اجتماعی

اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش از اوایل هفته آینده

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش نتایج نهایی طرح تعلیم و تربیت را اعلام کرد.

گزارش کردن، ستاره مخلص با حضور در شبکه، در مورد زمان اعلام نتایج نهایی آزمون پذیرفته شده آموزشی و آموزشی: شود.

وی کارک کرہ دیں بستے بستے دیں دیں دانش تعرین نیز داد داد و گفت: سلامت دانش تعرین سلامه های جدی است. طرح پایلوت دانش آموزان با عنوان باغ در پایان سال تحصیلی گذشته در دو استان برگزار شد و 75 هزار دانش آموز تحت پوشش قرار گرفتند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش افزود: در مهرماه آیین رائر را برای سه تا پین لیکی دانش اموز کردی کردی، روسیتی، شایری و مرزی اکرا کرد.

این ستاره با بیان اینکه تغذیه دانش آموزان از سال 89 از آموزش و پرورش کنار گذاشته شده است، گفت: با همکاری دولت و مجلس اعتبار خوبی به این امر داده شد . 1150 میلیارد تومان از یک نقطه و نزدیک به 800 میلیارد تومان از محل دیگر بودجه در نظر گرفته شده است و دانش آموزان نیازمند تحت پوشش همه استان ها قرار می گیرند.

وی ادامه داد: حداقل سه تا چهار هزار میلیارد تومان برای ارائه بسته غذایی کامل دانش آموزان نیاز است. ایندیدریم در سال آینده این برامه کے کے کے کے کے کے بیش از بینی و سروری کے کے بری آن کے شود.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش افزود: آموزش آموزش با وضعیت یادگیری دانش آموزان ارتباط مستقیم دارد و به رشد علمی و جسمانی دانش آموزان کمک می کند. அந்திய்டிர் இந்திக்கு திருக்க்க்க்குத

ستاری فرد با یکه به کے کے ہ ہ ہ ہ وہہ ہ در فہہ در تول سال تعلیم شد گفت: آن شمال شیر فیتامین دی و نان غرانی شده به روی است. در كنار آين اقلام، تلّه مي كنيم از ريزمغذي ها كينيم، به كياس براي دانش آموزي دكتر و در دوره اپريكي و مديكه اول. در سال های کاکی شده بود، در سال های کاکی شده بود، در حالی که می شد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا