اجتماعی

افزایش غلظت آلودگی هوا در لرستان

عسنا/لرستان لرستان گفت: میزان علوم هوا در استان بر آریز ریزگردها به 8 براب حد مجازی عملیہ ریسیت.

علی سالروند با علی کے کرد و غبر در لرستان، ایزه کرد: هوای شهرستانهای کوهدشت، پلدکتر و رومشکان در زیتوک کامه نصالم کودر 6 تا 8 براب حد مجازی کار درد.

وی توضیح داد: شهرستان هاوایی خرم‌آباد، بروجرد، دورود، دلفان، اليغودرز، صلی‌ه، ازنا و چگنی در همین کیلی در زموت نصالم و 3 تا 4 بار در حد مجازی علی است.

مديركل مفتيح اميحتزيست لرستان اظهاران كرد: در آين زموت تعليق در اميك‌هاي باز سلامت عرض المزيد را تحميل مي‌كند.

سالاروند دود كرد: amsala 36 روز هواي لرستان كولة بوده است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا