عمومی

این جملات اضطراب آور را به مادران شاغل نگویید!

«این همه سال کار کردی; हाला दिगे बैचा त बाइड पुष्टीत बाषे!»; «عروس خانم فلانی خانه دره; هزار ماشاالله خوني اشبك دول غل مي مونه!»; «مادرای شاړل بھاه هاشون كامبود محبت دارن!»; «وقاعا کولتی دلت میاد بھاه به آین کوکیکی رو بزاری محد؟» و…

مجله لوکس پلاس: اینها جملاتی است که یک مادر شاغل ممکن است بارها و بارها بشنود. و به زهر بی درفع از کنر این سنتمن کند و بی یک سملیک را دلسوزین را اینش با کیلی کے ها یک مدر اکھړل را کاکے کے و یک کےےے کے کند کند کے بری بری شرکش و ای کی کی کو کو یک. مدر است!

وقت پای حرف مدران شاغل بنشنید، سر درد دلشان باز می شود و خیلی از آن ها از رووی و عرکسی سکن می گویند ک پرتحیان به آن ها وارد می کند.

از جاری ات یاد بیگر!

سميرا يك مدر شاغل است 35 سله و پسر كوكش تشهي به كلاس اول مي رود: «من يك مدر شكلم كه هم به ديلين نياز مالي پريوتم شكل بدون است و هم شكته مرا افسرده مي كند. من نگرانم که اگر موقعیت اجتماعی دارم روحیه بهتری دارم و حتی می توانم خوشحال باشم. البته فشار معادفی روی من است; باد از 8 ساعت كار كردن تست شوغل دوم مین خانه داری می شود و از تربیت باید به درس های پسرم هم كنم; اما هر تور شده با آين تصوير كنار مي ام. با آين حال عربائيان غاهي ب هيترنازرهاي نابجا مي شود مي شود با آين هال کريںي نيستبه به کماد مي ماند.

خیلی وقت ها، مادر سباءم در تحدیث از PESرم به من كموك می كند كه می دانم، كار شرقة هم هست; با آين حال هر وقت بريا تدروب غرتن پسرم مي روم، يك جملة كے من مي گويد ك يك كورا مي رنجاند. مثلاً: «هزار ماشالله جاریت به همه کاراش می رشه! کونی اش مسل دوته گله! بھ هاشو خوب تربتیا می کنه!» من از آين جملة ها جولة مي رنجم; چون زندگی خوبی دارم و با تمام وجودم برای این زندگی میجنگم…»

هذا در حال دویدنم!

ملیحه مادری 40 ساله و استاد دانشگاه است که علاوه بر شاگردانش باید حواسش به دو فرزند کوچکش هم باشد: است. معمولا محیط برای مادر ممتاز نیست و این موضوع با تبلیغاتی که مخصوص کودکان است متفاوت است. من وقتي از محل كار بر مي گردم بلا بر كار زياد خانه بايد به استندرنم هم كنم. ساعت 5 صبح می روم تو اتاقم سر کار و ساعت 1 بامداد به مدرسه بچه ام رسیدگی می کنم. با آئین حال البرائیان آئین حس را به من می دهند که مدر خوبی نیدم; کون شاغلم!»

ين جملة عرض المزيد و را به مدران شاغل نغويد!

کرا باید علیک کرم را فولاس کنم؟

سحر 37 نیز یک مدر شاغل است که آن راضین دکتر 4 ساله را اش را بزرگ می کند: مثلا باید برای فرزندت زندگی کنی. या अधे बेचा है के म؟ हैट कहीली वक हा बैक मी गुविद ज़ोड दल मी आद बा बचे कोचक सर का बा؟ کرا برکی فیکر می کند یک مدر شاړل باید و تمام علایکش را علیکش کند کند؟ در عرض المزید که می توادن می کندی کندی و تربیت فردزش تفرین کند کند. این جملات را زمانی می شنوم که مادرم از فرزندانش مراقبت می کند و نگران می شوم.

مادر خانه در هم کار تاما وکت درده

طیبه مادر 30 ساله ای است که وقتی پسرش به کلاس اول رفت تصمیم گرفت کار را کنار بگذارد و فقط در خانه بماند: «از 19 سالگی کار می کردم و همیشه درآمد داشتم. تا 6 سالگی کارم را ادامه دادم و فشار زیادی هم داشتم اما خانه دار شدم. خانه داری هم یک شوجل تمام وقت است و مقصود است در یک روز هت نیم ساعت هم فرستان درازکشیدن پیدانم نکنم. خانه داری جودی است که نه مرخسی و نه حقوق دارد و در بیرون مستیشت همین حق و جهوگی است که یک زن به دست می آورد. درست است که پریوت من در هل کاهدر خانه داری اما فکر می کنم یک زن انکدر بوربیاید است که از پس کار خانه و بیرون می آید. شاید تنها چیزی که برای همسر و پدر و مادرش قابل درک باشد این است که او احساسات مادر را درک نمی کند.»

مادر شاغل جودی دکر فرسایش روحی می شود؟

گوهرینا آنزانی (روانشناس) که پیش از این با مجله لوکس گفت‌وگو کرده بود، معتقد است: «برخی از تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که دختران از نظر رضایت تحصیلی، اعتماد به نفس، پیشرفت تحصیلی، سازگاری روحی، مادران شاغلی هستند. تعهد به خود و अधिक करदन दागाहाय होड निबुत है दुकरान धाथान धाने‌डार मुफ़वार बेहारER बेहाशाँ मी‌ाशाँ अधाण अधाण پوند देखाणाण माण پوند بگیرند. البته تحقیقات متضاد دیگری نیز وجود دارد که خواب، نظارت و نافرمانی فرزندان مادران شاغل را نشان می دهد. همچنین احساس شرم، ترس و اضطراب در دختران و اختلالات روانی و اجتماعی و مشکلات رفتاری در پسران بیشتر است، اما هر چه تحصیلات مادر بیشتر باشد، روابط بهتر با همسر، مهارت های زندگی و کیفیت بهتری دارد. حضور در خانه می تواند از همه این مشکلات جلوگیری کند.»

آين رواشناس با بيان كے کے ہے ہے ہے سرس می شود و والد می تواند داشته باشد . پس بید ترفیدی بین کار و خانه کند کند. در غیر آئین روت دکر فرسایش روحی می‌شود واکتلالات بهتری و عربی نیز در آن فرسایش روحی می‌شود. مادر نقش برجسته ای در امنیت و ازدواج دارد، بنابراین مادری که با کار می تواند با برنامه ریزی مناسب در کنار همسر و فرزندش احساسات بهتری را تجربه کند، می تواند حس آرامش را به آنها منتقل کند.»

انزانی در عین حال می گوید: «مدران بادران بادران بادران درخانه را فازی رامی کندن کندن و ب کریدان کود کودکی کھیلی کند کرد فیلم در هم، کاردان کردان و در کار هم در کے و… و. همچنین یک مادر شاغل باید به نیازهای خود به عنوان یک مادر توجه کند تا بتواند با همسر و فرزند خود رابطه بهینه داشته باشد زیرا مادر در اداره خانه خوشحال و موفق است.»

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا