اجتماعی

تغییر در دستورالعملهای محاسبه شاخص کیفیت هوا / اضافه کردن آلاینده های جدید به شاخص ها

مدیر واحد پایش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به تغییرات در محاسبه شاخص کیفیت هوا اظهار داشت: از این پس باید غلظت آلاینده های دی اکسید نیتروژن به عنوان آلاینده در این شاخص در نظر گرفته شود.

محسن روشنایی در مصاحبه با مجله لوکس وی با اشاره به اینکه هر آلاینده هوا از استاندارد خاصی برخوردار است ، گفت: این استانداردها دارای تعداد کمی و اندک هستند که کمی غیرقابل درک است. بنابراین ، به جای استفاده از اعداد عادی ، از نشانگرهایی استفاده می شود که به صورت تصادفی هستند و نه عدد واحد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال برای آلاینده های استاندارد غلظت های مختلفی وجود دارد که بر اساس آنها شاخص ها 50-50 (دامنه خالص) ، 100-51 (دامنه قابل قبول) ، 150-101 (دامنه ناسالم برای گروههای حساس) ، 200-151 (دامنه ناسالم) است. برای همه) و 300-300 (هوای بسیار ناسالم) گزارش شده است.

آلودگی آلاینده های PM2.5 شدیدتر می شود

مدیر واحد پایش شرکت کنترل کیفیت هوا در تهران در ادامه توضیح داد: تغییر در دستورالعملهای محاسبه شاخص کیفیت هوا اعلام شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست روش جدید برای اندازه گیری PM2.5 (کمتر از 2.5 میکرون ذرات معلق) را تغییر داده است. تا سال گذشته ، مقدار مجاز آلاینده ها در هوای پاک 15.4 میکروگرم بر متر مکعب بود ، اما از سال جاری به بعد ، میزان غلظت 12 میکروگرم بر متر مکعب در نظر گرفته می شود.

به گفته روشنانی ، محاسبه شاخص تعداد ذرات زیر 2.5 میکرون علاوه بر تغییرات تمیز و قابل قبول تغییر کرده و در گزارش دادن هوای ناسالم به گروههای ناسالم و حساس به هوا سختگیرتر شده است.

اعلام غلظت دی اکسید نیتروژن به عنوان شاخص آلودگی

وی خاطرنشان کرد: از امسال به بعد ، غلظت آلاینده های دی اکسید نیتروژن به عنوان شاخص آلودگی ارائه می شود. مطابق دستورالعملهای جدید برای محاسبه شاخص کیفیت هوا ، اگر دی اکسید نیتروژن با مقداری کمتر از 200 محاسبه شود اما غلظت آن در روز معین بیشتر از سایر آلاینده ها است ، باید به عنوان شاخص برای آن روز در نظر گرفته شود.

مدیر واحد کنترل شرکت کنترل کیفیت هوا در تهران در مورد آلاینده دی اکسید نیتروژن توضیح داد: دی اکسید نیتروژن یکی از ترکیبات اکسید نیتروژن است و از منابع مختلفی از جمله منابع سیار ، نیروگاه ها ، اهداف خانگی و تجاری ، صنعت ، ایستگاه های پرکننده و غیره ناشی می شود. . آنها تولید می شوند.

وی نمونه ای از تغییرات در شاخص کیفیت هوا را یاد گرفت: به عنوان مثال ، در آوریل گذشته در کل 21 روز روشن و 10 روز هوای قابل قبول وجود داشته است ، اما اگر سال گذشته کیفیت هوا مطابق با روش جدید محاسبه گزارش شده باشد ، شاهد 4 روز هوا خواهیم بود. ما تمیز بودیم و هوا برای 27 روز قابل قبول بود.

تغییرات در انتشار ازن و دی اکسید گوگرد

روشنانی اظهار داشت: روش های اعلام آلاینده های ازن و دی اکسید گوگرد نیز تغییر کرده و دقیق تر شده اند. غلظت ساعتی آن در یک روز محاسبه می شود و به عنوان شاخص دی اکسید گوگرد در نظر گرفته می شود.

مدیر واحد پایش شرکت نظارت بر کیفیت هوا در تهران با اشاره به اینکه از روشهای جدیدی برای اندازه گیری آلودگی ازن به همین روش استفاده می شود گفت: این امر باعث می شود تا پس از آن با شاخص های اضافی آلاینده ها مواجه شوند.

وی در پایان با بیان اینکه اندازه گیری آلاینده های PM10 (ذرات کوچکتر از 10 میکرون) هیچ تفاوتی ندارد ، گفت: “دستورالعملهای جدید برای محاسبه شاخص کیفیت هوا براساس استانداردهای بین المللی و تأثیر غلظت های مختلف آلاینده بر سلامت انسان است.” است.

پیام تمام شد

دکمه بازگشت به بالا