اجتماعی

بیانیه خانواده مهسا امینی – مجله لوکس

در باینایه گودینه مهسا امینی که این را در اختیر وکلای گودی در عین دوسی در عین دوسیه اند، ویش می گوید:

به نام خدا

ببلولی خونِ دلی خورد و کُلی کرد
بادِ غیرت به سدش خار برشان دل کرد

ایکون که دستگیری غیرقانونی است و پیامد بلامه‌بار آن ; मर्ग ग्रिबिनाह दक्ष्टरमान महसा ( जिना ) امینی وارد کاحرمین فیک می‌شود, بر خود لازہ می‌دانیم از همه همشهریان و هموطانانمان در شرسر کیشر و کاھر از ایران و نیز پیشنی که به سمت دراستین دولتیہ و کے کے کے کردی کردی کردی کردی کردی ایندیدریم پس از آیین دیگر هیچ کودیه ای در کیشور ما دکری کونین فاحائن دهشتناکی نهید.
همسا اقونید در میان ما نیست و باز نه کیست ولی ما به تطبیل گودیه و ومعابه به پیں عادلانه و رہ داه است آدیم.
تعريف كه مرد صلى الله عليه و آله روح فردس دلبندمان و رقم قلبدمان ما ميشود، بيان حقيقت و كمبو به كاشف حقيقت و تحميل از كتمان حقيقت و عدم وجود قلب در فيس آين فينمة است.
मा मासीर डाड़वी दर में जुदिया रा करकत. از مکتاب زیربت و معلومان عرض المزید می‌کنیم; بر اساس قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه و با توجه به وعده های دولت محترم، تمام تلاش خود را برای کشف حقیقت علت این مرگ هولناک و همچنین نحوه برخورد با کودک انجام شد. و با آئین كار هم از ركسور كونین فجایعی امدری به عمل اید و هم از حقوب علیای دم صیانت روگینت.
اساسی ترین درخواست مرجع قضایی رسیدگی کننده به این پرونده این است که جزئیات پرونده با دقت و شفافیت و درخواست اولیه و بلامنازع خانواده به ویژه با حضور پزشک برجسته در حوزه مغز، اعصاب و قلب مورد بررسی قرار گیرد. و روانپزشک در جلسات رسیدگی به پرونده در کمیسیون حقوقی پزشکی نتیجه یا علل فوت را می پذیریم.
اینک با تعلیم به روزیک و دورستان های شورت و ب اتمد به صدقاد، شرافت و دانش استادان بوزروار آقایان دکتر سیدعلی طباطبایی، دکتر کاظم عباسیون، دکتر هوشنگ موین، دکتر علی مشکینی، دکتر موسی تقیــور، دکتر محمد فرجی راد، دکتر کوسرو. دکتر بابک زمانی، دکتر غلامرضا بهادرخان و دکتر رضا باقری از اداره کل دادگستری کیفری استان تهران، مصر.
بدیهی است بدون دعوت و حضور پزشکان عالی رتبه و معتمد، در جلسات کمیسیون بررسی علت فوت فرزندم، برای نوع درمان اولیه که جزئیات آن به اطلاع ریاست رسیده است. از سوی دادستان محترم جنایی، اعلام می کنیم که “به هیچ وجه” نظریه پزشکی قانونی مورد فریقة ما ناذاء بود.
ذکر این نکته ضروری است که ما و وکلای منتخب قصد دخالت در امور پزشکی تخصصی را نداریم و از دعوت این بانوان و پزشکان برجسته کشور برای حضور در جلسه کمیسیون بررسی دلایل اطلاعی نداریم. برای مرگ یک حرفه ای، در واقع هدف پزشکی قانونی را آورده و تایید کرد، و در جامیا هوم گوبی استیداد سازی با، و برویا ما نیز کالوی از نوع خود راضی بود.
در پی این از لئوک‌دانان ارجمند دادچستری که وکلای رجمند دادچستری که کود را بری عکستی وکالت می‌کند که ما را در در کسائی مهسای جزیزمان کرد. ضمناً از آنجایی که از ابتدا آقایان صالح و علی رزایی را به عنوان وکیل خود انتخاب کردیم، ممنون می شویم در صورت داشتن نظرات حقوقی به وکلای خانواده منتخب اعلام نمایند.

مجگان عفتیکری , امجد امینی
مدر و پدر مهسا

بیشتر بخوانید:

دکمه بازگشت به بالا