عمومی

این یک یادداشت نیست، شکواییه ایست علیه مهدی تاج

دادستان مستدان، سازمان انسیقی کل کیشور و کمسیون اصل 90مجلس!! البته در جریان روند قانونی قرارداد سرمربی سابق تیم ملی فوتبال که درگیر پرونده ویلموتس در اتحادیه بین المللی فوتبال است، چیزی جز عدم کفایت برخی مدیران در زمان ورزش وجود ندارد. و در راس فدراسیون فوتبال که پیش از روشن شدن مسائل و مشکلات گذشته و در حال حاضر نادرترین مورد ممکن است.

علاوه بر آیین نامه های حاکم بر رویه های رسیدگی به امور مالی در چارت سازمانی فدراسیون جهانی فوتبال، برخی مقررات کیفری نیز نیازمند رسیدگی به این پرونده و روشن شدن دلایل است.

در حالی که مستند به وظایف سازمان بازرسی کشور است، وظایف تعریف شده برای کمیسیون همانند وظایف دادسرا و مقررات کیفری حاکم بر رفتار و عملکرد مدیران و مسئولانی است که به نحوی با بودجه مرتبط هستند. از کشور عمومی و کسب درآمد است. انگونه چخ بیکه کیش به سمت عکس فوتبال در فرار از حیدونان کیشور آنگونه چه بیکه کیشور است.

چه بسا برخی در رد این نظر و دفاع از عملکرد مهدی تاج به قوانین و اساسنامه فیفا تکیه کنند که پاسخ به این موضوع طبق همان قوانین معتبر نیست، جز اینکه حجم واعظ و نحوه قراردادی انجام می شود که چنین فاجعه ای را انجام می دهد. معرفی شده و در بند 1 ماده 12 و ماده 19 اساسنامه فیفا به شرح زیر آمده است: اعضای فیفا باید مسائل و مشکلات خود را به طور مستقل حل کنند و تحت تأثیر شخص ثالث قرار نگیرند. مراجع قضایی فیفا ابتدا وجود دارند که دعوای دو طرفه به عنوان اعضای فیفا شناخته می شوند سپس تعریف بازیکن/مربی/بشگاه و.. در عبارت ذینفعان بیانگر عضویت شخص، موسسه یا سازمانی است. یک فدراسیون یکسان نیست دارای علایق و روابط مشترک با فیفا است که به طور مشخص شامل باشگاه ها، بازیکنان، مربیان و لیگ های حرفه ای می شود، بنابراین در تعریف فیفا افرادی که مستقیماً در ارتباط با فوتبال تعریف و شناسایی می شوند شرط اصلی و لازمه ارتباط مستقیم هستند. کنک دوم 19 در تفرین استقلاد عصرکل می کند می کند: هریک از باد باد در کرون امور خود بوده است و حتر آن کریں این نامه ایندیبری در مده2دایره شمل رسول را تمده 2دایره شمول را تمده به ماه بازی ها و رفیفه ها دانسته مده3 محدوده افتناقی. این نامه را شمل فیفا ها، مقامات و.. که تعدیل کرم و تقلب دارد آنشا حکم کرد و در همین راستا مده 6 تائیدت های کے کے کے در رہتکن/توبیخ/غرفتن مقام و…را برای متکلفین در کھر کے. دوم ايين نامه رجعيب به تفريفي و مصاديق تخلفات عنه شده است كه مده 11-18 به مصاديق تخلفات هذا دارد دارد درد درد درد درد درد دارد: بازيكن يا عمل محلي براي جعل ورق بازي و… فدراسيون است. مسئول مجازات به مقررات اشاره شده است، ماهیت قوانین فیفا تنها زمانی قابل اجرا است که موضوع و اختلاف نظر مستقیماً با موضوعات حول محور فوتبال مرتبط باشد، بحث این است که حتی اگر نیاز به فوتبال شخصی نفر سوم حق ورود به تاپیک رو داره و چیزی که مهمه اینه که میلیاردها دلار نیازه!! .

در بحث شناسایی مسئولیت ها و وظایف مدیران دو وظیفه قابل بررسی است به این معنا که مدیران نهادها و دستگاه های عمومی اعم از دولتی و غیردولتی دو نوع وظیفه دارند. کلف اشتباه آنزامی یا ادارری تفتیفنی می کند اما شکل دیر تواوعیف یشنا و فرشت از دوکھو و اپتشیرت استانی مدیر در سموله تحت منزید اما در کالف تکالیف عمهی کہ. بنابراین با توجه به صلاحیت مراجع قضایی تعریف شده در بندهای 52 و 53 اساسنامه فیفا، تخلف مدیران در زمان اجرای قرارداد توسط فدراسیون هیچ ارتباطی با سوء مدیریت مدیران فوتبال ندارد. با توجه به اینکه در این بند از قانون تخلف اداری-اداری وجود ندارد حقوق اسلامی، قانون مسئولیت مدنی و قانون رسیدگی به تخلفات اداری… بنابراین در صورتی که مدیران فدراسیون فوتبال بر اثر مجازات کیفری در این بند ثبت شوند، کلیه افراد مشمول قرارداد بر اساس مقررات حاکم بر مجازات اسلامی در مبحث 12 و 13 قانون مجازات اسلامی (مواد 597 تا 606). و قائدة کونین روسل ننگینی ناشی از کاسور و بی مبالاتی یشان از جنت کاکسیب و رسولین دینی لاسبین وتکلفات عدیرو و…جبران کساسارات وارده منیزیم فرض شده است. تعریبای است که در نازر کود می شود.

در همین راستا نهاد نجملی می توان به نمع استقبل های فوک تفریح ​​هسب الامر مقام معازم لعب و یا به دستور ريس قوه جديريه و یا درخواست کنید رئيس جمهور و یا کمیسیون اصل نود ۹۰ قانون اساسی مجلس شوری اسلامی و یا بنا به دیگر وزیر یا فاصلی داشتان آخیربت زیربت کرد کرد . سازمان بازرسی کل کشور به‌ویژه در مؤسسات غیردولتی، دولت موظف است موارد تخلف را به وزیر و به‌ویژه مقامات اداری و مالی، به مراجع قضایی، رئیس قوه قضائیه اعلام کند. و در موارد ارجاع به کمیسیون.

وقیل دادغستری-شیراز

دکمه بازگشت به بالا