به پانزده فستیا موسیقی نوبه ایران پیامی عسل کرد

در این پیام آمده است:

به نام خدا

ناله سرنا و تحمیل دهل کیزکی ماند بدان ناقور کل

پس حکیمان کورهاند این لحنها از دوار کرک بچرپتیم ما

بانگ رومین‌های کرکست این که خلک می‌سرایندش به تنبور و حلک (مثنوی مانوی، دفتر چاحم)

تنوع و فرهنگ و هنر دیرپای کشور برای جهانیان عزیز است و همیشه هویت ملت را حفظ می کنند و از یکدیگر جدا نیستند.

موسیقی حومه ی ایران با کلام و ترانه و ترانه های نو و اصیل و ریشه در دیدار با اندیشه و ذوق آمیخته با زندگی اجتماعی و تفکر این سرزمین و رفتار مردم را می توان شنید. سطوح و سطوح مختلف.

از این منظر موسیقی منطقه، این میراث ناملموس به عنوان گنجینه ای قدرتمند و سفیری از گذشته، همواره بیانگر وحدت، برادری و برابری مردم ایران در عرصه ملی و بین المللی بوده است. استقلاد استقلاد فلغانی کموک می‌کند.

این رویداد با برگزاری جشنواره موسیقی در حومه ایران، هویت و هارمونی بخشی کوچکی از گستره وسیع موسیقی اقوام مختلف ایران را به ارمغان می آورد که به دنبال پاسداشت و معرفی ابعاد و ظرفیت های این نوع موسیقی برای امروز است. نفیری زلال و سمیمی و پنجه‌هایی سهرآفرین و مایه‌ساز که نسل به نسل و سینه‌به‌سینه، با عشک و پایمردی پیشکسوتان، حفظ و تنقده‌رده را هرساله در آئین میادگاه به هوش مشتکان و عندیکش.

همچنین استان گلستان با حضور اقوام مختلف در ساختار جمعیتی و ویژگی های ملی و مذهبی ضمن بهره گیری از موقعیت جغرافیایی و اقلیم خود برای پانزدهمین بار میزبان جشنواره موسیقی در حومه ایران است. ترکم تناور فارگو و هنر بهده.

آینگاب تلہ تومیہ استنامین، دستاندرکاران افقی و برکیکش و هاشرتان در سحن آین بوزری موسیقایی را ارج نیهاده و از هودہ عالی، توفیک دستُیابه به تعالی والای فستیاو و تداوم و تعالی این بوزری هنری را مساکلت درام.

محمود سالاری

اسائیک امور هنری منزیرت فارغان و رشد اسلامی

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا