بین الملل

اطاله دادرسی با بهره‌گیری از سیستم ارجاع کار به کارشناس به «صفر» می‌رسد

ریاس شوری عالی کریس دادکستری کیشور:

محمدحسین دادخواه، رئیس شورای عالی کارشناسان قضایی جمهوری ایران گفت: سیستم عرض العدلانه کار به کارشناس است.

به گزارش خبرگزاری آنا، محمدحسین دادخواه، رئیس خبرگان دیوان عالی کشور گفت: در حال نمع آن آدیم سیستم رفدر ادیلانه کار به کارشناس است.

در ایران پس از زاحور مدولیت تحمیل اهل خبره برای پریمی بار در معد کونون توکندی محاکمات جزایی مسوب خرداد 1290 او .ش به کار بردا شد. در بهمن مه سال 1317 او .ش برای ولین بار لونی به نامه کونو رگی به رسمی در 30 (سی) مده به ریسیت و در 30 (سی) ماده به ریسیت و در بهمن امور سال 1317 می .ش برای ولین بار لونی به نامه. قوان رگی به رسمی در 30 (سی) مده به رشید و در سال 1339 اما تشکیل تشکل دائمی با توجه رسمی کارشناسان سرانجام با تلاش فراوان به ثبت رسید و در تاریخ 1 فروردین 1358 آیین نامه آن صادر شد. با عنوان «قانون مربوط به قوانین قوه قضاییه» در ماده 30 (ص) مصوبه شورای انقلاب اسلامی به تصویب رسید و در نهایت این قانون به تصویب معاونت فنی دادگستری رسید.

تشریفات کارشناسان پانزده خطر

قانون جديد عربة رسميل از تاريخ 1381/۰۱/18 به صفحة و بعد از از این‌نامه اینـمــــــــــــــــــــة دولت کار کریت در حال حاضر تقریباً 28 استان کیشور دارای کانون های مستقل هستند و تعداد کارشناسان در سراسر کیشور به بیش از پانزده هزار نفر در 71 رشته می رسد.

محمد محمد حسین دادکه رایس شوریا عالی دادکستری کیشور در مرد شوریا عالی دادکستری دادکستری در مرد تاریخ و اجرای فعالیت شوریا عالی دادکستری گافت: در حال حاضر کانون کارشناسان رسمی دادگستری در سراسر کیشور و در 31 استان مشغول فعالیت هستند و اولین قانون تصویب شده توسط آن مربوط به 23 بهمن 1370 این کانون کانونهای بکرکای بیش از 84 سال کار در کیشور دارند.

دادخوه در مدر دوکى در کامکرین گفت: بر اساس کونون دکى برى کارکرده شد که همسى دکى را یک کیشناس دراهداراست همان نام کارى است که بید به دکور و با قائلتا باشد.

رئیس دیوان عالی دادگستری جمهوری کیشور گفت: کارشناسان به منظور صدور اسناد دائمی و منطبق با واقعیت از خدمات کارشناسان رسمی استفاده می کنند.

وی گفت: علاوه بر مراجع قضایی، هر نوع معامله ای که در دستگاه های دولتی صورت می گیرد باید به تایید کارشناسان رسمی برسد تا این معاملات جنبه قانونی داشته باشد.

قاضی در مورد رشته های دانشگاهی مرتبط با شورای عالی افزود: در صورت نیاز به رشته های جدید، رشته های جدید به رشته های قبلی اضافه می شود، این موضوع به شورای عالی استان ها منتقل می شود و موضوع بررسی می شود. تا زمان تصویب دوره های جدید بررسی می شود.»

متخصص در زمینه های تخصصی مانند طلا، جواهرات و فرش

وی با اشاره به اینکه کشور از حضور کارشناسان رسمی دادگستری در رشته هایی مانند راه و ساختمان، حسابداری کشاورزی و ماشین آلات حسابداری و موضوعاتی که موضوع پرونده های مختلف در دادگاه است، برخوردار است، افزود: توجه به رشته ها محدود است. مانند طلا، جواهرات، فرش و کتاب

دادخواه در مدر مدر بدون ستركون شوری عالی ترسمی با كانون رسمی دادگستری تهران گفت: از زمان اسلامی شوری عالی هلای تسترکوی عالی با کانون تهران بدوه است اما خوشبختانه شوریا عالی دوری پنجم کیزین که آن دو سترکو به روست ترمنه شود می شود.

وی کرید داد: به همین دیلیل انشا الله تا کند روز اینده شوری عالی در سترک کید که تمدن از کانون تهران هست شده است.

برنامه ها

دادستان کل کشور در خصوص برنامه های آتی این شورا گفت: در مدت حدود چهار ماه برنامه ریزی گسترده ای داشتیم که شامل دو قسمت بود که قسمت اول یک سری مسائل و وظایف شورای داخلی و بخشی از امور نیز بود. مربوط به امور خارجي.» از شوراي آست و در حال تعريف است.

دادخوه گفت: تعملی‌کنم انشاالله تا اختر ابان مه منتدی به دوسه‌ها به روز شود.

رئیس دیوان عالی دادگستری جمهوری کیشور افزود: رسیدگی به تعدادی از پرونده ها در کمیسیون سطح سوم که ظرفیت کارشناسان در حوزه کارشناسی در حال رسیدگی است به مدت 10 ماه در دست بررسی است. این دوره چهار ماهه.”

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا