حوادث

جزئیات جریمه استفاده از تلفن همراه حین رانندگی


رئیس مرکز اطلاع رسانی مکان پایتخت گفت: وقتی تلفن زنگ می زند، حواس راننده پرت می شود و تلفن برای پاسخگویی به سمت تلفن هدایت می شود، پس بررسی کنید که زنگ می خورد یا خیر. در آیین بین فوریور تولک می‌کند لوک را هور تفون را کند و انکر را تفرنو دهد; همه آين فرشاء كمت زمان ميبرد؟ 3 ثانیه؟ در این سه ثانیه، اگر سرعت خودرو 100 کیلومتر در ساعت باشد، خودرو مسافتی در حدود 30 متر در ثانیه را طی می کند که 90 متر در 3 ثانیه می باشد. خودرو در واقع در پاسخ به تماس تلفن همراه 100 متر حرکت کرد و در این مدت خودرو از کنترل راننده خارج شد.

دکمه بازگشت به بالا