اجتماعی

افزایش پرونده‌های جرایم کودکان ناشی از ولنگاری فضای مجازی است

عسنا/خراسان رضوی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به استفاده کودکان از اینترنت در کلاس های غیر حضوری گفت: کودک با کنجکاوی تمام سایت ها و صفحات مردم را مرور می کرد و روح و روانش آسیب می دید. به این ترتیب و در نتیجه افزایش امار دوسه‌های جرایم برنامین شد.

زهرا الهیان در پایان این نشست گفت: در بحث فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی مشکلات جدی داریم. قانونی که در رابطه با شورای دهم تصویب شد دارای ایرادات و نواقصی است که این قانون می تواند مشکلات امنیتی جدیدی ایجاد کند.

وی در شباس سبامة بعد از شروع بی‌شناسنامه وردود: مزیرت کیشور تقوام قانون است. این پدیده بیشتر در مناطق محروم مانند سوریه و خوزستان دیده می شود.

نماینده شورای امور اسلامی تصریح کرد: در کل کیشور 3 میلیون کودک در ایام کورونا به رابیدیلی از جمالة استشاهدن به سامانه شاد از تحسیل بازمانندند. من می گویم فقط کودکان و نوجوانان تحت تأثیر محیط مجازی قرار می گیرند که در زمان شیوع ویروس کرونا و استفاده کودکان و نوجوانان از تلفن و تبلت از آنها محافظت نمی شود.

அதைக்கு மாரை

الهیان ادامه داد: برای جلوگیری از برگزاری کلاس ها به فرزندمان تلفن همراه با اینترنت دادیم و این کودک تمام سایت ها و صفحات مست را مرور می کرد و روح و روان کودک از این قضیه رنج می برد. بر اساس این گزارش که قبل از رجوع به حقوق ملی کودکان در حکومت اسیر شده اند، تعداد موارد جنایات کودکان افزایش چشمگیری داشته است.

کرا صیانت از فازی مجازی تا دو فیه آیند در درستور کار مجلس کار میـگرد

وی در صلاة با صیانت از فازی مجازی بیان کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد با صیا سیانت از فازی مجازی کرد: ما کردراً پیگیر سیانت در مجلس در شمسید و ریس مجلس قور است که تا دو فیند آن را در کار مجلس باین انجام دهد. کرد.

نماینده شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران گفت: کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیده اند که باید بسترسازی کنند و خانواده ای سالم داشته باشند. قوانین کشور از قوانین کشور پیشرفته تر است. اسلام قبل از تولد فرزند برای مدت رشد و نمو نوزاد توصیه و برنامه ای دارد.

الهیان یادافرد شد: سند ملی لکوک کاکین کے کے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ۔ دانشو کل امور زنان استانداری‌ها باید به این تمع شهس بشکند. حداقل حوزه کودک مربوط به حوزه خانواده است و اگر نیازهای اولیه فرزندان کوتاه است باید به امور زنان و خانواده ورود کرد. بدرفتاری با کودکان، استثمار و استفاده جنسی از کودکان موضوعاتی هستند که نمی توانیم بین آنها تفاوت قائل شویم.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا