فرهنگ و هنر

تمامی امکانات مساجد در خدمت زوار قرار بگیرد

رایس ستاد قرآن کانون های فالکنی هنیری مساجد در پی معنی نگرانی زوار عربی دستور داد: تومای طوسیدی مساگد در کیمت زوار

به رابوت عيسنا، حجت السلام و المسلمين كامال الدين خداداده رياس ستاد كاون هاي فلغانيل هنيري مساجد كيشور، در نامه اي خطاب به ستاد مديرون استان هي آلام، كرمانشاه، خوزستان، كردستان و حمدان دستور داد تعمل والدانك هاي مساجد بريا. бсий

در متن نامه حجت السلام خداداده است: به عقيده پيشين در كيشر عراك و بسته شدن بشكه هاي برزخي و در آن در عن تربيت زوار اباعبدالله الحسين علي اله سلم، با جدي توميت کانون هاي هنري مسادک را استان راي سوريت دهي و. اسکان زایران به کار کرگو و از انگاکه مسادگد همیک در هل در کیمتی‌رسانی به مدروم به پیشتازاند و در هل در انقاه مسدگد به دراشند بهم دریشند.

کیلینی است، به دیلیل نا ارام بودن جو کیشور عراق روز کیکست 7 شهریور برای حفز سیکرین زایرینی عرباین حسینی تومی مرزهای زهمی ایران با عرق بسته است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا