عمومی

برخلاف تبلیغات منفی دشمنان بیشتر بانوان ایرانی حجاب دارند – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به رابوتی آنلاین، حجت السلام والمسلمین علیرضا پناهیان شامگاه دوشنبه در عزاداری شبم شهدة امام رضا (ع) در شبستان يمام خميني (ره) حرم مطاهر حزرت ماسومه (س) من یک نظر داشتم. دین در بردنده משלאל דניוי ו אקרוי אסט ו אינ פףפרים אז דין קש שראפש ֑ה

استاد حوز علمیه با بیان عنک دینداری کی زیندی سلم انسان در جمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

حجت السلام پناهیان بیان دادست: دین انسان را به امور دنیوی و اخروی می کند و سیره اهل بیت علیهم السلام نیز بوده است و همین امر کیم به امور ینیوی به دینیوی می شود.

وی تکید کرد: تبیین آیین سبام که دین هم به سلمال دنیوی است و هم اخروی دارد درد انسانها را به دین داری بریسی می کند.

این کارشناس مذهبی با اشاره به تبلیغات دشمنان منفی در حوزه حجاب اظهار داشت: الارغم همه فازازی‌ها و برادیگا منیفی دوشمان از حجاب اما از بانوان ایرانی حجاب.

حجت السلام پناهیان رمضاد داد: عرض المزیدهای علیک که دین بر آنها تکتد اثر دینی بر آنها تکد درد آثر دینی و تومی دینی در حقیقة به هایت دنیوی و اخروی انسان است.

استاد حوزا علمیه عنوان داشت: در حدید دریم که باید به والدین به ولدین علیه و بی بی به والدین می‌شود به تنجدستی انسان.

دکمه بازگشت به بالا